Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

Επιστολή του Συλλόγου Εργαζ. ΓΝΑΝ σχετικά με τη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού σε διακομιδές ασθενών με ασθενοφόρο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κνωσού 4 Άγ. Νικόλαος
Syllogosergnan1@gmail.com

Προς: Διοικητή ΓΝΑΝ κ. Αλ. Μαυρικάκη
          Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
         Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
         Συντονιστές Διευθυντές ιατρούς

Κοινοποίηση: ΠΟΕΔΗΝ
                       Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ΓΝΑΝ

Θέμα: παράνομη η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού σε διακομιδές ασθενών με ασθενοφόρο
11/11/2013 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 2/23523/0022 (ΦΕΚ 681/2009) στην παρ. 4γ διευκρινίζεται ότι η συνοδεία περιστατικών (διακομιδές) αποτελεί υποχρέωση των ιατρών των νοσοκομείων.
Περαιτέρω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ορθολογικός τρόπος κατανομής αρμοδιοτήτων στο σύνολο των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και εν γένει του νοσηλευτικού προσωπικού Νοσοκομείων αποτελεί τη μόνη οδό για την εύρυθμη λειτουργία όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και την καλύτερη δυνατή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ο έλληνας νομοθέτης,  αναλογιζόμενος την παραπάνω διαπίστωση, φρόντισε να επιβάλλει ορισμένους κανόνες, έχοντας ως κύριο μέλημά του τον σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών, των Βοηθών Νοσηλευτών και του λοιπού προσωπικού που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Η βούληση αυτή του νομοθέτη επιβεβαιώνεται από τις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των παραπάνω κατηγοριών υπαλλήλων.
Ειδικότερα με:
Α) Το Προεδρικό Διάταγμα 351/1989
Β) Το Προεδρικό Διάταγμα 210/2001
θεσπίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών και των Β. Νοσηλευτών.
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, η συνοδεία ασθενών κατά τη μεταφορά τους με ασθενοφόρο δεν εμπίπτει στο πεδίο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων ούτε των Νοσηλευτών, ούτε των Βοηθών Νοσηλευτών.

Επιπλέον, η ανάθεση παρόμοιων καθηκόντων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας στην ήδη αποδυναμωμένη από προσωπικό Νοσηλευτική Υπηρεσία.
Τονίζεται, ότι τα προαναφερθέντα νομοθετήματα δεν παρέχουν στη Διοίκηση, δια ειδικών εξουσιοδοτικών διατάξεων ή προφορικών εντολών τη δυνατότητα να θεσπίσει και νέες αρμοδιότητες. Επομένως, οποιαδήποτε κανονιστική πράξη ή εντολή, που αναθέτει νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες στο Νοσηλευτικό προσωπικό είναι παράνομη και ακυρωτέα.
Επίσης, υπογραμμίζεται ότι διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου δεν έχουν θέση σε κείμενο ερμηνευτικής εγκυκλίου, που εκδίδεται από τον ιεραρχικώς προϊστάμενο και απλώς επαναλαμβάνει, σχολιάζει και επεξηγεί τις διατάξεις των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, παρέχοντας οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους.
Το νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται στο νοσοκομείο δεν δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του εκτός των ορίων των υπηρεσιών του νοσοκομείου και δεν έχει εκπαιδευτεί να παρέχει τις υπηρεσίες του εντός των ασθενοφόρων οχημάτων.

Συνεπώς, η υποχρέωση των Νοσηλευτών και των Β. Νοσηλευτών όπως συνοδεύουν ασθενείς κατά τη διακομιδή τους με ασθενοφόρο δεν μπορεί να επιβληθεί με εγκύκλιο, ούτε με ανάθεση, ούτε με προφορική εντολή, ούτε βεβαίως ως πρόταση για εθελοντική συμμετοχή.  
Έτσι η ανάθεση στο νοσηλευτικό προσωπικό της συνοδείας ασθενή σε διακομιδή από το ΓΝΑΝ σε άλλο νοσοκομείο, είναι πράξη παράνομη και ακυρωτέα.

Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να κάνετε σαφές σε όλο το προσωπικό της ιατρικής και της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τίθεται ως εντολή ή ως πρόταση για εθελοντική συμμετοχή  προς το νοσηλευτικό προσωπικό, η συνοδεία ασθενών σε διακομιδές ασθενών από το ΓΝΑΝ σε άλλο Νοσοκομείο, αφού αυτό αποτελεί πράξη παράνομη που αφήνει εκτεθειμένο σε νομικές συνέπειες τόσο το νοσηλευτικό όσο και το ιατρικό προσωπικό.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος     Η γραμματέας

Γ. Μανουσάκης     Π. Κιτοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου