Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Επιστολή σχετικά με τα προβλήματα στο θέμα προετοιμασίας της αποστείρωσης


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ απέστειλε προς τη Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου έγγραφο σχετικά με τα προβλήματα στο θέμα προετοιμασίας της αποστείρωσης. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

 Στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου διεξάγονται ετησίως περισσότερες από 1500 χειρουργικές επεμβάσεις (γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικές, μαιευτικές-γυναικολογικές, ουρολογικές, οδοντιατρικές), όπου χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα σετ χειρουργικών εργαλείων, αποστειρωμένο επιδεσμικό υλικό και αποστειρωμένα μεμονωμένα χειρουργικά εργαλεία και εξαρτήματα (κάμερες, ενδοσκόπια κα). Επίσης εκτός από το χειρουργείο, αποστειρωμένο υλικό χρησιμοποιεί η ΜΕΘ, το χειρουργικό ΤΕΠ (όπου γίνονται συρραφές τραυμάτων, τοποθετήσεις billaw και άλλες μικρές επεμβάσσεις), τα εξωτερικά ιατρεία (όπου γίνονται επεμβάσεις με τοπική αναισθησία) καθώς και οι περισσότερες κλινικές του Νοσοκομείου. Ο όγκος των αποστειρωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται στο Νοσοκομείο επιβάλει τη λειτουργία τμήματος κεντρικής αποστείρωσης. Επίσης, στον Κανονισμό Λειτουργίας Χειρουργείου του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου που έχει εγκριθεί με την  35/27-10--2021 απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου αναφέρεται ως επιβεβλημένη η λειτουργία κεντρικής αποστείρωσης στο ΓΝΑΝ.

Όμως παρά τα παραπάνω,  στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου δεν λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα κεντρικής αποστείρωσης και τις ανάγκες προετοιμασίας των υλικών, των εργαλείων και των εξαρτημάτων που αποστειρώνονται στις εξυπηρετούν  νοσηλεύτριες τμημάτων, νοσηλεύτριες του χειρουργείου και οι δύο κλιβανείς εκτελώντας αλλότρια καθήκοντα. Επίσης δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος για την αποστείρωση και η προετοιμασία γίνεται σε μια αίθουσα του χειρουργείου στον τρίτο όροφο, σε αίθουσες του δευτέρου ορόφου και  διάσπαρτα στα τμήματα, ενώ ο κλίβανος ατμού βρίσκεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου, δηλαδή υπάρχει σοβαρό ζήτημα χωροθέτησης και διαδρομών για την αποστείρωση.

Οι δύο κλιβανείς βοηθούν εδώ και πολλά χρόνια στην προετοιμασία της αποστείρωσης εκτελώντας αλλότρια καθήκοντα, αριθμητικά δεν επαρκούν για την κάλυψη των βαρδιών, τους οφείλεται μεγάλος αριθμός αδειών και ρεπό (170 στον ένα και 60 στον άλλο), ενώ εντός του 2023 θα συνταξιοδοτηθεί ο ένας εκ των δύο και στην συνέχεια θα ακολουθήσει ο δεύτερος. 

 Επίσης, οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές του χειρουργείου απασχολούνται  εδώ και χρόνια με την προετοιμασία της αποστείρωσης παράλληλα με την εργαλειοδοσία και την κίνηση εκτελώντας ουσιαστικά (και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χειρουργείου) αλλότρια καθήκοντα. Στις νοσηλεύτριες και νοσηλευτές του χειρουργείου οφείλεται επίσης μεγάλος αριθμός αδειών και ρεπό (περισσότερες από 90 ημέρες αδειών και ρεπό στον καθένα κατά μέσο όρο). 

Τον τελευταίο χρόνο η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως με την μετακίνηση ενός ατόμου από τη νοσηλευτική υπηρεσία στο χειρουργείο για να ασχολείται αποκλειστικά με το έργο της προετοιμασίας της αποστείρωσης, όμως εκ των πραγμάτων ένα άτομο δεν αρκεί να καλύψει ούτε ποσοτικά ούτε χρονικά (βάρδιες, άδειες, σαββατοκύριακα κλπ) τις αυξημένες ανάγκες της αποστείρωσης.

Γι΄ αυτό  σας ζητούμε και προτείνουμε τα παρακάτω:

1) Στο επόμενο χρονικό διάστημα να μετακινηθεί και δεύτερο άτομο από τη νοσηλευτική υπηρεσία στο χειρουργείο για να καλύψει αποκλειστικά τις ανάγκες προετοιμασίας της αποστείρωσης.

2) Να συζητηθεί στην επιτροπή χωροταξίας του Νοσοκομείου η εύρεση ενιαίου και λειτουργικού χώρου για την αποστείρωση και την προετοιμασία της.

3) Να εξεταστεί η προοπτική λειτουργίας ξεχωριστού τμήματος κεντρικής αποστείρωσης όπως επιβάλλεται από τις ανάγκες του Νοσοκομείου και από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Χειρουργείου του Νοσοκομείου.

4) Να υπάρξει μέριμνα για ενίσχυση του Νοσοκομείου με κλιβανείς, τόσο άμεσα (με επικουρικό προσωπικό) όσο και με προκήρυξη μόνιμων θέσεων, αφού προβλέπονται δύο συνταξιοδοτήσεις. Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί με νοσηλευτικό προσωπικό και το τμήμα του χειρουργείου ώστε να μπορεί να λειτουργεί πλήρως με δύο αίθουσες όλη την εβδομάδα, με ασφάλεια,  με τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας και να μπορούν οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές να παίρνουν τις άδειες και τα ρεπό που δικαιούνται και που τους οφείλονται.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου