Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Επιστολή από το δήμαρχο Αγ. Νικολάου και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ προς το διοικητή της ΥΠΕ Κρήτης για να μην κλείσει ξανά η παιδιατρική κλινική


Επιστολή με την οποία ζητούν να βρεθεί άμεσα λύση στο θέμα της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ώστε να μην κλείσει ξανά στις επόμενες ημέρες απέστειλαν σήμερα ο δήμαρχος Αγ. Νικολάου Α. Ζερβός και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ Γ. Μανουσάκης προς το διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Α. Γρηγοράκη. Η επιστολή κοινοποιείται και προς τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Γ. Πλακιωτάκη, προς το Βουλευτή Λασιθίου κ. Κ. ∆ερµιτζάκη και προς το ∆ιοικητή ΓΝ Λασιθίου κ. Μ. Μακρονικολάκη και αναφέρει τα παρακάτω:

Προς: ∆ιοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Α. Γρηγοράκη

Κοινοποίηση: -Υφυπουργό εργασίας κ. Γ. Πλακιωτάκη
                       - Βουλευτή Λασιθίου κ. Κ. ∆ερµιτζάκη
                       -∆ιοικητή ΓΝ Λασιθίου κ. Μ. Μακρονικολάκη

 Kύριε ∆ιοικητά, 
 όπως γνωρίζετε το Γενικό Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα  στελέχωσης, πρόβληµα που έχει επίπτωση στις παρεχόµενες υπηρεσίας υγείας προς τους  πολίτες του νοµού Λασιθίου που εξυπηρετεί το Νοσοκοµείο, το οποίο αποτελεί το κεντρικό Νοσοκοµείο του νοµού. 

 Το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει διαδοχικές συναντήσεις και µε εσάς και µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την επίλυση των προβληµάτων στελέχωσης του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, ενώ µόλις πριν 10 ηµέρες η κοινωνία της περιοχής µας σε µια µεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Νικολάου έδειξε την αγωνία και τη διαµαρτυρία της για το θέµα της κπορείας του Νοσοκοµείου. 

 Όµως παρά τα παραπάνω, ακόµα δεν έχουν δοθεί λύσεις ούτε έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός του υπουργείου υγείας για προσλήψεις επικουρικού και µόνιµου προσωπικού στο Νοσοκοµείο. ∆υστυχώς όµως τα προβλήµατα παραµένουν και το τελευταίο διάστηµα έχουν ενταθεί, µε τη συνταξιοδότηση του διευθυντή της Παιδιατρικής κλινικής, µε αποτέλεσµα η Παιδιατρική κλινική του Νοσοκοµείου Αγ. Νικολάου να κλείσει το Σαββατοκύριακο 18-19/10 και να επίκειται νέο κλείσιµο αύριο Παρασκευή 24/10 και το τετραήµερο 27, 28,29,30/10, που κατά τις συγκεκριµένες ηµέρες η παιδιατρική κλινική δεν θα εφηµερεύει. 

 Το πρόβληµα είναι πολύ σοβαρό, αφού η Παιδιατρική είναι µία κλινική κρίσιµη για τον πληθυσµό της περιοχής, ενώ η εφηµερία παιδιάτρου είναι απαραίτητη και για τη διεξαγωγή τοκετών από τη Μαιευτική Κλινική του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, η οποία έχει πολύ µεγάλο αριθµό γεννήσεων (630 ετησίως) και επωµίζεται σχεδόν όλο το βάρος των τοκετών του νοµού Λασιθίου εξυπηρετώντας ακόµα και γυναίκες από το νοµό Ηρακλείου. 

 Η λύση της εναλλάξ εφηµερίας της παιδιατρικής κλινικής του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου µε αυτή του Νοσοκοµείου της Ιεράπετρας σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσµού της περιοχής µας, αλλά κυρίως δεν µπορεί να καλύψει και τη λειτουργία της Μαιευτικής κλινικής του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου και δεν θα πρέπει ούτε καν να συζητείται και να προτείνεται. 

 Είναι ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας για την κάλυψη των αναγκών υγείας των παιδιών της περιοχής µας αλλά και για την κάλυψη των τοκετών όλων του νοµού, να βρεθεί άµεσα λύση στο ζήτηµα της συνεχούς εφηµέρευσης της παιδιατρικής κλινικής του Γ.Ν. Αγίου Νικολαόυ, έτσι ώστε στο επόµενο διάστηµα να µην υπάρξει ούτε µία µέρα µε την Παιδιατρική κλινική του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου κλειστή. 

 Γνωρίζουµε ότι για το ίδιο θέµα δείξατε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήµατα που αντιµετώπισε η Παιδιατρική κλινική του Βενιζελείου και µε 2 συσκέψεις που συγκαλέσατε στην 7η ∆ΥΠΕ βρέθηκε άµεση λύση ώστε να µην κλείσει ούτε µία µέρα… 

 Γνωρίζοντας καλά πως θεωρείτε ότι οι πολίτες του νοµού Λασιθίου δεν είναι πολίτες Β κατηγορίας σε σχέση µε αυτούς του νοµού Ηρακλείου, σας ζητούµε να προχωρήσετε σε αντίστοιχες ενέργειες ώστε να βρεθεί άµεση λύση για τη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου για να µη βρεθεί ούτε µία ηµέρα στο επόµενο διάστηµα χωρίς εφηµερία και να µην ξανακλείσει, αυτή η κλινική που είναι τόσο κρίσιµη για τον πληθυσµό της περιοχής µας και για την ολοκληρωµένη και ασφαλή λειτουργία του κεντρικού νοσοκοµείου του Νοµού Λασιθίου. 

          Ο ∆ήµαρχος Αγίου Νικολάου                   Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων ΓΝΑΝ 

    Αντώνης Ζερβός                                                            Γιώργος Μανουσάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου