Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Η απάντηση της διοικήτριας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου για την παρέμβαση της Εισαγγελίας για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Σε απάντηση δημοσιεύματος της εφημερίδας «Ανατολή» στο φύλλο της 20ης-11-2017 αναφορικά με παρέμβαση της Εισαγγελίας για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η Διοίκηση του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ενημερώνει τους πολίτες για τα ακόλουθα:

Η λειτουργία Μονάδων Τεχνητού Νεφρού εκτός νοσοκομείων προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (ΠΔ 225, ΦΕΚ 194Α/7-9-2000 και ΥΑα2γ/288, ΦΕΚ 107Α/9-3-1987). Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του ΓΝ Αγίου Νικολάου στεγάζεται σήμερα σε ισόγειο χώρο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ν. Λασιθίου σε πολύ κοντινή απόσταση (λιγότερο από 5 λεπτά με τα πόδια) από τα κύρια κτίσματα του νοσοκομείου. Η στελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ο ιατροτεχνολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τους ελάχιστους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την προαναφερθείσα νομοθεσία ενώ υπάρχει όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός και κατάλληλη εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Τα σημαντικότερα προβλήματα από τη λειτουργία της μονάδας στο εν λόγω χώρο είναι η παλαιότητα, η ανεπάρκεια και η στενότητα των κυρίως όσο και των βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων και αυτός είναι και ο κύριος λόγος της μεταφοράς της σε χώρο του νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένης και της απόστασης από το νοσοκομείο που δυσχεραίνει την καθημερινή λειτουργία της.

Η συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδας πραγματοποιείται σε τακτική βάση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις με τις εταιρείας συντήρησής τους και, ως εκ τούτου, τα αναφερόμενα περί παραμέλησης της συντήρησής τους είναι αβάσιμα και ανυπόστατα. Επιπλέον τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει προμήθεια νέου πάγιου εξοπλισμού όπως απινιδωτή, ηλεκτροκαρδιογράφου, πιεσόμετρων, οξύμετρου, ψυγείου φαρμάκων, νέων κλιματιστικών συσκευών κλπ και την τελευταία τριετία έχουν γίνει αρκετές κτιριακές επεμβάσεις όπως υγρομόνωση της ταράτσας του κτιρίου, βάψιμο εσωτερικών τοίχων, εγκατάσταση νέας υπομονάδας ιατρικών αερίων, διάφορες επισκευαστικές εργασίες για την βελτίωση του εσωτερικού χώρου (πόρτες, δάπεδα, αντικατάσταση φωτιστικών, κλπ). Επιπλέον, για τις ανάγκες της μονάδας και την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της έχει αγορασθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 120 KVA αξίας 100.000 ευρώ που εξασφαλίζει πλήρη ενεργειακή υποστήριξη σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ, έχει εγκατασταθεί πλήρες ανεξάρτητο συγκρότημα πιεστικών αντλιών αξίας 50.000 ευρώ για την ομαλή τροφοδότηση της μονάδας με νερό ενώ πριν από ένα έτος πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής στο δίκτυο της ώσμωσης.

Τα αναφερόμενα περί καθυστέρησης που προέκυψε από την επιλογή του χώρου που θα εγκατασταθεί η μονάδα είναι άστοχα καθώς το μείζον κριτήριο για την επιλογή του χώρου είναι η καταλληλόλητα και η επάρκειά του και όχι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τη διαμόρφωσή του. Τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου διερεύνησαν όλες τις πιθανές εναλλακτικές και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση του καταλληλότερου χώρου.  Μετά από ενδελεχή και λεπτομερέστατη μελέτη όλων των διαθέσιμων χώρων του νοσοκομείου κατέληξαν στην επιλογή του κτιρίου που σήμερα στεγάζει την Αιμοδοσία με την προσθήκη επιπλέον γειτονικών χώρων της Τεχνικής Υπηρεσίας με κύριο στόχο να πληρούνται οι μέγιστες δυνατές προδιαγραφές ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας σε ένα άνετο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με ανεξάρτητη είσοδο. Η οριστική μελέτη του έργου κατέδειξε ότι η επιλογή των εν λόγω χώρων πληροί όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας σύγχρονης ΜΤΝ. Επιπλέον, τα αναφερόμενα περί ύπαρξης άλλων χώρων εντός του νοσοκομείου είναι ανακριβή καθώς η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου προέβλεπε τη στέγαση άλλων τμημάτων (Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργεία, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική κλπ) ενώ, μέχρι και την ανάληψη καθηκόντων της παρούσας Διοίκησης, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας κάποια διοικητική πράξη ή σχέδιο μεταφοράς της ΜΤΝ σε χώρο εντός του νοσοκομείου.

Επιπρόσθετα, τα αναφερόμενα περί ενδοϋπηρεσιακού πολέμου είναι επίσης ανακριβή καθώς υπάρχει πλήρης συνεργασία με τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, την πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την Περιφέρεια Κρήτης για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του εν λόγω έργου.  Τονίζεται επίσης ότι η συνεργασία με το παρόν αλλά και με το προηγούμενο νόμιμα εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αιμακαθαριζόμενων του νομού υπήρξε και παραμένει υποδειγματική με κύριο και αμοιβαία επιδιωκόμενο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της μονάδας και τη μεταφορά της στον καταλληλότερο χώρο που έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό εντός του νοσοκομείου.

Η Διοίκηση σέβεται και κατανοεί την αγανάκτηση των αιμοκαθαριζόμενων ασθενών καθώς για πολλά χρόνια συζητείται το θέμα της μεταφοράς της ΜΤΝ στο νοσοκομείο χωρίς όμως να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική ενέργεια, απόφαση ή διοικητική πράξη υλοποίησής του τα προηγούμενα χρόνια. Εντούτοις, καταδικάζει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και δημιουργίας κλίματος ανασφάλειας και φόβου στους πολίτες και τους αιμοκαθαριζόμενους ασθενείς με την επιχειρούμενη άστοχη σύνδεση του θλιβερού θανάτου ασθενούς με τη λειτουργία της μονάδας εκτός του νοσοκομείου και τονίζει κατηγορηματικά ότι στο χώρο όπου σήμερα στεγάζεται η ΜΤΝ υπάρχει όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την πλήρη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και συμβαμάτων έως ότου απαιτηθεί η συνδρομή ιατρών άλλων ειδικοτήτων.

Τέλος, τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η Διοίκηση επέλεξε να προχωρήσει στη δημιουργία μιας σύγχρονης ΜΤΝ με μακροχρόνια προοπτική που θα πληροί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους και όχι την επικοινωνιακά πιο συμφέρουσα και ίσως ταχύτερη επιλογή απλώς να μετακομίσει τη ΜΤΝ σε ένα νέο χώρο. Η επιλογή αυτή είναι στην κρίση των πολιτών και των αιμοκαθαριζόμενων του νομού, τους οποίους καλεί να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια καθώς έχει πλέον δρομολογηθεί η ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου.

                                                                                          Η Διοικήτρια

                                                                                        Μαρία Σπινθούρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου