Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

Περίπλους το όνομα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθλυνης του νομού Λασιθίου, Κοι.Σ.Π.Ε. με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και με δύο παραρτήματα σε Ιεράπετρα και Σητεία


Περίπλους το όνομα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθλυνης του νομού Λασιθίου, Κοι.Σ.Π.Ε.  με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και με δύο παραρτήματα σε Ιεράπετρα και Σητεία. Σκοπός του, όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Μανόλης Φαζάκης, γιατρός, με βάση και το καταστατικό του είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

«Ειδικότερα σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,  κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση. Για  την ευόδωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε µορφής οικονοµικής δραστηριότητας παραγωγικού, καταναλωτικού, εµπορικού, µεταφορικού, τουριστικού, οικοδοµικού, πιστωτικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.» Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού, που εκλέχτηκε στις διαδικασίες που έγιναν την Παρασκευή το πρωί στο κέντρο ψυχικής υγείας στον ¨Αγιο Νικόλαο είναι Πρόεδρος: Φαζάκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος: Γιόμελου Αικατερίνη, Γραμματέας: Βλαχούλης Χαρίλαος, Ταμείας: Κερούλη Ιωάννα, Μέλη: Πετράκη Αικατερίνη, Αλέξη Αγγελική και ο π. Κωνσταντίνος. Στα ενδιαφέροντα επαγγελαμτικά και μη του συνεταιρισμού είναι η µμεταποίηση ή και διάθεση προϊόντων των µελών, η επαγγελτική, η συνεταιριστική εκπαίδευση και ο  πολιτισµός  και η ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των µελών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Κοι.Σ.Π.Ε. Λασιθίου μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην καθαριότητα δημόσιων κτιρίων, παραλιών, παρκών και λοιπών δημόσιων χώρων, στη δημιουργία Καφενείου-Εντευκτηρίου, πολυχώρου πολιτισμού και εκδηλώσεων, Κηροποιείου, ξενοδοχείου για την ανάπτυξη τουρισμού ψυχικής υγείας, στη δημιουργία αγροκτήματος, χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking), πλυντηρίου αυτοκινήτου, καθώς και κάθε άλλης νόμιμης δράσης, ως θα προκύψει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συν/σμου διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου.

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του.

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, είπε ακόμα ο κ. Φαζάκης.

Και η εκκλησία συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια αυτή με τον ηγούμενο της μονής Τοπλού να δίνει το παρόν και να δηλώνει στην ΑΝΑΤΟΛΗ πως η συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια δηλώνει ότι θα γίνει ότι είναι εφικτό από την μεριά της εκκλησίας ώστε να ενισχυθεί από την στιγμή που ωφελούμενοι είναι και άνθρωποι της.  Ο αρμόδιος για θέματα υγείας αντιπεριφερειάρχης Μανόλης Κλώντζας σχολίασε ότι από την μεριά της περιφέρειας και των υπηρεσιών της παρόμοιες πρωτοβουλίες και ενισχύονται και στηρίζονται με κάθε μέσο και τρόπο από την στιγμή που βασικός σκοπός τους είναι να ενισχύουν και να εντάσσουν στο κοινωνικό σύνολο όσους ξεπερνούν θέματα ψυχικής υγείας.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΡΟΜΠΥΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου