Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Τροπολογία για τον τρόπο πρόσληψης επικουρικών ιατρών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. διοικ. μεταρρύθμισης που ψηφίζεται την Τετάρτη - Επίσης απλοποιείται η διαδικασία πρόσληψης ιατρών,νοσηλευτών κ.α. με συμβάσεις έργου (μπλοκάκι)Mε τη συγκεκριμένη τροπολογία απλοποιείται πάρα πολύ η διαδικασία πρόσληψης ιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων και κοι. λειτουργών με σύμβαση μίσθωσης έργου, δηλαδή με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών. 

 Η παρ. 1 του άρθρου 182 του νόμου 4261/2014 προβλέπει: 
 Άρθρο 182
 1. Δυνατότητα συνεργασίας με ιατρούς με ΑΠΥ στηνΑ.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 αντικαθίσταται ως εξής:«Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, το ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ., ο «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών» και η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους και των θεραπευτικών μονάδων του ΟΚΑΝΑ, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από δικούς τους πόρους.»

Τώρα με την τροπολογία, στην παραπάνω διάταξη  προστίθεται η φράση:
"Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του α.6 του ν. 2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το α.10 του ν. 2812/2009, καθώς και της παραγράφου 20α του 9ου άρθρου του ν. 4077/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημενη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου