Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΚΑΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΚΕ Μ. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1/2018 ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα προβλήματα ελλείψεων προσωπικού, κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού στο Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Σχετικά με τα προβλήματα ελλείψεων προσωπικού, κτηριακών υποδομών και εξοπλισμού στο Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Η έλλειψη προσωπικού είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου (ΓΝΑΝ), πρόβλημα που οξύνθηκε με την πολιτική των μνημονίων που περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των νέων προσλήψεων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια το μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου έχει μειωθεί κατά το 1/3. Ακόμα και όσοι νέοι ιατροί έχουν προσληφθεί, δεν είναι με βάση τις αναγκαίες ειδικότητες, όπως ζητήθηκαν από το επιστημονικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε σημαντικές ειδικότητες, ενώ παρουσιάζονται αντίστοιχες ελλείψεις νοσηλευτικού, διοικητικού, τεχνικού, προσωπικού ασφαλείας, και άλλου προσωπικού. Η κάλυψη των κενών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή ατομικές όπως καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη, δεν λύνουν το πρόβλημα, αντίθετα, προοπτικά το επιδεινώνουν, λόγω αύξησης αναγκών του νοσοκομείου.

Η κατάσταση στο ΓΝΑΝ επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, παίρνοντας υπόψη α) την κτηριακή υποδομή η οποία είναι τραγική β) τις ελλείψεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (γαστροσκόπιο, κολονοσκόπιο, ειδική συσκευή για τις διαλύσεις κυταρροστατικών στις χημειοθεραπείες, κ.ά.) γ) ακαταλληλότητα του χώρου αναμονής στα ΤΕΠ δ) το οδοντιατρείο κλειστό από 1/1/2017 ε) καθυστερήσεις στην εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας και κλιματισμού σε τμήμα του Νοσοκομείου καθώς και στη λειτουργία του συστήματος πυρανιχνευτών και πυρασφάλειας σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, κ.ά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει ώστε:

  • Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού, κ.ά. προσωπικού, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για το ΓΝΑΝ, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής και του νομού Λασιθίου.
  • Να υπάρξει έκτακτη και γεναία χρηματοδότηση του νοσοκομείου για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών, την αποκατάσταση των κτιριακών βλαβών και του μηχανολογικού εξοπλισμού και για την αγορά του απαραίτητου νέου ιατροτεχνολογικού - βιοιατρικού εξοπλισμού.


Ο Βουλευτής

Μανώλης Συντυχάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου