Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Επιστολή σχετικά με το πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες στο τμήμα ιματισμού του ΓΝΑΝ


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε στο διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Εμ.. Ανδρεαδάκη επιστολή σχετικά με το πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες  στο τμήμα ιματισμού του ΓΝΑΝ. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω: 

 

Κύριε διοικητά, 

 Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το πρόβλημα υψηλών θερμοκρασιών στο τμήμα ιματισμού του Νοσοκομείου,  όπου δεν υπάρχει δυνατότητα επαρκούς κλιματισμού  του χώρου, με αποτέλεσμα τις ημέρες με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη λειτουργία των πλυντηρίων και των σιδερωτηρίων, στο χώρο εργασίας να αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εξαντλητικές και επικίνδυνες για τις συναδέλφισσες που εργάζονται εκεί.

Γι΄ αυτό σας ζητούμε να μεριμνήσετε για τη διασφάλιση ασφαλών και ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό του τμήματος (όπως προβλέπονται στην εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας με αρ. Πρωτ.  41935/22-6-2021) με τεχνικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν φυσιολογικές καταστάσεις θερμοκρασιών και εξαερισμού στο τμήμα ιματισμού.

Επίσης υποβάλλουμε ξανά το αίτημα μας για  πρόσληψη ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλίας στο Νοσοκομείο, κάτι που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 8 του νόμου 3850/2010 - ΦΕΚ Α-84/2-6-2010 “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων”,  και είναι κάτι  που θα βοηθήσει στον εντοπισμό και επίλυση σχετικών προβλημάτων.

Εκ του ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου