Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Συνάντηση της Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ με τον Επίτροπο Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης LASZLO ANDOR


ΑΘΗΝΑ 20/6/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3228
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Την Τρίτη 17/6/2014 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που ζήτησε η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ με τον Επίτροπο Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Laszlo Andor, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασιλίσσης Σοφίας 2).
Στη συνάντηση κλήθηκαν από τον Ευρωπαίο Επίτροπο και παρευρέθηκαν αντιπροσωπίες των Διοικήσεων και των Σωματείων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ άνοιξε τη συζήτηση με τις εξής επισημάνσεις:

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας υποφέρουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.
Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της χώρας (ΔΑΦΝΙ, ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) έχουν μετατραπεί σε ανοικτούς χώρους Νοσηλείας χάριν των χρημάτων του Ελληνικού λαού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσοντας πολλές σημαντικές υπηρεσίες στους τομείς της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, των εισαγωγών και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Καλύπτουν το 70% με 80% της ζήτησης σε υπηρεσίες Δημόσιας Ψυχικής Υγείας. Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από το Ψυχιατρικές Κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων που είναι ελλιπέστατες. Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη και δεν καλύπτεται από τις υφιστάμενες Μονάδες Δημόσιας Ψυχικής Υγείας.
Η κυβέρνηση προσπάθησε να συρρικνώσει τη λειτουργία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων με πρόσχημα τις δεσμεύσεις του Συμφώνου Λυκουρέντζου – Andor για επιτάχυνση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Ο πραγματικός λόγος όμως ήταν το ξεφόρτωμα των δαπανών και η υλοποίηση του ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ χιλιάδων ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ. Με τη συρρίκνωση της λειτουργίας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων οι Ασθενείς κυριολεκτικά θα φιλοξενούνται στα παγκάκια και τις στάσεις του ΜΕΤΡΟ αφού στη πλειονότητά τους είναι εξαντλημένοι οικονομικά από τις μακρόχρονες Νοσηλείες.

Τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία καταργήθηκαν στα πλαίσια των συμφωνιών με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση προσπάθησε να τα «χωρέσει», με το πλήθος των ανεπτυγμένων δραστηριοτήτων, στους Ψυχιατρικούς Τομείς των Γενικών Νοσοκομείων των πόλεων. Αυτό δημιούργησε λειτουργικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα με σημαντικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Αν και διεκδίκηση της ΠΟΕΔΗΝ είναι η σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που θα περιλάβει οργανικά το δίκτυο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, η προώθηση Νομοθετικής Ρύθμισης που εξασφαλίζει την οργανική ένταξη του Δικτύου στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα οποία θα λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των Γενικών Νοσοκομείων είναι ένα βήμα.
Αρκεί να συμπεριληφθεί διάταξη που να προβλέπει ότι το προσωπικό θα εργάζεται για τις ανάγκες των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Η κτηματική και κτιριακή περιουσία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Κατερίνης, Χανίων και Κέρκυρας παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ αν και σε αυτή λειτουργούν επαγγελματικές δραστηριότητες στις οποίες απασχολούνται ασθενείς στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Ανάλγητη κυβερνητική απόφαση για την οποία η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την ακύρωσή της.
Υπάρχει κινητικότητα από την Ελληνική Κυβέρνηση ίδρυσης Ψυχιατρικών Κλινικών στα Γενικά Νοσοκομεία. Όμως καταγγείλαμε αυτή τη σπουδή, καθότι επιλέγονται ακατάλληλοι χώροι που δεν τηρούν τις προδιαγραφές, όπως το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, η Πολυκλινική Αθηνών κ.α. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εμφανίζεται ότι προωθεί την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.
Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, ΔΑΦΝΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) που μετεξελίχθηκαν θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ως αυτόνομα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, με οργανική ένταξη όλων των υφιστάμενων ανεπτυγμένων δραστηριοτήτων (αλλά και νέων).
Η τομεοποίηση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με την σύσταση ολοκληρωμένου δικτύου ανά πληθυσμό αναφοράς δεν προχώρησε, όχι γιατί υπάρχουν αδυναμίες στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν.2716/1999), αλλά εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης αλλά και της μη ίδρυσης απαραίτητων μονάδων για την λειτουργία του δικτύου.
Παράλληλα πολιτική Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας κάνουν οι Εισαγγελείς αφού το 50% των εισαγωγών είναι με Εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 5%.
Η αποασυλοποίηση των χρόνιων δεν ολοκληρώνεται όπως διατείνεται η κυβέρνηση, καθότι το 50% των εισαγωγών στις εφημερίες είναι επανεισαγωγές, εξαιτίας της έλλειψης μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, αποασυλοποίησης και επαγγελματικής αποκατάστασης.
Θέλουμε πληροφόρηση από εσάς αν το καταληκτικό έτος 2015 λειτουργίας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων τίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ελληνική Κυβέρνηση;
Εάν επιμείνετε στην κατάργηση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων θα καταρρεύσει η μέχρι τώρα προσπάθεια για Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι την Διοικήσεων και των Σωματείων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.
Ο Επίτροπος κος Laszlo Andor και ο εκπρόσωπός του απάντησαν ως εξής: Λαμβάνουμε υπόψιν τις προτάσεις και θα συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό διάλογο. Επίσης λαμβάνουμε υπόψιν την οικονομική κρίση της χώρας σας που συμβάλλει στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί γενναία τις δράσεις Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Η απορρόφηση βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Όμως οι πόροι που δεν θα απορροφηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο χάνονται για τη χώρα.
Συζητάμε με το Υπουργείο Υγείας το νέο ΣΥΜΦΩΝΟ δράσης της επόμενης τριετίας αλλά και το ΣΥΜΦΩΝΟ δράσεων έως το έτος 2020 στα οποία θα λάβουμε σοβαρά υπόψιν τις παρατηρήσεις σας.
Οι αλλαγές θα γίνουν σε συνεργασία με τους φορείς. Θα είμαστε σε συνεργασία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διαφάνηκε πρόθεση για παράταση λειτουργίας μετά το τέλος του έτους 2015 και επανεξέταση της μελλοντικής λειτουργίας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Εν τούτοις όμως αυτό θα καθοριστεί στην τελική ΣΥΜΦΩΝΙΑ της επόμενης εξαετίας (2014 – 2020) μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Επιτρόπου.
ΣΥΜΦΩΝΟ που θα υπογραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου