Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖ. ΓΝΑΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΝΑΝ ΣΤΙΣ 24/3/2018


Το ΓΝΑΝ καλύπτει ανάγκες
 • Δευτεροβάθμιας Υγείας όλου του νομού Λασιθίου αλλά και τμήματος του νομού Ηρακλείου (Μάλλια, Σταλίδα, Μοχός, Χερσόνησσος)
 • Πρωτοβάθμιας Υγείας της περιοχής του Αγίου Νικολάου όπου δεν υπάρχει καμιά δημόσια δομή πρωτοβάθμιας υγείας.
 • Ανάγκες υγειονομικής περίθλαψης τόσο του ντόπιου πληθυσμού, όσο και των χιλιάδων τουριστών και επισκεπτών 

Στο ΓΝΑΝ τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει 

 • Συρρίκνωση του αριθμού του προσωπικού
 • Αύξηση της κίνησης τόσο στα εξωτερικά ιατρεία όσο και στις κλινικές (παθολογική, χειρουργική, Μαιευτική, Ορθοπεδική, καρδιολογική, ουρολογική) και στις μονάδες του Νοσοκομείου (ΜΕΘ, ΜΤΝ, Αιμοδοσία, Αξονικός τομογράφος)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας bi forms 
 για το μήνα Ιανουάριο 2018
ο αριθμός των  εργαζομένων όλων των κατηγοριών
του ΓΝΑΝ είναι:

 • 245 μόνιμοι
 • 16 επικουρικοί
 • 20 συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ
 • 25 με σύμβαση Ι.Δ. σε καθαριότητα,σίτιση, φύλαξη (πρώην εργολαβικοί)
 • 18 ειδικευόμενοι ιατροί 

Οι οργανικές θέσεις του ΓΝΑΝ (χωρίς τις θέσεις ειδικευόμενων)
είναι 468 σύμφωνα με τον οργανισμό του 2012
και τις τροποποιήσεις που έχουν ακολουθήσει 
(το 2013 διαγράφηκαν οι κενές θέσεις στη διοικητική πηρεσία)

Το ποσοστό στελέχωσης είναι:

 • 52.3% σε μόνιμο προσωπικό
 • 60% αν προσθέσουμε και τους επικουρικούς και τους συμβασιούχους του ΟΑΕΔ
 • το μικρότερο ποσοστό στελέχωσης στην Κρήτη και από τα μικρότερα στην Ελλάδα


Οι μόνιμοι εργαζόμενοι του ΓΝΑΝ
 • Το 2012 ήταν 375
 • Το 2015 ήταν 256
 • Το 2018 είναι 245

Στο ιατρικό προσωπικό:
 • Προβλέπονται 70 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στον οργανισμό
 • Το 2012 υπηρετούσαν 57, το 2015 υπηρετούσαν 44 και το 2018 υπηρετούν 49
 • Εκκρεμούν 11 θέσεις που έχουν προκυρηχθεί
 • Υπάρχει πρόβλημα σε συγκεκριμένες ειδικότητες και κλινικές(Ουρολογική, ΩΡΛ, Οφθ/κη, Αιμοδοσία) όπου δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις
 • Απαιτείται τροποποίηση το οργανισμού
 • Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τη μη λειτουργία ΤΕΠ (επιβαρύνεται η παθολογική και οι άλλες κλινικές) που είναι αβέβαιο αν θα λυθεί με τις προκηρύξεις
 • Υπάρχει κενό στις εφημερίες του ακτιν/κου και δεν λειτουργεί το οδοντιατρείο από 1/1/2017


Στη νοσηλευτική Υπηρεσία
 • Εργάζονται 132 άτομα (μόνιμοι και επικουρικοί) σε 243 οργανικές θέσεις, ποσοστό στελέχωσης 54.3%
 • Αναμένονται άφιξη 9 (?) μόνιμων άτομων και αποχώρηση 2 μόνιμων ατόμων  από τις προκηρύξεις 5Κ και 7Κ
 • ο  συνολικός αριθμός χρεωστούμενων ρεπο και αδειών παρελθόντων και τρέχοντος έτους είναι 9995 μέρες (75.7 ανά άτομο) 
 • ο αριθμός ημερών αδείας 2018 είναι 3657μέρες
 • ο αριθμός ημερών αδείας παρελθόντων ετών είναι  3539 μέρες (27 ανά άτομο)
 • γονικές άδειες, άδειες κλειστου χώρου, άδειες υγειονομικής επιτροπής, ρεπό διοικήτριας 864 ημέρες
 • ρεπό χρεωστουμενα 1935 μέρες (14.6 ανά άτομο)
 • Σε σχέση με το 2015 οι χρωστούμενες ημέρες έχουν αυξηθεί οριακά, δηλαδή δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση


Λόγω της έλλειψης προσωπικού στη νοσηλευτική υπηρεσία
 • Δεν τηρούνται οι διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας
 • Οι νοσηλευτές-τριες είναι εξαντλημένοι, κάτι που έχει επίπτωση στην απόδοση τους
 • Υπάρχει πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών
 • Υπάρχει συρρίκνωση  των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου (κλείσιμο χειρ. αιθουσών)

Στη Διοικητική Υπηρεσία
 • Στον οργανισμό προβλέπονται (μετά τις περικοπές του 2013) 40 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και υπηρετούν 20 μόνιμοι (ποσοστό 50%)  4 επικουρικοί και 3 του ΟΑΕΔ, μείον 3 λόγω μακροχρ. αδειών
 •  Οι ημέρες χρωστούμενων κανον. αδειών είναι 1237, δηλαδή 46,7 μ.ο.
 • Από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 1998 προβλέπονταν 15 θέσεις, ήρθαν 11, έμεινε 1 και οι υπόλοιποι έχουν μετακινηθεί αλλά κρατούν τις οργανικές θέσεις του ΓΝΑΝ
 • Τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας διεπεραιώνουν εργασίες για όλα τα Νοσοκομεία του νομού (προμήθειες, αποφάσεις ΔΣ, οικονομ. Υπηρεσία)
 • Ο όγκος εργασιών συνεχώς μεγενθύνεται
 • Τυχόν δυσλειτουργία στη διοικητική υπηρεσία έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία του Νοσοκομείου

Στο τεχνικό προσωπικό
 • Το 2012 υπηρετούσαν 24, το 2015 υπηρετούσαν 13 και το 2018 υπηρετούν 10 μόνιμοι και 1 επικουρικός
 • Οι οργανικές θέσεις είναι 20 (ποσοστό στελέχωσης 50%)
 •  586 ημέρες χρωστούμενων καν αδειών (53 μ.ο.) και στους τεχνικούς 24 ρεπό μ.ο.
 • Το ΔΣ έχει λάβει απόφαση για προκήρυξη ανάθεσης σε εργολαβία μέρους των τεχν. Υπηρεσιών με απασχόληση 6 ατόμων
 • Είναι σε εξέλιξη προκήρυξη για πρόσληψη ενός μόνιμου ηλεκτρολόγου (δεν έχουν εκδοθεί τα τελικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ) ενώ καμιά άλλη θέση δεν έχει προκηρυχθεί
 • Ο προϊστάμενος και μοναδικός εργαζόμενος στο τμήμα βιοιατρικής τεχνολογία αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2018

Στην Κουζίνα
 • Ενώ το 2012 εργαζόταν 5 μόνιμοι μάγειρες, το 2018 εργάζεται ένας μόνιμος και 2 ΙΔΟΧ
 •  Εργάζονται ως βοηθοί – βοηθητικό προσωπικό 3 μόνιμα άτομα και 1 του ΟΑΕΔ, ενώ πηγαίνει επικουρία 1 άτομο από την καθαριότητα
 • Ωφείλονται 52.5 ημέρες καν. Άδεια κατά μ.ο σε κάθε εργαζόμενο και  43 ημέρες ρεπό κατά μ.ο.
 • Δεν έχει γίνει καμιά προκήρυξη για μόνιμη θέση
 • Η τραπεζοκομία έχει ανατεθεί σε εργολαβικό συνεργείο

Στα πλυντήρια 
 • Ενώ πριν το 2012 απασχολούνταν 9 άτομα, το 2018 απασχολούνται 2 μόνιμα και 2 από εργολαβικό συνεργείο με πεντάωρη εργασία και αμοιβή 350 Ε
 • Δεν έχει γίνει καμιά προκήρυξη για προσωπικό
 • Ο εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος   και οι συνθήκες εργασίας πολύ άσχημες. Το πλυντήριο, ο κύλινδρος και το στεγνωτήριο παθαίνουν συνεχείς βλάβες και τα ρούχα μεταφέρονται στο ΘχπΛ
 • Σε διαδικασία αγοράς βρίσκεται νέο στεγνωτήριο (περίπου αξίας 15.000Ε)
 • Για το πλυντήριο και τον κύλινδρο το κόστος αγοράς είναι άνω των 200.000 Ε και ζητείται χρηματοδότηση από το ΠΔΕ

Στο τμήμα καθαριότητας
 • Εργάζονται 2 μόνιμα άτομα και 20 ΙΔΟΧ με εξάωρη απασχόληση (πρώην εργολαβία)
 • Από τα 20 ΙΔΟΧ στην καθαριότητα απασχολούνται 15 άτομα (δεν επαρκούν)
 • Οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ λήγουν 31/12/2018
 • Υπάρχει αβεβαιότητα τί θα γίνει από 1/1/2019
 • Δεν έχουν προκηρυχτεί μόνιμες θέσεις και η κυβέρνηση αποκλείει μελλοντική προκήρυξη

Στο παραιατρικό προσωπικό:
 • Προβλέπονται 38 οργανικές θέσεις και υπηρετούν 26 άτομα
 • Στο ακτινολογικό υπηρετούν 9 άτομα και τους οφείλονται 38 ημέρες κανονική άδεια και 29 ρεπό κατά μ.ο.  σε κάθε εργαζόμενο
 • Στα Ιατρ. Εργαστήρια υπηρετούν 13 άτομα και τους οφείλονται 44 ημέρες κανονική άδεια και 7 ρεπό κατά μ.ο.  σε κάθε εργαζόμενο
 • Στο φαρμακείο υπηρετούν 2 άτομα και τους οφείλονται από 46 ημέρες καν. άδεια μ.ο.
 • Στα εργαστήρια καταγράφεται από πέρυσι αύξηση των προσερχόμενων ασθενών κατά 10% ενώ από το 2013 αύξηση στις ανοσολογ. Εξετάσεις κατά 67%
 • Το φαρμακείο του ΓΝΑΝ εκτελεί χρέη και φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ

Στον τομέα ψυχικής υγείας:
 • Λειτουργούν δύο αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες: το Κ.Ψ.Υ και ο ξενώνας “Αγάπη”
 • Ο ξενώνας “Αγάπη” είναι υποστελεχωμένος, υπηρετούν 4 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και μία κοιν. λειτουργός (3 ημέρες την εβδομάδα)
 • Το μεγαλύτερο μέρος από το προσωπικό του ΚΨΥ έχει μετακινηθεί στο Νοσοκομείο, κάτι που δυσχεραίνει τη λειτουργία του
 • Στα πλαίσια του τομέα ψυχ. Υγείας προβλέπεται η λειτουργία ψυχιατρικής κλινικής στο ΓΝΑΝ αφού ο ν. Λασιθίου είναι ο μόνος στην Κρήτη που δεν έχει
 • Έχουν προσληφθεί πρόσφατα 2 ψυχίατροι και αναμένεται η πρόσληψη παιδοψυχίατρου, ενώ αναμένεται και η πρόσληψη δύο νοσηλευτών για τον τομέα, και η αποχώρηση ενός άλλου

Στα κτιριακά:
 • Έλλειψη συντήρησης και κακή κατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων, κυρίως στην παλιά πτέρυγα
 • Έχει αποφασιστεί από το ΔΣ χρηματοδότηση επισκευής των μπανιων σε 3 κλινικές
 • Η προκήρυξη της μελέτης για τη στατικότητα της παλιάς πτέρυγας αναμένει χρηματοδότηση από το ΠΔΕ με εκτιμώμενο κόστος 200.00 Ε
 •  Βρίσκεται σε στάδιο ανάθεσης η αλλαγή τμήματος των σωληνώσεων κλιματισμού της νέας πτέρυγας
 •  Αναμένεται η προκήρυξη για τη μεταφορά της ΜΤΝ
 • Αναμένει χρηματοδότηση η προκήρυξη μελέτης και η υλοποποίηση του έργου εγκατάστασης ψυχιατρικής κλινικής στον πρώτο όροφο

Προτάσεις:

 • Υποβολή αιτήματος προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για συνάντηση με επιτροπή με αίτημα την προκήρυξη μόνιμων θέσεων προσωπικού (τουλάχιστον 50) για το ΓΝΑΝ μέσα στο 2018 και την ένταξη έργων στο ΠΔΕ
 • Οργάνωση συγκέντρωσης για τη στήριξη του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου (όπως αυτή του 2014)


Σας ευχαριστούμε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου