Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 27/2/24

 Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 27/2/24

Παρόντες: 1)Μανουσάκης Γιώργος, 2) Τσαγκαράκη Ελευθερία, 3)Γαλιοτζάκης Μανώλης, 4)Μανισαλής Γιώργος, 5)Ηλιάκης Κωστής, 6)Κουτουλάκης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και το μέλος της Ε.Γ. Του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Λασιθίου Μαργαρία Ψαρρά.

Θέματα:

1. Προβλήματα στελέχωσης κουζίνας ΓΝΑΝ

2. Απάντηση σε έγγραφο των Μαιών της Μ/Γ ΓΝΑΝ

3. Σχετικά με τις συμβάσεις των εργαζομένων με ΣΟΧ και την αποπληρωμή των αδειών τους σε περίπτωση μη παράτασης των συμβάσεων

4. Επιστολή στο Δήμο Αγ. Νικολάου σχετικά με ζητήματα στάθμευσης και κυκλοφορίας στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο


Συζήτηση – αποφάσεις:


Πρώτο θέμα

Συζητήθηκαν τα προβλήματα στελέχωσης της κουζίνας  μετά τις αποχωρήσεις μάγειρα και Λαντζέρισσας και αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο προς το διοικητή με το αίτημα για άμεση ενίσχυση της κουζίνας με ένα μάγειρα και με ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό.


Δεύτερο Θέμα

Συζητήθηκε το έγγραφο που είχαν κοινοποιήσει προς το ΔΣ του συλλόγου το σύνολο των Μαιών της Μ/Γ κλινικήςσχετικά με την προσπάθεια να τους ανατεθεί να κάνουν καθήκοντα κίνησης στο χειρουργείο στις Καισαρικές Τομές που γίνονται στη νυχτερινή βάρδια. Αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο του ΔΣ του συλλόγου προς το διοικητή και τη διεύθυνση νοσηλευτικής υπ[ηρεσίας με κοινοποίηση το μαιευτικό προσωπικό, στο οποίο να επισημαίνεται ότι Πάγια θέση του συλλόγου εργαζομένων είναι ότι η καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου επιβάλει οι εργαζόμενοι να εκτελούν τα καθήκοντα τους στοτμήμα τους και όχι σε άλλα τμήματα, συνεπώς δεν θα πρέπει να ανατίθενται στις Μαίες καθήκοντα σε άλλα τμήματα, όπως στο χειρουργείο και ότι η σωστή και ασφαλής λειτουργεία του νοσοκομείου και του χειρουργείου επιβάλει η στελέχωση του χειρουργείου σε νοσηλευτικό προσωπικό σε όλες τις βάρδιες να είναι τέτοια ώστε να μην απαιτείται βοήθεια από κανένα άλλο τμήμα, δηλαδή δύο άτομα (εργαλειοδοσία και κίνηση) σε κάθε αίθουσα που λειτουργεί.


Τρίτο Θέμα

Συζητήθηκε ότι σε διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για το θέμα των συναδέλφων που εργάζονται με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη, παρουσιάζεται η πρόθεση της κυβέρνησης μετά τις 30/6/24 να μην δοθεί άλλη παράταση θητείας των συμβασιούχων συναδέλφων και να αντικατασταθούν με αναθέσεις σε εργολάβους.

Αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο του ΔΣ του συλλόγου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου όπου να αναφέρεται ότι ως σύλλογος εργαζομένων ζητούμε τη μονιμοποίηση των συναδέλφων συμβασιούχων, απαιτούμε σταθερές σχέσεις εργασίας και σε κάθε περίπτωση ζητούμε να παραμείνουν στη δουλειά τους και να μην απολυθούν. Επίσης να αναφέρεται στο έγγραφο ότι ζητάμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να μεριμνήσει έτσι ώστε οι συνάδελφοι συμβασιούχοι ΣΟΧ στο ΓΝΑΝ να λάβουν ως το τέλος των παρατάσεων της θητείας τους (σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού ως 30/6/24) τις οφειλόμενες ημέρες αδειών και ρεπό και να υπάρξει δέσμευση ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποζημιωθούν για τις οφειλόμενες ημέρες κανονικής άδειας όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.


Τέταρτο Θέμα

Συζητήθηκαν τα προβλήματα στάθμευσης και κυκλοφορίας στην περιοχή γύρω από το Νοσοκομείο λόγω των άστοχων επιλογών της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ προς το Δήμαρχο Αγ. Νικολάου στο οποίο να ζητείται α)να αφαιρεθούν τα κολονάκια από τους δρόμους περιμετρικά του ΓΝΑΝ και να επιτραπεί η στάθμευση, εκτός από τα σημεία (γωνίες, στροφές) που είναι απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων. β) να επανεξεταστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στον κυκλικό κόμβο μπροστά από το ζαχαροπλαστείο “Μέλισσα” και η αλλαγή κυκλοφορίας στην οδό Δείκτης (ανάμεσα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και το 2ο Δημοτικό σχολείο), γ)να κινηθούν οι διαδικασίες για την άμεση απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου χώρου και την απόδοση του σε χρήση στην τοπική κοινωνία ως χώρος πρασίνου και ελεύθερης στάθμευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου