Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 15/11/2017

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης  15/11/2017, στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στα θέματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, πέρα από τα τυπικά, κράτησα την παρακάτω στάση:

Στα δύο θέματα σχετικά με  αιτήσεις για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων ψήφισα να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις, ακολουθώντας την πάγια τα τακτική που ακολουθώ σε αιτήσεις για εκπαιδευτικά θέματα.

Στο θέμα σχετικά με αίτημα μετάταξης από θέση ΔΕ Βοηθ.Υγειονομικού Προσωπικού σε κενή οργανική θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ανέφερα τα παρακάτω: "Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων είχαμε ταχθεί κατά της διαθεσιμότητας των σχολικών φυλάκων και της μετακίνησης τους σε άλλες υπηρεσίες από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση θα έπρεπε να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις θέσεις τους εφόσον το επιθυμούν.
Από τη στιγμή που τοποθετήθηκαν στο Νοσοκομείο Λασιθίου ως ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού αρχικά και στη συνέχεια ως ΔΕ  βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, θα έπρεπε η αντιμετώπιση όλων από τη διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου να είναι ενιαία. Και μπορεί σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης οι ανάγκες της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ να μην επιτρέπουν τη μετάταξη στη διοικητική, όμως θα πρέπει όλοι οι σχολικοί φύλακες να έχουν ίση αντιμετώπιση στο θέμα αυτό και όχι να υπάρχουν κάποιοι που να έχουν μετακινηθεί επιλεκτικά στη διοικητική υπηρεσία (περίπτωση μετακινημένου από τη νοσηλευτική υπηρεσία του ΓΝΑΝ στη διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου Νεάπολης, περίπτωση Νοσοκομείου Ιεράπετρας)."

Επίσης στις 10/11/2017 πριν εκδοθεί η πρόσκληση για τη συνεδρίαση ζήτησα εγγράφως στα θέματα της συνεδρίασης να περιληφθεί και το θέμα: "επανεξέταση της απόφασης με αρ. 573 (μεταφορά καρδιολογικής κλινικής ΓΝΑΝ) που ελήφθη στη συνεδρίαση της 27ης/9/2017" και πρότεινα να κληθούν να εκφράσουν τη γνώμη τους το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της καρδιολογικής και της παθολογικής κλινικής του ΓΝΑΝ. Η πρόεδρος του συμβουλίου κα. Σπινθούρη δεν έκανε δεκτή την πρόταση μου και δεν έβαλε στα θέματα της Η.Δ. το συγκεκριμένο θέμα.

Γιώργος Μανουσάκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου