Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Αποτελέσματα συνάντησης Ε.Ε. ΠΟΕΔΗΝ με τον Υπουργό Υγείας ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

ΑΘΗΝΑ 26/06/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3244

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέματα που τέθηκαν από την Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ στον Υπουργό Υγείας κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ στη συνάντηση την Πέμπτη 26/06/2014.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Δεν πρόκειται περί ενός Συστήματος Αξιολόγησης που αναδεικνύει τις δεξιότητες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων, τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας, τις ιδιαιτερότητες με βάση τις οποίες αναπτύχθηκε ο Υγειονομικός Χάρτης της χώρας. Πρόκειται περί ποσοστιαίας κατάταξης σε βαθμούς.
Το 15% κατατάσσεται υποχρεωτικά κάτω από τη βάση (1 βαθμός έως 6,9) και τίθεται σε διαρκή κινητικότητα και συστήνει τη νέα δεξαμενή διαθεσιμοτήτων – απολύσεων.
Ταυτόχρονα με την ανακατανομή του ιδίου Μισθολογικού κόστους και την καθιέρωση ατομικού μισθού, θα υποστεί νέες μεγάλες μισθολογικές περικοπές.
Στους 60.000 εργαζομένους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το 15% των ανεπαρκή υπαλλήλων κατά το Σύστημα Αξιολόγησης, αντιστοιχεί σε 9.000 υπηρετούντες.
Πως σκέπτεστε να αναπληρώσετε την αδρανοποίηση των 9.000 υπαλλήλων αφού ακόμη και κατ' εκτίμηση της κυβέρνησης θα πρέπει να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο θα εκπαιδευτούν και θα επαναξιολογηθούν για να επανέλθουν σε υπεύθυνες εργασίες (Νοσηλευτική φροντίδα, υποστηρικτικές εργασίες).
Το 30% των υφιστάμενων προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων χάνουν υποχρεωτικά τη θέση ευθύνης ανεξαρτήτως τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
Διαφωνούμε με το ποσοστιαίο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ της πολιτικής των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ. Απεργούμε – Απέχουμε από το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης. Ήδη συγκεντρώθηκαν 30.000 υπογραφές άρνησης Συμμετοχής και έως τέλους του μήνα ενυπόγραφα θα αρνηθεί το σύνολο των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Υγείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αρνηθούμε έως την τελική δικαίωσή μας. Διοικητές Νοσοκομείων αρνούνται να επιμερίσουν ποσοστά (Γ.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ). Τι θα πράξετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Η αξιολόγηση θα προχωρήσει με τις ποσοστώσεις που ορίζει ο Νόμος 4250/2014. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε αξιοκρατική εφαρμογή. Δεν θα υπάρξουν απολύσεις, κινητικότητες και απώλειες μισθού. Μόνο μέτρα βελτίωσης της υπηρεσιακής επάρκειας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
2. ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι δαπάνες στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις διαμορφώθηκαν σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα.
Οι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων βρίσκονται στο κόκκινο. Πολλοί κωδικοί έχουν στερέψει. Αδυνατούν να προμηθευτούν το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό υλικό με σημαντικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων δεν αντέχουν το κόστος Νοσηλείας των ανασφάλιστων που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετακυλύεται στις τσέπες των ασφαλισμένων. Απαιτείται η άμεση οικονομική κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων μετά από καταγραφή που θα διενεργήσουν οι οικονομικές υπηρεσίες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν είναι δίκαια κατανεμημένες. Ο Τομέας της Υγείας είναι ριγμένος. Ζητώ αύξηση των δαπανών οι οποίες προβλέπονται στο ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, μέσω ισομερούς κατανομής. Θα υπάρξει κάλυψη της περίθαλψης των ανασφάλιστων με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 από το πρωτογενές πλεόνασμα (75εκατ.ευρώ εκτιμάται ότι είναι η δαπάνη για τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη και 200εκατ.ευρώ η φαρμακευτική δαπάνη)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Τα τέσσερα τελευταία έτη αποχώρησαν πάνω από 15.000 Υγειονομικοί από το Σύστημα Υγείας προς συνταξιοδότηση. Έως τέλους του έτους αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν πάνω από 5.000 εργαζόμενοι εξαιτίας των δυσμενών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα.
Αντίστοιχα δεν προσλήφθηκε ούτε ένας αν και τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ προέβλεπαν για κάθε 5 ή 10 αποχωρήσεις μία πρόσληψη. Το προσωπικό βρίσκεται κάτω των ορίων ασφαλείας και εργάζεται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Οφείλονται άδειες, δεκάδες ρεπό και δεν χορηγείται μέρος της κανονικής άδειας το καλοκαίρι. Απαιτείται η άμεση προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων και ετήσιες προκηρύξεις 3.000 μόνιμων θέσεων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Υπέγραψα προκήρυξη 2.800 μόνιμων θέσεων για τα Νοσοκομεία και 200 θέσεων για το ΕΚΑΒ. Δεσμεύομαι για γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Εκδίδονται και επανεκδίδονται οι Οργανισμοί των Νοσοκομείων με συνεχείς καταργήσεις κλινικών, τμημάτων, κλινών και οργανικών θέσεων.
Το ΚΕΣΥΠΕ αποφάσισε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο:
• Ενιαίους Οργανισμούς και υπηρεσίες στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία.
• Περεταίρω εκχώρηση των υπηρεσιών στήριξης στους ιδιώτες εργολάβους (προκήρυξη διαγωνισμού για τις εργαστηριακές εξετάσεις, εστίαση, ιματισμός κλπ).
• Ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων (προσλήψεις με μπλοκάκια).
Καταργήθηκαν ήδη 8 Νοσοκομεία και ο πρώην Υπουργός Υγείας επιχείρησε να κλείσει περισσότερα (Κρέστενα, Νοσημάτων Θώρακος Πατρών κ.α.). Από την αύξηση της ζήτησης στα κοντινά Νοσοκομεία και τις λίστες αναμονής, αποδείχθηκε η χρησιμότητας λειτουργία τους. Θα συνεχισθεί η ίδια πολιτική με καταργήσεις, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, μονάδων και θα υπάρξουν νέες κινητικότητες, διαθεσιμότητες υγειονομικού προσωπικού;
Θα διορθωθεί η παρανομία της προβαδίζουσας κατηγορίας στην επιλογή προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων; Για την ΠΟΕΔΗΝ η συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα Υγείας, οι Διαθεσιμότητες και η Κινητικότητα είναι κόκκινες γραμμές και θα απαντήσουμε με δυναμικές κινητοποιήσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Δεν εξετάζω, ούτε μου εισηγήθηκε από πουθενά, έως τώρα, νέες καταργήσεις Νοσοκομειακών Μονάδων, ιδιωτικοποίησης υποστηρικτικών υπηρεσιών και νέες διαθεσιμότητες. Δεν είμαι σε θέσει να απαντήσω στα υπόλοιπα θέματα. Θα τα συζητήσουμε σε νέα συνάντηση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
5. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η πρόθεση τροποποίησης του Μισθολογίου (Ν. 4024/2011) με ανακατανομή του ιδίου Μισθολογικού κόστους μεταξύ των υπαλλήλων. Θα περιλαμβάνει περεταίρω μειώσεις μισθών στις Υ.Ε. και ΔΕ κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων και αυξήσεις μισθών στις Τ.Ε. και Π.Ε. κατηγορίες.
Είμαστε αντίθετοι στην ανακατανομή των μισθών καθ' ότι οι κατηγορίες Δ.Ε. και Υ.Ε. που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στα Νοσοκομεία υπέστησαν ήδη τις μεγαλύτερες περικοπές στο ισχύον Μισθολόγιο (Ν. 4024/2011).
Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς με κάλυψη μέρους των απωλειών για το σύνολο του Υγειονομικού προσωπικού όλων των κατηγοριών (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ,ΠΕ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Δεν γνωρίζω να εξετάζει τέτοιο ζήτημα η κυβέρνηση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
6. ΟΔΗΓΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ενός μήνα και ήδη διατέθηκαν στο ΕΚΑΒ. Τα Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στις μεταφορές (φαγητό, αίμα, υλικά κ.α.) και τις δευτερογενείς διακομιδές. Κάποια μάλιστα ήδη προχώρησαν σε συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.
Υπήρχε δέσμευση από τον πρώην Υπουργό Υγείας για 6μηνη διάθεση ή απόσπαση των διαθέσιμων Οδηγών στα Νοσοκομεία από τα οποία προέρχονται. Δεν υλοποιήθηκε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Υγείας χορήγησης των οφειλόμενων ρεπό, αδειών από τα Νοσοκομεία προέλευσης. Επίσης χορήγηση του μισθού από τη λήξη της διαθεσιμότητας έως την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ (η αναδρομικότητα αναγράφεται στο ΦΕΚ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Θα σας απαντήσω για απόσπαση στα Νοσοκομεία μεταταχθέντων Οδηγών στο ΕΚΑΒ αφού εξετάσω τα επιχειρήματα της ΠΟΕΔΗΝ για την αναγκαιότητα επιστροφής, αλλά και την άλλη άποψη που ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές ανάγκες και όχι υπηρεσιακές.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α'/11.2.2014) από 11.2.2014 είναι εκ νέου ενεργή για έξι μήνες η εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των φορέων του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ.1 του Ν.4024/2011.
Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (Υγείας εν προκειμένου).
Υπάρχουν εκκρεμότητες σε κλάδους εργαζομένων που αποδεδειγμένα ασκούν Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές Εργασίας που πρέπει να προαχθούν κατηγορία (από την Β' των 70€ στην Α' των 150€) ή να συμπεριληφθούν ή να διευκρινιστούν μετά τις θολές απαντήσεις του Γ.Λ.Κ. σε ερωτήματα Νοσοκομείων. Είναι επιβεβλημένη η εξέταση των αιτημάτων που υπέβαλαν οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας και η ΠΟΕΔΗΝ προκειμένου να προωθηθούν για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Θα κληθεί άμεσα η ΠΟΕΔΗΝ από τον Διευθυντή του Γραφείου μου για να συζητήσετε και να καταλήξετε σε πρόταση ώστε να προωθηθεί προς ψήφιση στα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι σοβαρό θέμα και είμαι θετικός.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Το κονδύλι για το έτος 2014 είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, (πάνω από 11 εκατ. Ευρώ). Δεν αρκεί. Ήδη εμφανίζονται δυσλειτουργίες σε πολλά Νοσοκομεία. Οφείλονται δεδουλευμένα πολλών μηνών παρελθόντων ετών και πολλά Νοσοκομεία πληρώνουν τους εργαζόμενους με οριζόντιες περικοπές στα δεδουλευμένα έως 50%.
Διεκδικούμε:
Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης των οφειλόμενων δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών παρελθόντων ετών.
Αύξηση του εφετινού κονδυλίου στα Νοσοκομεία που έχουν πρόβλημα ώστε να εξοφλούν ανά μήνα το σύνολο των δεδουλευμένων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Πρέπει να εξοφλήσουμε τις δεδουλευμένες πρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων στο σύνολό τους. Θα αναλάβω πρωτοβουλίες.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
9. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Τα τρία Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ΔΑΦΝΙ – ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προσφέρουν το 80% των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Η κατάργησή τους θα οδηγήσει στη διάλυση του Δημόσιου Συστήματος Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας. Τα ανωτέρω Ψυχιατρικά Νοσοκομεία μετατράπηκαν ήδη σε ανοικτά δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες στη πρωτοβάθμια περίθαλψη και στους τομείς των εισαγωγών και της ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Πρότασή μας την οποία διατυπώσαμε στον Επίτροπο Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. LASZLO ANDOR η μετεξέλιξη τους σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου με ένταξη στους Οργανισμούς του ανεπτυγμένου δικτύου τους αλλά και νέων υπό ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Η πρόταση αυτή να συμπεριληφθεί στο Νέο ΣΥΜΦΩΝΟ που θα υπογράψετε το προσεχές διάστημα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Ακύρωση παραχώρησης της κτηματικής και κτιριακής περιουσίας των Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στο ΤΑΙΠΕΔ. Στη περιουσία αυτή αναπτύχθηκαν επαγγελματικές δραστηριότητες που απασχολούνται ψυχικά πάσχοντες στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Λειτουργική και οργανική αυτονομία των Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Δεν έχω σχηματίσει άποψη. Σε νέα συνάντηση θα το συζητήσουμε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
10. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Υπάρχουν εκκρεμότητες υπαλλήλων για πολλά έτη. Μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία. Επίσης Μετατάξεις – Αποσπάσεις σε άλλα νοσοκομεία παρά την ψήφιση του Νόμου 4223/2014 άρθρο 54. Προτίθεστε να ξεπαγώσετε τη διαδικασία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Συμφωνούμε και θα προωθηθούν.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
11. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Με σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας (31/05/2013) μετατράπηκαν σε Κοινά. Δεν έχουν διορισθεί με αποτέλεσμα να είναι παγωμένα υπηρεσιακά θέματα πάνω από δύο έτη (δεν λειτουργούσαν και πριν). Απαιτείται η άμεση σύσταση και λειτουργία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Θα φροντίσουμε για την άμεση σύσταση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
12. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Εκφράστηκαν οι απόψεις της ΠΟΕΔΗΝ στην Επιτροπή Ακροάσεων της Βουλής.
Ζητάμε την απόσυρση των διατάξεων του άρθρου 26 που περιλαμβάνει διατάξεις για την ΕΝΕ και του άρθρου 46 στο οποίο επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.
Για την Ψυχική Υγεία σας κοινοποιούμε τις θέσεις που εκφράσαμε στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο LASZLO ANDOR.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Η απάλειψη της προβαδίζουσας κατηγορίας στην επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων αντιμετωπίζεται στο άρθρο 27 συνολικά για τις υπηρεσίες των Νοσοκομείων. Η διάταξη στο άρθρο 26 που έκανε ξεχωριστή αναφορά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία απεσύρθη.
Για την ΕΝΕ δεν απάντησε παρότι του επισημάνθηκε ότι οι Νοσηλευτές των Νοσοκομείων την έχουν απαξιώσει, αφού ταμιακώς εντάξει είναι κάτω των 3.000 μελών. Επισημάνθηκε η προαιρετική εγγραφή με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
13. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Με το Ν. 4238/2014 τα Κέντρα Υγείας διοικητικά μεταφέρθηκαν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες στις Υγειονομικές Περιφέρειες.
Οι μετακινήσεις προσωπικού από τα Νοσοκομεία προς τα Κέντρα Υγείας και αντίστοιχα, έπαψε να είναι αρμοδιότητα των Διοικητών των Νοσοκομείων που ήταν ενταγμένα διοικητικά τα Κέντρα Υγείας, πριν το σχετικό Νόμο. Μάλιστα όσες μετακινήσεις έχουν λήξει θα πρέπει το προσωπικό να επιστρέψει στην οργανική του θέση σύμφωνα με σχετική εγκύκλιό σας.
Οι Διοικητές των ΥΠΕ έχουν στο εξής την αρμοδιότητα μετακινήσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας.
Δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας που διαθέτουν προσωπικό από μετακίνηση.
Πως θα αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα;
Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού.
Απαιτείται η άμεση κάλυψη των κενών. Στα Κέντρα Υγείας θα πρέπει να συσταθεί Κανονισμός Λειτουργίας και να ορισθούν στον Οργανισμό τους δύο τμήματα (Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στελέχωσης με Ιατρικό και Υγειονομικό προσωπικό. Για τα υπόλοιπα θα τα ξανασυζητήσουμε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
14. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Καταργήθηκαν με Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας. Για το επόμενο διδακτικό έτος δεν επιλέγουν σπουδαστές. Είναι επιβεβλημένη η συνέχιση λειτουργία τους ως ΙΕΚ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Πράγματι είναι μεγάλο θέμα και θα εξετάσουμε τη λειτουργία τους ως ΙΕΚ.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου