Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Ο νόμος 4223 / ΦΕΚ 287 Α΄/ 31.12.2013 που στο άρθρο 54 περιλαμβάνει νέες διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου