Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ) στηρίζει το 13ο ΠΤ Κρήτης της ΕΝΕ και καλεί τους βουλευτές του 1ου θερινού τμήματος της Βουλής να καταψηφίσουν την ενσωμάτωση του στο Περιφερειακό τμήμα Αττικής

Το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ) ως θεσμικό επιστημονικό όργανο εκφράζει με την παρούσα ανακοίνωση τη στήριξη του στο τοπικό Επιμελητήριο των Νοσηλευτών, δηλαδή το 13ο ΠΤ Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ). 

Καλεί τους βουλευτές του 1ου θερινού τμήματος της Βουλής να στηρίξουν με την ψήφο τους το Επιμελητήριο Νοσηλευτών Κρήτης, καταψηφίζοντας την ενσωμάτωση του στο Περιφερειακό τμήμα Αττικής, με βάση του άρθρο 25 του Σχεδίου Νόμου: «Προσαρμογή στο εθνικό δίκτυο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ κρατών μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση- Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (1416/29-5-2014 ΥΠ 6236), ο οποίος θα συζητηθεί αύριο και μεθαύριο στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Το Επιμελητήριο Νοσηλευτών Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχει αξιόλογο έργο τόσο σε επιστημονικό επίπεδο,όσο και σε επίπεδο κοινωνικής προσφοράς, ενώ είναι οικονομικά αυτάρκες και βιώσιμο.

Το περιφερειακό τμήμα του ΕΣΝΕ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να υποστηρίξουν μαζικά την παραμονή του 13ο ΠΤ Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) στην Κρήτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου