Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 19/1/2018

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 19/1/2018, στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.
.
Στα θέματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, πέρα από τα τυπικά, κράτησα την παρακάτω στάση:

Στο θέμα που αφορούσε σε έγκριση μετάταξης υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Β.Νοσηλευτών σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτικής. συμφώνησα και ανέφερα τα παρακάτω: "Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι ενώ η μετάταξη έχει περάσει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τις 21/11/2017, μπαίνει στο ΔΣ μετά από δύο μήνες και ενώ έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 2 συνεδριάσεις του οργάνου, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην τελική απόφαση μετάταξης και νέας μισθολογικής κατάταξης και σχετική  μισθολογική απώλεια για τη συναδέλφισσα. Θα ήθελα να ζητήσω όταν υπάρχουν θέματα από τα οποία προκύπτει μισθολογική αναβάθμιση των εργαζομένων, να μπαίνουν ως θέματα στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να μην υπάρχουν μισθολογικές απώλειες για τους συναδέλφους."

Σε δύο θέματα που αφορούσαν σε αιτήσεις μετάταξης υπαλλήλων του ΓΝΑΝ προς άλλα Νοσοκομεία και φορείς, ανέφερα τα παρακάτω:
"Αντί η σημερινή κυβέρνηση να υιοθετήσει τις προτάσεις για τη δημιουργία ενός διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κινητικότητας στα Νοσοκομεία (με συγκεκριμένη μοριοδότηση και με αυτόματη αναπλήρωση των κενών που θα προκύπτουν με νεες προσλήψεις), συνεχίζει να εφαρμόζει ό,τι ίσχυε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με μια κατάσταση που εγκλωβίζει τους εργαζόμενους, που  συρρικνώνει το προσωπικό των περιφερειακών Νοσοκομείων όπως αυτά του νομού μας και που ευνοεί τις προσωπικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτια). Άλλωστε είναι πολλές οι περιπτώσεις που με αρνητική απόφαση του υπηρεσιακού Συμβουλίου και του ΔΣ, οι σημερινοί υπουργοί ή διοικητές ΥΠΕ έχουν υπογράψει μετατάξεις εργαζομένων. Γι΄αυτούς τους λόγους απέχω από τις ψηφοφορίες στο ΔΣ για θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων και θα συνεχίσω να το κάνω κατά τη διάρκεια της θητείας μου, μέχρι να καθιερωθεί ένα αξιοκρατικό και διαφανές σύστημα κινητικότητας για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία με αυτόματη αναπλήρωση των κενών που θα προκύπτουν με νεες προσλήψεις."

Στο θέμα που αφορούσε σε "Έγκριση μετάταξηςς υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Βοηθ.Υγειονομικού Προσωπικού σε κενή οργανική θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων" ψήφισα αρνητικά και ανέφερα τα παρακάτω:
"Υπάρχει σοβαρό θέμα με τη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και με τον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις. Ενώ το  αίτημα  απορρίφθηκε από το ΚΥΣ σε προηγούμενη συνεδρίαση, στη συνέχεια σε επόμενη συνεδρίαση το ίδιο αίτημα έγινε δεκτό, χωρίς μάλιστα να φαίνεται εισήγηση από την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί η συναδέλφισσα και χωρίς στην απόφαση να υπάρχει κάποιο σκεπτικό που να δικαιολογεί τη μεταβολή της απόφασης από αρνητική σε θετική για το ίδιο θέμα. 
Προτείνω το ΔΣ να ενημερώσει εγγράφως την αρχή που διόρισε και εποπτεύει το ΚΥΣ (τον Υπουργό Υγείας) για τις συγκεκριμένες αλληλοαναιρούμενες αποφάσεις του ΚΥΣ. 
Για το αίτημα τοποθετούμαι με τα ίδια που ανέφερα στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 16/11/2017 που εξέτασε ξανά το ίδιο θέμα:  Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων είχαμε ταχθεί κατά της διαθεσιμότητας των σχολικών φυλάκων και της μετακίνησης τους σε άλλες υπηρεσίες από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση θα έπρεπε να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις θέσεις τους εφόσον το επιθυμούν."
Από τη στιγμή που τοποθετήθηκαν στο Νοσοκομείο Λασιθίου ως ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού αρχικά και στη συνέχεια ως ΔΕ  βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, θα έπρεπε η αντιμετώπιση όλων από τη διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου να είναι ενιαία. Και μπορεί σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης οι ανάγκες της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ να μην επιτρέπουν τη μετάταξη στη διοικητική, όμως θα πρέπει όλοι οι σχολικοί φύλακες να έχουν ίση αντιμετώπιση στο θέμα αυτό και όχι να υπάρχουν κάποιοι που να έχουν μετακινηθεί επιλεκτικά στη διοικητική υπηρεσία (περίπτωση μετακινημένου από τη νοσηλευτική υπηρεσία του ΓΝΑΝ στη διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου Νεάπολης, περίπτωση Νοσοκομείου Ιεράπετρας).

Για το θέμα που αφορούσε σε έγκριση εκπαιδευτικής άδειας είκοσι ημερών σε ιατρό συμφώνησα και ανέφερα:
"Ως εκπρόσωπος των Εργαζομένων ακολουθώ την πάγια τακτική να ζητώ θετική αντιμετώπιση των αιτήσεων για εκπαιδευτικές άδειες και εκπαιδευτικά θέματα, γι αυτό και ψηφίζω υπέρ της χορήγησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής άδειας."

Για το θέμα που αφορούσε σε εκπαιδευτική άδεια  υπαλλήλου του ΚΨΥ ανέφερα τα παρακάτω
"Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων θέλω να τονίσω ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός αίτημα για εκπαιδευτική άδεια που υποβλήθηκε στις 13/9/2017, να μην έχει απαντηθεί από το ΔΣ  τέσσερις μήνες μετά και ενώ ήδη έχει σχεδόν παρέλθει το πρώτο εξάμηνο από τα τρία τα οποία φορούσε η συγκεκριμένη αίτηση. 
Επίσης υπάρχει σοβαρό θέμα με τη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και με τον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις. Ενώ το  αίτημα  έγινε δεκτό εν μέρει από το ΚΥΣ σε προηγούμενη συνεδρίαση, στη συνέχεια σε επόμενη συνεδρίαση το ίδιο αίτημα απορρίφθηκε.
Κατά τη γνώμη μου και η νέα απόφαση του Υπηρεσιακού είναι παράνομη  αφού δεν εξετάσθηκαν μόνο τα συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρει η νομοθεσία για τη λήψη της απόφασης.
Ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (ν. 3528/2007) στο άρθρο 58 παρ1 και 2  αναφέρει:
1. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία.
2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό ή από η διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος.
Στο σχετικό πρακτικό απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν εκτιμούνται τα κριτήρια που αναφέρει ο νόμος, αλλά το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται σε κριτήρια τα οποία το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα να εκτιμήσει ( πχ ωράριο προγράμματος σπουδών).
Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ είμαι κατά πάγια τακτική σύμφωνος με αιτήματα εργαζομένων για εκπαίδευση και συναινώ με το αίτημα χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας σύμφωνα με την εισήγηση του άμεσου προϊστάμενου της συναδέλφισσας."
Τελικά συμφώνησα με πρόταση για χορήγηση διευκόλυνσης με απουσία 2 ημερών την εβδομάδα για το υπόλοιπο του πρώτου εξαμήνου και για το δεύτερο εξάμηνο, και σε συνολική απουσία 10 ημερών για το τρίτο εξάμηνο.

Για το θέμα που αφορούσε σε αδικαιολόγητη απουσία ιατρού από την υπηρεσία συμφώνησα να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενος από το πειθαρχικό δίκαιο διαδικασίες διερεύνησης και αντιμετώπισης της υπόθεσης.

Θα ήθελα πριν κλείσω να προσθέσω ένα σχόλιο. Η στάση μου στη συζήτηση των θεμάτων που αφορούν σε αιτήματα χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών είναι πάντα ενιαία και με θετικό πρόσιμο με το σκεπτικό ότι η έλλειψη προσωπικού (η οποία οφείλεται στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική και στις κυβερνητικές αποφάσεις) δεν θα πρέπει να μπαίνει εμπόδιο στη χρήση των όποιων διευκολύνσεων  και δυνατοτήτων δίδονται από τη νομοθεσία στους εργαζόμενους για υπηρεσιακή εκπαίδευση. Άλλωστε τα αιτήματα στα Νοσοκομεία μας είναι ελάχιστα και αφορούν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Βεβαίως πρέπει να συνεκτιμάται και η εισήγηση των άμεσων προϊστάμενων, που γνωρίζουν την κατάσταση και τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε χώρου.

Γιώργος Μανουσάκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου