Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Η τροπολογία του Υπουργείου υγείας με την οποία ρυθμίζεται η παράταση των επικουρικών, δίδεται δυνατότητα στους ΔΥΠΕαρχες να κάνουν αναπροσαρμογή των κονδυλίων εφημεριών, δίδεται η δυνατότητα να πληρώνονται πρόσθετες αμοιβές με κονδύλια από νοσήλια κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου