Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Επανάληψη του αιτήματος ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων σε δύο τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε προς το διοικητή διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη έγγραφο με το αίτημα ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων σε δύο τμήματα της διοικητικής  υπηρεσίας, το οποίο είχε υποβληθεί ξανά στις 16/3/2022 χωρίς να υπάρξει καμία σχετική ενέργεια . Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε διοικητή

 Σε συνέχεια της από 16/3/22 επιστολή μας και με δεδομένο ότι δεν έχει υπάρξει καμιά σχετική ενέργεια, επαναλαμβάνουμε το αίτημα  να προχωρήσετε σε ορισμό αναπληρωτών προϊσταμένων (μέχρι να γίνουν κρίσεις με επιλογή από υπηρεσιακό συμβούλιο) στα τμήματα που έχουν κενωθεί οι θέσεις (διοικητικό τμήμα γραφείου κίνησης, διοικητικό τμήμα γραμματείας εξωτερικών ιατρείων) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 87 του νόμου 3528/2007 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου