Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Αναλυτικός Πίνακας με στοιχεία για τη στελέχωση του ΓΝΑΝ σε Διοικητικό προσωπικό από το bi forms μηνός Ιανουαρίου 2018

Διοικητικό Προσωπικό
Προβλεπόμενες
οργανικές
θέσεις
Υπηρετούντες σε οργανικές
θέσεις
Κενές
Οργανικές
Θέσεις
Υπηρετούντες
Ιδωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Υπηρετούντες
Ιδωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου
Τρίμηνες
Μετακινήσεις από το ΓΝΑΝ
σε άλλα Νοσοκομεία
Τελικό
Σύνολο
Υπηρετούντων
ΠΕ
6
4
2
1


1
4
ΤΕ
9
3
6


3


6
ΔΕ
25
18
7
5
13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου