Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

Αίτημα για παρέμβαση για το πρόβλημα στην πληρωμή των επικουρικών εργαζόμενων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.: 950                                                              2/11 /2017                                                                 

Προς: - Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
           - Αν. Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
         
Κοινοποίηση:  - Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ κα Ε. Μαυρομμάτη
                       - Διοικήτρια διασυνδ. Νοσ. ν. Λασιθίου κα. Μ. Σπινθούρη
                       - ΠΟΕΔΗΝ

Θέμα: Αίτημα για παρέμβαση για το πρόβλημα στην πληρωμή των επικουρικών εργαζόμενων

Κύριε Υπουργέ

 Στο Νοσοκομείο μας έχει υπάρξει πρόβλημα με την πληρωμή των επικουρικών εργαζομένων  οι συμβάσεις των οποίων ανανεώθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4486/2017 ΦΕΚ 115/7-8-2017 Α’, το οποίο αναφέρει: “ Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 (Α'29), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α'81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α'41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.» .

Καθ΄όσον γνωρίζουμε υπάρχει πρόβλημα με την έγκριση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής από την επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ προτάθηκε στους επικουρικούς εργαζόμενους που για πρώτη φορά ανανεώθηκε η σύμβαση τους, να υπογράψουν τροποποίηση των συμβάσεων με ημερομηνίες λήξης όχι στις 31/12/2018 όπως αναφέρει ο νόμος, αλλά πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας.

Σας ζητούμε να παρέμβετε ώστε να πληρωθούν κανονικά όλοι οι συνάδελφοι επικουρικοί εργαζόμενοι και να εφαρμοστεί ο νόμος όπως έχει δημοσιευτεί χωρίς τροποποιήσεις των συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι συνάδελφοι με το Νοσοκομείο.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου