Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχ. Υγείας. (ΕΤΟΣ 2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου