Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Το υπόμνημα με παρατηρήσεις και προτάσεις για το θέμα της μεταστέγασης εξωτερικών ιατρείων - ΤΕΠ που κατέθεσε προς τη συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΓΝΑΝ τη Δευτέρα 24/10/16 ο Γιώργος Μανουσάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου