Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Νέα διαμαρτυρία για τη συνεχή αποδυνάμωση του ΓΝΑΝ – με έναν υπάλληλο μένει το τμήμα πληροφορικής

 
Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ εκφράζει τη διαμαρτυρία  του για τη συνεχή αποδυνάμωση του ΓΝΑΝ με μετακινήσεις προσωπικού προς άλλους φορείς.  Με απόφαση με αρ πρωτ 177/01-03-2023 του διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου διακόπηκε η μετακίνηση προς το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου επικουρικής εργαζόμενης κλάδου Πληροφορικής ΤΕ και η υπάλληλος επέστρεψε στο Νοσοκομείο Σητείας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο Νοσοκομείο Σητείας υπηρετούν ήδη άλλοι 4 εργαζόμενοι στο τμήμα Πληροφορικής (εκτός από τη μετακινούμενη επικουρική), ενώ στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου υπηρετεί μόνον ένας!!! 

Η εργαζόμενη με αίτηση της είχε ζητήσει την παράταση της μετακίνησης της προς το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, όμως η αίτηση της απορρίφθηκε από το διοικητή του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων κ. Εμμ. Ανδρεαδάκη, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκε ο θεσμός των μετακινήσεων  εδώ και 15 χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια έχουν μετακινηθεί και εξακολουθούν να βρίσκονται μετακινημένοι από το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου σε άλλους φορείς 10 εργαζόμενοι του ΓΝΑΝ, χωρίς να έχει διακοπεί ποτέ από τις διοικήσεις καμία μετακίνηση, παρά τις μεγάλες ανάγκες του ΓΝΑΝ σε προσωπικό.

Αντίθετα, ενώ οι μετακινήσεις προς το ΓΝΑΝ είναι μόλις τρεις, η μία από αυτές διακόπηκε  με την απόφαση του κ. Ανδρεαδάκη. Αυτό το αρνητικό ισοζύγιο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του νοσοκομείου σε όλες τις υπηρεσίες του.

Ειδικά το τμήμα πληροφορικής του ΓΝΑΝ έχει πολύ μεγάλο όγκο εργασιών αφού ασχολείται με την υποστήριξη όλων των πληροφοριακών συστημάτων, των ιστοσελίδων και εφαρμογών, των υπολογιστών και εκτυπωτών, του δικτύου του Νοσοκομείου (ενσύρματου και ασύρματου), και του τηλεφωνικού κέντρου (μέσω Voip), ενώ το επόμενο διάστημα θα πρέπει να υποστηρίξει σημαντικές εφαρμογές όπως το e-άδειες, το e-ραντεβού, κλπ. Το τμήμα Πληροφορικής του ΓΝΑΝ παρά το ότι στον οργανισμό του Νοσοκομείου διαθέτει 6 θέσεις, είναι στελεχωμένο με έναν μόνο μόνιμο υπάλληλο, ενώ στο ΓΝΑΝ εργάζεται και ένας  επικουρικός υπάλληλος ΔΕ Πληροφορικής ο οποίος είναι τοποθετημένος σε διαφορετικό τμήμα (στο γραφείο του διοικητή). Η ενίσχυση του τμήματος πληροφορικής με τη μετακίνηση της επικουρικής εργαζόμενης από το Νοσοκομείο Σητείας ήταν πολύ σημαντική και γι’ αυτό και ο υπεύθυνος του τμήματος ζήτησε την παράταση της μετακίνησης, κάτι που δεν έγινε. 

Η απόφαση  του κ. Ανδρεαδάκη για τη διακοπή της μετακίνησης της επικουρικής υπαλλήλου ΤΕ Πληροφορικής προς το Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, στερείται οποιασδήποτε σοβαρής αιτιολόγησης,  αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο το σημαντικό αυτό τμήμα του νοσοκομείου, τώρα που οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς σε καθημερινή βάση (υπάρχουσες και νέες εφαρμογές πληροφορικής, νέες ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες, διαλειτουργικότητες, ψηφιοποίηση αρχείων, κυβερνοασφάλεια, κ.ο.κ.), και ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του Νοσοκομείου.

Όσον αφορά στις μετακινήσεις προσωπικού, αυτό που έχουμε ζητήσει και συνεχίζουμε να ζητούμε είναι να σταματήσει η τακτική των κομματικών και προσωπικών εξυπηρετήσεων και   να θεσμοθετηθεί ένα αντικειμενικό και διαφανές σύστημα μετατάξεων και μετακινήσεων  με μοριοδότηση,  διαφάνεια  και με  ταυτόχρονη  αντικατάσταση των απωλειών από προσλήψεις  προσωπικού.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου