Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

Επιστολή σχετικά με τη λειτουργία του ασθενοφόρου που έχει παραχωρηθεί στο ΓΝΑΝ


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στο διοικητή του νοσοκομείου επιστολή σχετικά με τη λειτουργία του ασθενοφόρου που έχει παραχωρηθεί στο ΓΝΑΝ. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

  Κύριε διοικητή,

 με έγγραφα μας προς εσάς στις 16/10/23  και στις 19/12/23 επισημάναμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία (Υ.Α. 120207/2021 ΦΕΚ 2203/Β` 26.5.2021) για να μπορέσει να λειτουργήσει για  αποθεραπείες το ασθενοφόρο που παραχωρήθηκε από την 7η ΥΠΕ στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου είναι απαραίτητη η απασχόληση αποκλειστικά προσωπικού της ειδικότητας ΔΕ διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρου και απαιτείται η πρόσληψη το λιγότερο 3 ατόμων αυτής της ειδικότητας  (ώστε να μπορούν να παίρνουν και άδεια).

Από τότε έχουν περάσει πέντε μηνες μήνες και δεν έχει προχωρήσει καθόλου η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού ή μόνιμου προσωπικού ειδικότητας διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων για το Νοσοκομείο μας.

Αντί προσλήψεων ειδικότητας διασωστών για να λειτουργήσει το ασθενοφόρο, έχει ξεκινήσει  η  λειτουργία του με προσωπικό  του νοσοκομείου από άλλες ειδικότητες και υπηρεσίες (ΔΕ οδηγών από τη διοικητική υπηρεσία) μαζί με ένα άτομο πλήρωμα ασθενοφόρου από το νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Επειδή η κίνηση ενός ασθενοφόρου  και η μετακίνηση ασθενών στο στάδιο της αποθεραπείας αποτελεί μια σημαντική  διαδικασία, παρακαλούμε να κάνετε γνωστό εγγράφως σε εμάς και στους εργαζόμενους σύμφωνα με ποιες νομικές διατάξεις γίνεται από το ΓΝΑΝ η λειτουργία του ασθενοφόρου με ειδικότητες εργαζομένων (ΔΕ οδηγών) πλην της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία  και με ποιο τρόπο θα υπάρχει  πλήρης νομική και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων κατά την κίνηση του ασθενοφόρου και τη μεταφορά των ασθενών.

Εκ του ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου