Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 5/10/2016

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης  5/10/2016 ξεκινήσαμε από τα θέματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου. Πέρα από τα τυπικά θέματα για όσα χρειάστηκε να υπάρξει αναλυτική  συζήτηση, η στάση μου ήταν η παρακάτω:
  • Στο θέμα σχετικά με την έγκριση χορήγησης επιστημονικής υποστήριξης από το ΓΝΑΝ σε ιδιωτική Μονάδα Χρόνια Αιμοκάθαρσης που θα ιδρυθεί κοντά στην Ιεράπετρα ψήφισα θετικά.
  • Στα θέματα που αφορούσαν σε κοινοποίηση αποφάσεων του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ψήφισα υπέρ της αποδοχής  των αποφάσεων του ΚΥΣ.
  • Στο θέμα σχετικά με την έγκριση ανακατασκευής του Α΄ ορόφου (πρώην Μ/Γ  κλινική) του νοσοκομείου Αγίου Νικολαου για την ανάπτυξη Ψυχιατρικής Κλινική ψήφισα υπέρ.
  • Στο θέμα  σχετικά με τη έγκριση μετεγκατάστασης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο χώρο του Νοσοκομείου ψήφισα κατά της πρότασης της επιτροπής χωροταξίας για μεταστέγαση της ΜΤΝ στο χώρο του τμήματος  Αιμοδοσίας, και ψήφισα υπέρ της πρότασης του επιστημονικού συμβουλίου για μεταστέγαση της ΜΤΝ στο χώρο της πρώην ΜΕΘ στον πρώτο όροφο του Νοσοκομείου.
  • Στο θέμα  για την έγκριση υπογραφής ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των νοσοκομείων του νομού Λασιθίου ψήφισα υπέρ του να μην προχωρήσουν αυτή της στιγμή οι ατομικές συμβάσεις αφού επίκειται αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας,  και μέχρι τότε να δοθούν παρατάσεις στους εργολάβους και να γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός όπου χρειάζεται.
  • Στο ζήτημα που τέθηκε για το αν πρέπει να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας Διάταξης  το θέμα της τροποποίησης παλαιότερης απόφασης του ΔΣ σχετικά με την κάλυψη των βαρδιών  ενός ατόμου του ξενώνα του προγράμματος «Ψυχαργώς» εκ περιτροπής από τους νοσηλευτές του Κ.Ψ.Υ.  ψήφισα να συζητηθεί το θέμα, και πρότεινα να ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση της κάλυψης  των βαρδιών ενός ατόμου του ξενώνα από τους νοσηλευτές του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (τελικά το θέμα δεν συζητήθηκε).
Στα θέματα των  Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης που ήταν κυρίως τυπικά, ψήφισα υπέρ των εισηγήσεων με τις τυπικές αλλαγές που έγιναν κατά τη συνεδρίαση.

Γιώργος Μανουσάκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου