Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

"Η ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία είναι αυτονόητη υποχρέωση των έμμισθων κρατικών λειτουργών"

Η ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία είναι αυτονόητη υποχρέωση έμμισθων κρατικών λειτουργών. Πόσο πιο πολύ όταν πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. Δυστυχώς η διοίκηση του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου  έχει επιλέξει εδώ και καιρό την μη αντικειμενική ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στο Νοσοκομείο και στις μονάδες του. 
Στην ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα της μονάδας τεχνητού νεφρού αναφέρεται ότι τα "τα σημαντικότερα προβλήματα από τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού  είναι η παλαιότητα, η ανεπάρκεια και η στενότητα των κυρίως όσο και των βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Δεν αναφέρεται η έλλειψη επαρκούς αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού που έχει οδηγήσει στη συσσώρευση δεκάδων οφειλόμενων ημερών άδειας και ρεπό στις νοσηλεύτριες της ΜΤΝ και σε εργασιακή εξάντληση των εργαζόμενων.

 Δεν αναφέρεται η έλλειψη διοικητικού υπαλλήλου, που περιλαμβάνεται στις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις του ΠΔ σχετικά με τη στελέχωση των ΜΤΝ.

 Δεν αναφέρονται τα προβλήματα με την έγκριση του προγράμματος εφημεριών των ιατρών της ΜΤΝ που άλλο πρόγραμμα υποβάλουν και άλλο τελικά εγκρίνεται από τη διοίκηση. 

Δεν αναφέρεται η παντελής έλλειψη τραυματιοφορέα από τη ΜΤΝ, ούτε αναφέρονται τα προβλήματα σχετικά με τη μεταφορά και παροχή των γευμάτων του αιμοκαθαρισζόμενους.

Δεν αναφέρονται οι βλάβες στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας. Πέρυσι το Μάϊο το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου με την υπ αριθμ 381 απόφαση του ενέκρινε  δαπάνη για τον έλεγχο – ε̟πισκευή και ανταλλακτικά του συστήµατος ε̟πεξεργασίας νερού της ΜΤΝ. Τον Οκτώβριο του 2016 με την απόφαση 625  μετά από εισήγηση της διοικήτρια Μ. Σπινθούρη το ΔΣ ενέκρινε  την µετακίνηση σε νοσηλευτικές µονάδες του Ηρακλείου του νοσηλευτικού προσω̟πικού της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού για την κάλυψη των νεφρολογικών αρρώστων της ΜΤΝ στην διαδικασία αιµοκάθαρσης λόγω βλάβης των µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης του ΓΝΑΝ και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκέσει ο έλεγχος και η α̟ποκατάσταση της λειτουργίας τους (απόσπασμα από το πρακτικό της απόφασης).

Δεν αναφέρεται το γεγονός ότι ενώ η αρχική απόφαση του ΔΣ (520) μιλούσε για συνολικό κόστος μετεγκατάστασης της ΜΤΝ 80.000 ευρώ, ένα χρόνο μετά έχουμε φτάσει σχεδόν στο διπλάσιο κόστος πριν ακόμα από την προκήρυξη του έργου. 

Δεν αναφέρεται ότι,  ενώ στο σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης αναφέρεται πως ο χώρος που θα μεταστεγαστεί η ΜΤΝ συνορεύει με χώρο που θα παραχωρηθεί στο Νοσοκομείο από το Δήμο Αγ. Νικολάου,  καμιά τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί από το δημοτικό συμβούλιο ούτε από το δήμαρχο, και ενώ ο συγκεκριμένος γειτονικός χώρος δεν ανήκει καν ακόμα στο  Δήμο.

Δεν αναφέρεται το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά από τη λήψη της απόφασης από το ΔΣ ακόμα δεν έχει προκηρυχθεί το έργο και  η τελική μελέτη δεν έχει εγκριθεί από το ΔΣ και δεν γνωρίζουμε αν έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό ότι μετά από κάθε δημόσια ανακοίνωση της σημερινής διοίκησης του Νοσοκομείου, κάποιοι αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να παρεμβαίνουμε δημόσια για να παρουσιάσουμε τα πραγματικά γεγονότα, τουλάχιστον όπως τα γνωρίζουμε και όχι όπως παρουσιάζονται από τις ανακοινώσεις της διοικήτριας του Νοσοκομείου

Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου