Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Η κυβέρνηση απέχει από την αξιολόγηση και την αξιοκρατία στο δημόσιο

 

Σε σχέση με όσα αναφέρονται το τελευταίο διάστημα από τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη  για τη  λειτουργία του δημοσίου, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και την ανάγκη "επανίδρυσης" του κράτους θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει τροποποιηθεί νομοθετικά πέντε φορές το σύστημα επιλογής των προϊσταμένων και διευθυντών στο δημόσιο με κρίσεις από υπηρεσιακά συμβούλια χωρίς να έχει εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία ούτε μία  φορά. 

Η σημερινή κυβέρνηση έχει τροποποιήσει δύο φορές τις σχετικές διατάξεις (με το  νόμο 4674/2020 επί υπουργίας Θεοδωρικάκου  και με το νόμο 4954/2022 επί υπουργίας Βορίδη) χωρίς να τις έχει εφαρμόσει ποτέ.

Επιλογή προϊσταμένων και διευθυντών με τα κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία, έχουν να γίνουν περισσότερα από δώδεκα χρόνια στη συντριπτική πλειονότητα των οργανικών μονάδων του δημοσίου. Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου τελευταία φορά επιλογή προϊσταμένων με κρίση από υπηρεσιακό συμβούλιο έγινε το 2008 για τους προϊσταμένους/ες και το 2011 για τους διευθυντές και υποδιευθυντές.

Εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια στο δημόσιο  προϊστάμενοι και διευθυντές δεν έχουν ξανά οριστεί, αλλά τοποθετούνται αναπληρωτές προϊστάμενοι και αναπληρωτές διευθυντές με αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού - Διοικητή - Δημάρχου, χωρίς εκ του νόμου να λαμβάνονται υπόψιν αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς μοριοδότηση,  χωρίς διαφάνεια και χωρίς αξιολόγηση. 

Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν προχωρά τη διαδικασία για κρίσεις από υπηρεσιακά συμβούλια, το κάθε μονομελές όργανο διοίκησης μπορεί να τοποθετεί όποιους επιθυμεί ως αναπληρωτές διευθυντές, αναπληρωτές υποδιευθυντές και αναπληρωτές προϊστάμενους , οι οποίοι ασκούν καθήκοντα ως κανονικοί διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊστάμενοι και παίρνουν τα σχετικά επιδόματα ευθύνης. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μια αξιοκρατική διαδικασία, και σε πολλές περιπτώσεις οι τοποθετήσεις γίνονται με κομματικά και προσωπικά κριτήρια.

Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός  εμφανίζονται ως υπέρμαχοι της αξιολόγησης στο δημόσιο, όμως την ίδια στιγμή δεν εφαρμόζουν τη νόμιμη διαδικασία για επιλογή προϊσταμένων και διευθυντών με κρίσεις από υπηρεσιακά συμβούλια, δεν ακολουθούν αξιοκρατικές διαδικασίες, αλλά προωθούν την τοποθέτηση προϊσταμένων χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς μοριοδότηση , χωρίς διαφάνεια και χωρίς αξιολόγηση. Ουσιαστικά η κυβέρνηση κάνει η ίδια απεργία αποχή από την αξιολόγηση στο δημόσιο. 

Ακόμη, η κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2020 νομοθέτησε μέσω της Βουλής το νόμο 4735 ΦΕΚ Α΄197/12.10.2020 για το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με αυτό το νόμο οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου επιλέγονται με νέα διαδικασία, κατά την οποία η προεπιλογή γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη της οποίας ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με τριετή θητεία. Ακόμη ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη μοριοδότηση προσόντων και σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας τους

Όμως το συγκεκριμένο νόμο, που τουλάχιστον επιφέρει μια  διαδικασία αξιολόγησης προσόντων και διαφάνειας  στην επιλογή διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση δεν τον εφάρμοσε ποτέ, ούτε όσον αφορά στην επιλογή διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα Νοσοκομεία. Μάλιστα δεν τον εφάρμοσε ούτε στις περιπτώσεις που ήθελε να αλλάξει διοικητές, αφού για να αποφύγει να εφαρμόσει το νέο νόμο διόρισε και διορίζει "προσωρινούς" διοικητές στα νοσοκομεία. Ακόμα και όταν πρόσφατα έληξαν  οι θητείες των διοικητών νοσοκομείων που είχαν διοριστεί πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου με αμιγώς κομματικά κριτήρια, η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε τη νέα διαδικασία, δεν προκήρυξε τις θέσεις, αλλά έδωσε παρατάσεις θητείας σε όλους τους διοικητές ...μέχρι να επιλεγούν διοικητές με τη νέα διαδικασία (που η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει)!!!

Δηλαδή ακόμα και στον κρίσιμο τομέα της επιλογή διοικήσεων στους φορείς του δημοσίου η κυβέρνηση αποφεύγει να εφαρμόσει τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπει διαφάνεια και αξιολόγηση, κάνει δηλαδή απεργία - αποχή από την αξιολόγηση στο δημόσιο.


Δυστυχώς με τις  παραπάνω τακτικές της κυβέρνησης συνεχίζεται η κομματοκρατία και η αναξιοκρατία στο δημόσιο, που έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη λειτουργία κρίσιμων τομέων του κράτους, όπως τα Νοσοκομεία και οι συγκοινωνίες. Έτσι απαξιώνουν πλήρως το δημόσιο προς όφελος του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτικοποιήσεων. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κομματοκρατίας και αναξιοκρατίας κάθε προσπάθεια αξιολόγησης των  δημοσίων υπαλλήλων από αξιολογητές που δεν έχουν προκύψει από αξιοκρατική διαδικασία, μόνο αξιολόγηση δεν είναι, αλλά αποτελεί προσπάθεια εμβάθυνσης του κομματισμού στο δημόσιο και εκφοβισμού των εργαζομένων.  Αυτός είναι ένας κύριος λόγος που καλούμε τους συναδέλφους μας να απέχουν από αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης

Βεβαίως η κυβέρνηση, και σε αυτό το θέμα, κάνει το άσπρο - μαύρο και προσπαθεί να παρουσιάσει στην κοινωνία ότι αυτή θέλει την αξιοκρατία στο δημόσιο κι εμείς δεν τη θέλουμε, ενώ στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο, αφού όπως αποδείξαμε παραπάνω, τόσο στην επιλογή προϊσταμένων υποδιευθυντών και διευθυντών, όσο και στην επιλογή διοικήσεων,  η κυβέρνηση απέχει από την αξιολόγηση και την αξιοκρατία στο δημόσιο.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου