Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΠΟΕΔΗΝ: Ενημέρωση για τις παράνομες παρακρατηθείσες εισφορές από ΕΦΚΑ


             Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων
                             

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ


Συνάδελφοι,

Πλήθος ερωτημάτων κατατίθενται για παράνομες καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Ξεκαθαρίζουμε τα εξής:

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους υπαλλήλους δεν αφορά την κράτηση ειδικής εισφοράς 1% επί του συνόλου των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων ασφαλισμένων στο Τ.Π.Δ.Υ.(Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων). Επίσης δεν αφορά τους υπαλλήλους που δεν ήταν ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ. και με την ίδια διάταξη καθιερώθηκε εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ. Η εν λόγω ειδική εισφορά καθιερώθηκε με την παρ.2β του άρθρου 38του ν.3896/2011 και καταργήθηκε με το άρθρο 84 του νόμου 4997/2022.

Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 44/408939/30-8-2023 της Διεύθυνσης κύριας ασφάλισης και εισφορών Δημόσιου Τομέα αναφέρει τις περιπτώσεις και ρυθμίζει όλα τα θέματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους Δημόσιους υπαλλήλους μέχρι 31/12/2019.

Η εγκύκλιος αυτή όμως ουδόλως αφορά την παραπάνω παρακρατηθείσα ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ και ΟΑΕΔ.

Η εν λόγω εγκύκλιος καθορίζει τον τρόπο επιστροφής εισφορών αχρεωστήτως καταβληθεισών που αφορούν τις ανταποδοτικές εισφορές του συνταξιοδοτικού πακέτου μας (κύριες και επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ κλπ).

Οι μισθοδοσίες των Νοσοκομείων γνωρίζουν τυχόν λάθη που έχουν γίνει από την ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) που υποβάλλεται, από τους κωδικούς της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, τον ΑΦΜ κλπ.

Ότι λάθη έχουν γίνει σε αυτού του είδους των καταβληθεισών εισφορών μπορούν οι μισθοδοσίες των Νοσοκομείων να αιτηθούν την επιστροφή τους στους λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ή του συμψηφισμού με μελλοντικές εισφορές.

Για την ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΤΠΔΥ και ΟΑΕΔ δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε αναδρομικά μέσω Νοσοκομείων και ΕΦΚΑ με αίτηση οπουδήποτε πριν την 25/11/2022 που ίσχυε ο Νόμος καθιέρωσής της.

Η εν λόγω εισφορά δεν είναι ανταποδοτική. Καθιερώθηκε στα πλαίσια των μνημονίων για την ενίσχυση των κρατικών ταμείων για να συμβάλει στην αντιμετώπιση υποτίθεται της ανεργίας. Εκεί την απέδιδε το Ταμείο Πρόνοιας.

Υπάρχει όμως ζήτημα για την εν λόγω εισφορά μετά την 25/11/2022 όπου Νοσοκομεία επειδή προπληρώνουν τους εργαζόμενους περιέκοψαν την ειδική εισφορά μετά την 25/11/2023. Τα περισσότερα από 1/1/2023 και μετά.

Ως εκ τούτου οφείλουν στους εργαζόμενους την επιστροφή της εν λόγω ειδικής εισφοράς από 25/11/2022 έως την διακοπή της. Για την επιστροφή τους δεν χρειάζονται αιτήσεις των υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ ήδη έχει απαντήσει σε ερωτήματα Νοσοκομείων ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες κρατήσεις 1% υπέρ ΤΠΔΥ και ΟΑΕΔ θα διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με οδηγίες που θα ακολουθήσουν.

Ως εκ τούτου αναμένουμε.

Μην μπερδεύουμε τις δικαστικές διεκδικήσεις βάσιμες – αβάσιμες με τις υπηρεσιακές ενέργειες όπως εν προκειμένου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου