Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Παγκρήτια Νοσηλευτική Ημερίδα - Σάββατο 16 Μαΐου στο Αμφιθέατρο του ΠΑΓΝΗ



Παγκρήτια Νοσηλευτική Ημερίδα 16 Μαΐου 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΓΝΗ ώρες 8.00 - 15.00 “Νοσηλευτές: Δύναμη Αλλαγής Ποιοτικά αποτελεσματικοί - Οικονομικά αποδοτικοί” 


8.00 - 9.00: ΕΓΓΡΑΦΕΣ

9.00 – 9.30: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

9.30 – 9.45: ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ                                                                                                                                                        

 «Νοσηλευτές:  Δύναμη Αλλαγής Ποιοτικά αποτελεσματικοί - Οικονομικά αποδοτικοί» 

 Σπινθούρη Μαρία Νοσηλεύτρια , MSc, PhD, ∆/τρια Νοσηλ/κής Υπηρεσίας ΓΝΗ «Βενιζέλειο»




9.45 – 10.35: 1Ο  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

“ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ”                                     

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  ΚΙΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ,  Γ.Ν. Ρεθύμνου, ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , Γ.Ν.-ΚΥ  Σητείας.                                                                                                  

  

1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.                                            

Παπαδάκης  Χάρης1  Πουλακάκη Δέσποινα1                                                                                          

1.Νοσηλευτής-τρια  ΓΝ- ΚΥ Ιεράπετρας  



                                                                                                                      
2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.                        

Κρυσταλλά Αννα1   , Σαμαριτάκη Ευαγγελία2                                                                                                           

 1.Νοσηλεύτρια  ΜΕΠΚ ΠΑΓΝΗ , 2.Νοσηλεύτρια  Καρδιοχειρουργική  ΠΑΓΝΗ                                                                      



3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ " ΠΑΝΑΚΕΙΑ".                                                                                                                                                                                  

 Ζερβάκη Κυριακή 1 ,  Πρινάρη Αγγελική2 ,Καραμπέτσος Δημήτριος 3 , Μοσχοβάκης Γεώργιος4                            

 1 .Νοσηλεύτρια  ,Προϊσταμένη Νευροχειρουργικής Κλινικής ΠαΓΝΗ,                                                                    

 2 .Νοσηλεύτρια  , Τομεάρχης 1ου Νοσηλευτικού Τομέα, ΠαΓΝΗ,                                                                        

 3. Επιμελητής Α΄ Νευροχειρουργικής κλινικής , ΠαΓΝΗ,                                                                                    

 4. Διευθυντής Πληροφορικής 7η ΔΥΠΕ              

                                                                                                

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.                                                                                                                                                                        

 Σταυροπούλου Αρετή1, Πουλλά Μαρία2 , Ραφτάκη Αλεξάνδρα2 , Τσικαλάκη Γεωργία2 , Ροβίθης Μιχαήλ3      

1. Επίκουρος καθηγήτρια, Σχολή ΣΕΥΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης                                                                

2. Απόφοιτη Νοσηλευτικής, Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης                                                                          

3. Καθηγητής  Εφαρμογών, Σχολή ΣΕΥΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης                                                                           


5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ                                     

Λαυρεντάκη Αικατερίνη1, Καραβιτάκη Μαρίνα 1                                                                                       

 1.  Νοσηλεύτρια, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΓΝΗ «Βενιζέλειο»



 ΣΥΖΗΤΗΣΗ



10.40 – 11.20: 2Ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ



ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, ΗΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ , Γ.Ν. Ρεθύμνου 

             

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΕ ΠΑΓΝΗ ΚΑΙ ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.

 Παπαδάκη Χρυσούλα1, Πετροδασκαλάκη Μαρία2                                                                                                                   

 1. Νοσηλευτικής , MPH, Msc, Γραφείο Ποιότητας, ΓΝΗ «Βενιζέλειο»                                                                   

 2. Στατιστικής, Msc, Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας ΠαΓΝΗ                                                                                                  



2. ΚΙΝΗΤΡΑ – ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΚΡΙΣΗΣ.                                         

Κατσιαμπούρα Παναγιώτα,1  Κατσιαμπούρα Γεωργία-Φωτεινή,2                                                                       

1. Νοσηλεύτρια , Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΠΑΓΝΗ                                                                                      

2.. Νοσηλεύτρια, MSc, ΜΕΘ, ΕΚΠΑ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο    



                                                                          
3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.                                                                                                                                                                      

Λαμπράκη Μαρία1, Βλασιάδης Κωνσταντίνος2, Πατεράκης Γεώργιος3 Φιλαλήθης Αναστάσιος                                    

 1. Νοσηλεύτρια ΓΝΑΝ, MPH Διοίκηση υπηρεσιών υγείας Ιατρική Παν. Κρήτης                                                          

2. Δρ Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης                                                                                                            

3. Ειδ. Γενικός Ιατρός                                                                                                                              

4. Καθηγητής, Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης      



                                                                                  
4. Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.                                                                                                                 

 Παντελάκη Μαρία1, Σπυριδόπουλος Σάββας2                                                                                               

1. Νοσηλεύτρια,Msc, , Χειρουργείο ΓΝΗ «Βενιζέλειο»                                                                                        

2. Νοσηλευτής, Msc, , Καρδιολογική ΓΝΗ «Βενιζέλειο»  



                                                                                                 
5. ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.                                    

Σκανδαλάκη Νεκταρία1                                                                                                                            

1. Νοσηλεύτρια, MPH, MSc. Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα, ΓΝΗ «Βενιζέλειο»



ΣΥΖΗΤΗΣΗ



11.20 – 11.45:   ΔΙΑΛΕΙΜΑ



11.45 – 12.45: 3Ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , Γ.Ν-ΚΥ. Ιεράπετρας  ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Νοσηλεύτρια,  Χειρουργείο, Γ.Ν. Χανίων          . 



1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (TRIAGE) & FAST TRACK  ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ  ΤΕΠ                                                                  

 Σταυρουλάκης Στυλιανός1,  Γιακουμάκη Ιωάννα2,  Καλομοιράκης Πέτρος2    Δαγαλάκη Αναστασία2 Δημητρακόπουλος Στυλιανός 3                                                                                                                                                     

 1 Νοσηλευτής –Προϊστάμενος ΤΕΠ ΠαΓΝΗ                                                                                                    

 2 Νοσηλεύτρια –της ΤΕΠ ΠαΓΝΗ                                                                                                                 

3 Γενικός Ιατρό ς Επιμ.Β΄ ΤΕΠ ΠαΓΝΗ - Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ    



2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ.                                     

Βούγια Δέσποινα1 Χαμηλός Μιχαήλ2                                                                                                              

1. Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ                                                        

 2.Επιμελητής  Β’ Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Νοσοκομείο ΠαΓΝΗ                                                                                          



 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.                                                                                 

 Γιαννακάκη Ιουλία 1Ανδριανόπουλου Ευσταθία 1 Δανελάκη Παρασκευή 1                                                           

1. Φοιτήτριες Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Ηρακλείου                                                                                                        



4. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ                

 Δρακομαθιουλάκης Μιχαήλ1                                                                                                                                                        

 1. Νοσηλευτής, BSc Nursing, MSc(c ) Health Policy, ALSP (ERC). Εργαστήριο Καθετηριασμών, Τμήμα Καρδιολογίας, Γ. Ν.    Λευκωσίας, Κύπρος.                                                                                                                                                  



5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΘ.                                                                              

Βρύσαλης  Δημήτριος1, Δημητράκη Ελένη,1Φραγκιαδάκη Χρύσα1, Φραγκιαδάκη Μαρία1                                                

 1. Νοσηλευτής-τρια  , Τμήμα Ακτινοθεραπείας ΠΑΓΝΗ                                                                                                     



6, ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.                                       

Ιερομοναχάκη Κατερίνα1, Γαρεφαλάκη Σοφία1, Καποκάκη Ελένη1, Παπαδάκης Ευάγγελος2                                          

 1.  Φοιτήτρια Τμήματος  Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης,                                                                                       

 2. . Νοσηλευτής  Msc, Προϊστάμενος Ψυχιατρικού τμήματος  ΒΠΓΝΗ .                                                                                                                                                                                                                                   

ΣΥΖΗΤΗΣΗ



12.45 – 13.45: 4Ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.-ΚΥ  Νεάπολης    ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΦΗ Νοσηλεύτρια Γ.Ν.-ΚΥ  Σητείας.



1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ.                                                                                                                                                  

Σταυρουλάκης Στυλιανος1,Γραμματοπουλου Μαρία2, Λούρος Λυμπέριος3.                                               

1.Νοσηλευτής, Προϊστάμενος  ΤΕΠ  ΠαΓΝΗ, Πρόεδρος 5ου ΠΤ ΕΝΕ ,                                                                          

2. Νοσηλεύτρια  ,  Τομεάρχης 6 ου  Νοσηλευτικού Τομέα ΠαΓΝΗ                                                                              

3. Νοσηλευτής ,  ΤΕΠ – ΠαΓΝΗ



                                                                                                                           

2. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠαΓΝΗ.                                                          

Σουλτάτου Ειρήνη1, Πετροδασκαλάκη Μαρία2 Δρακάκη Πηνελόπη3   Δημητράκη Μαρία 4                                    

1 Προϊσταμένη Χειρουργείων ΠαΓΝΗ,                                                                                                                

2. Υπεύθυνη τμήματος Ποιότητας ΠαΓΝΗ,                                                                                                          

3.  Προϊσταμένη  Αναισθησιολογικού τμήματος, ΠαΓΝΗ                                                                                        

4.  Τομεάρχης 7ου Νοσηλευτικού Τομέα ΠαΓΝΗ                                                                                                            



3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ HIPEC (HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY)                                                                                                                                                                 

 Παπαδάκη Χρύσα1   Πιλάτου Μαρία 1   Ανυφαντή Πόπη 2                                                                                                           

 1. Νοσηλεύτριες  Χειρ/κης   Ογκολογίας,                                                                                                            

2. Νοσηλεύτρια  Προϊσταμένη Χειρ/κης Ογκολογίας.                                                                                                       



4. ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.                                                                                                                                                                                    

Χανιωτάκη Καλλιόπη1, Κωνσταντινίδη Αγγελική2                                                                                                                          

 1. Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη ΜΕΘ  ΠαΓΝΗ                                                                                                        

2. Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ  ΠαΓΝΗ.                                                                                                                                     

 5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ.                                                                                                                                                                                            

 Καρτσωνάκη Μαρία1 , Χανιωτάκη Κάλλια2                                                                                                                                     

 1 .Νοσηλεύτρια, MSc, ΜΕΘ  ΠαΓΝΗ                                                                                                                  

2. Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη ΜΕΘ  ΠαΓΝΗ    



                                                                                                      

6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ, ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .                                                                                                                                   

Χιωτάκη Ευαγγελία  , Πρινάρη Ιωάννα                                                                                      

1.Νοσηλεύτρια, Κεντρική  Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών φαρμάκων   ΠαΓΝΗ                                                        

2.Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ,  Μονάδα Διάλυσης Κυτταρτικών  φαρμάκων  ΠαΓΝΗ                                          



 ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                                                                                                                            



13.45 – 15.00: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ





Παγκρήτια Νοσηλευτική Ημερίδα  16 Μαΐου 2015

“Νοσηλευτές:  Δύναμη Αλλαγής Ποιοτικά αποτελεσματικοί - Οικονομικά αποδοτικοί”                                                                                                              

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                  

ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΜΕΛΟΣ ΔΣ 5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΜΤΝ ΠΑΓΝΗ                    

ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ                                   

ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ 5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΚΤΘ ΠΑΓΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ                                             

 ΔΡΑΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΝΗ                          

ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ                                 

ΖΟΥΛΟΜΙΤΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ                                   

ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ                        

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ                        

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   ΤΑΜΙΑΣ  5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ             

ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ 5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΕΥΡΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ   

ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ  ΤΕΠ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ                                                                      

ΚΙΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                     

ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ                   

ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ   ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ                                                      

ΠΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ                                                

ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝ. ΠΑΓΝΗ             

ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ                    

ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ 

ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ                             

ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΓΝΑΘΟΧ-ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ   



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     

 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛ/ΚΗΣ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΝΗ                                                  

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ – ΥΠΕΥΘ. ΝΟΣ/ΤΡΙΑ  Α΄ΠΑΘΚΗΣ ΠΑΓΝΗ       

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ                                       

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ                                                               

ΖΕΡΒΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Α ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ   

ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 5ου ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕ ΝΟΣ/ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘ/ΓΙΚΟΥ ΠΑΓΝΗ    

ΜΠΟΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ                           

ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ                                   

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ 

ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ                                   

ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ            

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ



ΕΓΓΡΑΦΗ 5 ΕΥΡΩ 

(Το ποσά θα διατεθεί για κάλυψη εξόδων της ημερίδας και για ενίσχυση σε αναλώσιμο και υγειονομικό υλικό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου