Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Αίτημα για λήψη μέτρων ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και της σύνταξης εισιτηρίων εξιτηρίων από το νοσηλευτικό προσωπικό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο


Προς: -Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Χ. Μασούντ
-Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα. Α. Μανιάτη


Κοινοποίηση: Διοικητή ΓΝΑΝ κ. Μ. Μακρονικολάκη


Θέμα: Αίτημα για λήψη μέτρων ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και της σύνταξης εισιτηρίων εξιτηρίων από το νοσηλευτικό προσωπικό
Αρ. Πρωτ.: 337/1-12-2015


Επειδή στο Νοσοκομείο μας είναι συχνό φαινόμενο η ανάθεση σε Νοσηλευτές της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και της σύνταξης εισιτηρίων εξιτηρίων , θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:


Το άρθρο 1 παρ. 3 του Νόμου 3418/2005 αναφέρει ότι «στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή».
Επίσης το άρθρο 1 και 3 του Νόμου 3892/2010 αναφέρει ότι ως Ιατρική Συνταγή ορίζεται η γραπτή οδηγία θεράποντα ιατρού για τη χορήγηση φαρμάκων, στην οποία περιλαμβάνονται οδηγίες για τη διάρκεια και τον τρόπο λήψης αυτών και ως παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων ορίζεται η γραπτή εντολή θεράποντα ιατρού για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένο για προληπτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς.
Ξεκάθαρα λοιπόν περιγράφουν οι ανωτέρω διατάξεις ότι αρμοδιότητα του ιατρού είναι η συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και η συμπλήρωση των παραπεμπτικών.
Επίσης στα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΔ. 351/1989 πουθενά δεν αναφέρεται ότι αρμοδιότητα των νοσηλευτών αποτελεί η συμπλήρωση των παραπεμπτικών και η καταχώριση της ατομικής συνταγογράφησης.


Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Καλλίρης, με το έγγραφό του με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.92056/4-10-13 προς τα νοσοκομεία, επιβεβαιώνει την εκ του νόμου υποχρέωση των γιατρών για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, απεμπλέκοντας το νοσηλευτικό προσωπικό απο τη συγκεκριμένη διαδικασία.


Μετά τα παραπάνω, σας ζητούμε να κάνετε σαφές προς τους υφιστάμενους σας ιατρούς και νοσηλευτές-τριες ότι η ανάθεση σε νοσηλευτές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και της σύνταξης εισιτηρίων και εξιτηρίων αποτελεί πράξη παράνομη (που μπορεί να επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες τόσο στους εμπλεκόμενους ιατρούς όσο και στους εμπλεκόμενους νοσηλευτές -τριες) και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα στο Νοσοκομείο μας.
Από την μεριά μας εφόσον σε διάστημα 3 εβδομάδων δεν έχουν εξαλειφθεί τα φαινόμενα αυτά, θα προχωρήσουμε σε ενημέρωση των εργαζομένων και σε κινητοποιήσεις και άλλες ενέργειες στην κατεύθυνση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας από όλους τους εμπλεκόμενους στη σύνταξη συνταγών, παραπεμπτικών και εισιτηρίων – εξιτηρίων.


Για το ΔΣ
ο πρόεδρος ο Γραμματέας
Γ. Μανουσάκης Κ. ΚοκολάκηςΣυνημμένο:Έγγραφό προς τα νοσοκομεία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Καλλίρης με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.92056/4-10-13 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου