Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Νέος πίνακας με τη μείωση του μόνιμου προσωπικού του ΓΝΑΝ από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι σήμερα - το προσωπικό έχει μειωθεί σε δυόμισι χρόνια κατά 112 εργαζόμενους (ποσοστό30%) - Πίνακες με τα συγκριτικά δεδομένα κίνησης του Νοσοκομείου το πρώτο οκτάμηνο

Αριθμός  προσωπικού ΓΝΑΝ


Ιανουάριος
2012
Αύγουστος
2014
Αριθμός
μείωσης
Ποσοστό μείωσης
Ιατροί
(ειδικευμένοι)
57
47
-10
-17.5%
Νοσηλευτικό προσωπικό
177
139
-38
-21.4%
Διοικητικό προσωπικό
78
41
-37
-47.4%
Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό
11
3
-8
-72.7%
Τεχνικό
Προσωπικό
24
13
-11
-45.8%
Παραιατρικό προσωπικό
28
20
-8
-28.5%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
375
263
-112
-29.8%

Tα στοιχεία προέρχονται από το ESYNET

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ


Προγραμμ
Χειρ 2013
Προγραμμ
Χειρ 2014
Εκτακτα
2013
Εκτακτα
2014
Συνολο
2013
Συνολο
2014
1
155
129
39
29
194
158
2
144
131
33
30
177
161
3
139
99
30
36
169
135
4
158
112
29
36
187
148
5
132
104
29
37
161
141
6
120
88
33
29
153
117
7
146
144
28
28
174
172
8
122
130
55
39
177
169

1116
937
276
264
1392
1201

ΕΠΙΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ


Προγραμμ
 2013
Προγραμμ
 2014
Εκτακτα
2013
Εκτακτα
2014
Συνολο
2013
Συνολο
2014
1
3550
4077
1135
1254
4685
5331
2
3586
4063
1426
1559
5012
5278
3
2719
3787
1481
1722
5200
5509
4
4568
3759
1185
1341
5763
5100
5
4088
3846
1345
1448
5433
5294
6
4314
3283
1345
1445
5659
4728
7
4020
3395
1306
1462
5326
4857
8
3719
3074
1559
2146
5278
5220
 ΣΥΝ
42356
41317

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ


ΠΡΟΣ ΓΝΑΝ
2013
Προς ΓΝΑΝ
2014
ΑΠΟ ΓΝΑΝ
2013
Από ΓΝΑΝ
2014
1
183
213
38
89
2
164
182
44
36
3
198
216
26
32
4
151
190
34
65
5
187
219
36
79
6
211
337
56
56
7
253
245
79
61
8
222
284
66
84
ΣΥΝ 
1569
1886
379
502

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου