Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

«Σχετικά με τους Νέους Οργανισμούς των Νοσοκομείων όπου αποκλείονται οι υπάλληλοι ΤΕ Κατηγορίας από τις θέσεις ευθύνης και εξέλιξης».


Θέμα: «Σχετικά με τους Νέους Οργανισμούς των Νοσοκομείων όπου αποκλείονται οι υπάλληλοι ΤΕ Κατηγορίας από τις θέσεις ευθύνης και εξέλιξης».
Στους οργανισμούς που έχουν εκδοθεί, το Υπουργείο Υγείας προχωρά και εφαρμόζει το καθεστώς κάλυψης στις μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος, μόνο με υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, αποκλείοντας την κατηγορία ΤΕ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση (όπως έχει αποτυπωθεί) είναι παράνομη και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις λειτουργίες των μονάδων Υγείας.
Σύμφωνα δε με τις υπάρχουσες διατάξεις Ν 4024/2011 ΦΕΚ Α’226/άρθρο 10, Ν 3839/2010 ΦΕΚ Α’51, Νόμος 3528/2007 ΦΕΚ Α’26 άρθρο 84, καθώς και με εγκύκλιους που έχουν εκδοθεί προβλέπεται ρητώς ότι:
«ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ».
Επισημαίνεται παράλληλα, ότι κάθε αναφορά στους οικείους οργανισμούς για την επιλογή προισταμένων, παραπέμπει αποκλειστικά στις ειδικότητες που πρέπει κατά περίπτωση να προΐστανται και όχι στην κατηγορία των υπαλλήλων (ΠΕ ή ΤΕ).
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Είναι στις προθέσεις του να υπάρξει άμεση αλλαγή των ήδη εκδοθέντων Οργανισμών ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και το αίσθημα δικαίου μεταξύ των εργαζομένων σε όλες τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου;
2) Προτίθεται στους Οργανισμούς που δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, να υπάρξει διατύπωση που θα είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.
Οι ερωτώντες βουλευτές
Ανδρέας Ξανθός
Κώστας Ζαχαριάς
Γιάννης Ζερδελής
Νίκος Μιχαλάκης
Βασίλης Κυριακάκης
Κώστας Δερμιτζάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου