Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Πίνακας με τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις προσωπικού προς και από το Νοσοκομείο Αγίου ΝικολάουΑποσπάσεις προς το ΓΝΑΝ
Τρίμηνες
Μετακινήσεις προς το ΓΝΑΝ
Σύνολο προς το ΓΝΑΝ
Αποσπάσεις από το ΓΝΑΝ
Τρίμηνες
Μετακινήσεις από τοΓΝΑΝ
Σύνολο από το ΓΝΑΝ
Ιατρικό
Προσωπικό


1
1
1
2
3
Νοσηλευτικό
Οροσωπικό


1
7
8
6
9
15
Διοικητικό Προσωπικό


1
1


1
1
Τεχνικό
προσωπικό
1
1
Επιστημονικό
μη ιατρικό προσωπικό


1


1
Παραιατρικό
προσωπικό
1


1
1


1
Λοιπό
προσωπικό


1
1


Σύνολο
2
10
12
8
13
22

Τα στοιχεία προέρχονται από το ESYNET - Σεπτέμβριος 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου