Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Αίτημα για διαδικασία προμήθειας συστήματος ασύρματης τηλεειδοποίησης ή ασύρματης ενδοεπικοινωνίας

 
15/4/2024                                            Αρ. Πρωτ. : 33/2024                                                                                             

Προς: -Διοίκηση ΓΝΑΝ

Θέμα: Αίτημα για διαδικασία προμήθειας συστήματος ασύρματης τηλεειδοποίησης ή ασύρματης ενδοεπικοινωνίας

Μέχρι περίπου το 2010 στο Νοσοκομείο μας υπήρχε και λειτουργούσε σύστημα τηλεειδοποίησης προσωπικού με βομβητές. Όμως  λόγω της παλαιότητας και των συνεχών βλαβών των συσκευών, το σύστημα εγκαταλήφθηκε και από τότε ακολουθείται η τακτική της χρήσης των προσωπικών κινητών τηλεφώνων των εργαζομένων με τριψήφιες διέσεις. Έχει γίνει διανομή σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου καταλόγων με  τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων και με   εσωτερικούς αριθμούς (διέσεις) που αντιστοιχούν στους αριθμούς των προσωπικών κινητών τηλεφωνικών αριθμών ιατρών, τραυματιοφορέων καθαριστριών και άλλων εργαζομένων.

 Όμως με τη χρήση των τριψήφιων κωδικών προς τα κίνητά δημιουργούνται πολλά  προβλήματα, αφού σε πολλά σημεία του Νοσοκομείου δεν υπάρχει σήμα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.

Ακόμη πολλές φορές συνάδελφοι δέχονται στα κινητά τους κλήσεις από τμήματα του Νοσοκομείου σε ώρες που δεν εργάζονται, ακόμα και αργά τη νύχτα. 

Επίσης από καμιά διάταξη δεν προβλέπεται η υποχρέωση των εργαζομένων να δίνουν τους αριθμούς των κινητών τους τηλεφώνων στον εργοδότη και ο εργοδότης να διανέμει τους αριθμούς και τη δυνατότητα κλήσης τους σε δεκάδες τμηματα και άτομα. Επίσης από καμιά διάταξη δεν προβλέπεται η υποχρέωση των εργαζομένων να έχουν τα προσωπικά τους τηλέφωνα ανοιχτά, είτε εργάζονται είτε όχι.  

 Ακόμη, από οικονομική άποψη, το Νοσοκομείο επιβαρύνεται από τις κλήσεις προς τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας των εργαζομένων, που είναι πολύ μεγάλες σε αριθμό καθημερινά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, με κυριότερο το ότι  σε πολλά σημεία του Νοσοκομείου δεν υπάρχει σήμα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ζητούμε η διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει σε διαδικασία προμήθειας συστήματος ασύρματης τηλεειδοποίησης ή ασύρματης ενδοεπικοινίας για τους  ιατρούς,  τραυματιοφορείς, καθαρίστριες, τεχνικούς και άλλους εργαζόμενους που είναι σε βάρδια και υπάρχει ανάγκη τηλειδοποίησης τους.

Αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζεται στα περισσότερα Νοσοκομεία και υπηρεσίες της χώρας (πχ ΠΑΓΝΗ, ΕΚΑΒ) και εκτιμούμε ότι είναι η πιο λειτουργική, οικονομική και ωφέλιμη για το Νοσοκομείο και τους εργαζόμενους.

Ενδεικτικά, σας κοινοποιούμε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Κιλκίς για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για το Γ.Ν. Κιλκίς με 12 ασύρματους χρήστες και με προϋπολογισμό  34.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 27.500,00€ - ΦΠΑ: 6.600€) 

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου