Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

To πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή ανοίγει «παράθυρο» για μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων


Την κατάργηση των σχολικών φυλάκων και της δημοτικής αστυνομίας προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες των δήμων δε θα υπάρχουν και το σύνολο του προσωπικού τίθεται σε διαθεσιμότητα. Παράλληλα όμως ανοίγει «παράθυρο» για μαζικές απομακρύνσεις εργαζομένων, με καταργήσεις – μέσω υπουργικών αποφάσεων – ολόκληρων κλάδων, κατηγοριών και ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα «κατάργησης και θέσεων ή κλάδων ή και ειδικοτήτων σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά ΝΠΔΔ με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου Υπουργού».

Παράλληλα θεσμοθετούνται τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται το πλεονάζον προσωπικό των φορέων, το οποίο θα οδηγείται σε διαθεσιμότητα. Η επιλογή θα διενεργείται κατόπιν αποτίμησης και μοριοδότησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων, συνεκτιμώμενης της εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας, της εργασιακής φυσιογνωμίας τους (δεξιότητες, ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) αλλά και τον τρόπο εισαγωγής στο δημόσιο (αν έγινε μέσω ΑΣΕΠ). Σύμφωνα με τις διατάξεις, όσοι έχουν προσληφθεί με μη σύννομο τρόπο (εκτός ΑΣΕΠ ή με πλαστά δικαιολογητικά) δεν θα έχουν δικαίωμα μετακίνησης. Κατά συνέπεια μετά τη λήξη της οκτάμηνης – πλέον – διαθεσιμότητας θα απολύονται. Στο πλαίσιο της αξιολόγηση των ικανοτήτων και της προσωπικότητας των υπαλλήλων, ενδέχεται να κληθούν να περάσουν και από συνέντευξη.

Εξάλλου, με τις προωθούμενες διατάξεις προβλέπεται, από την έναρξη ισχύος του νόμου, η κατάργηση των θέσεων της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων και η υπαγωγή του προσωπικού σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Το ίδιο θα συμβεί και για τους υπηρετούντες στη δημοτική αστυνομία, από 23 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αρμοδιότητες που ασκούσαν μεταφέρονται στην ΕΛΑΣ, χωρίς όμως να θίγονται τα έσοδα των δήμων.

Σε κατάργηση οδηγείται και η ειδικότητα οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών αυτοκινήτων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το σύνολο του προσωπικού να μπαίνει σε διαθεσιμότητα.

Το νομοσχέδιο επί της ουσίας βάζει τις βάσεις προκειμένου να οδηγηθούν 12.500 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα μέχρι τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων οι 4.200 έως το τέλος του μήνα. Από αυτούς οι 2.200 είναι σχολικοί φύλακες, οι 2.000 καθηγητές επαγγελματικών λυκείων και σχολών τεχνικών ειδικοτήτων και 50 πλεονάζοντες υπάλληλοι το υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την Ημερησία.

Δείτε παρακάτω το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση:


Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧ/Ν ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου