Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Δέσποινας Σπανού για το σχέδιο νόμου για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματαΤοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Δέσποινας Σπανού για το σχέδιο νόμου με θέμα «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σχετικά με το σχέδιο νόμου με θέμα «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» έχει να κάνει τις εξής επισημάνσεις:
Οι αντιλαϊκές και αντιασφαλιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια με συμφωνία κυβέρνησης και Τρόικας έχουν οδηγήσει σε μείωση των συντάξεων και τείνουν να τις καταστήσουν πραγματικό «φιλοδώρημα».
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μεγάλη καθυστέρηση καταβολής της σύνταξης έχει σαν αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα στοιχειώδους επιβίωσης.

•1.     Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θεσμοθετεί την προκαταβολή της σύνταξης (μέτρο που ισχύει και στον Ιδιωτικό Τομέα) για να αντιμετωπίσει την πολύμηνη καθυστέρηση της καταβολής της κύριας σύνταξης η οποία οφείλεται κυρίως στην αθρόα συνταξιοδότηση λόγω των μέτρων, που έχουν προωθηθεί για το Δημόσιο (εφεδρεία κ.α.), του φόβου που κυριαρχεί στους Δημοσίους Υπαλλήλους για επικείμενες αλλαγές στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για το Δημόσιο αλλά και λόγω μείωσης του προσωπικού στην υπηρεσία συντάξεων. Το σχέδιο προβλέπει προκαταβολή σύνταξης σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού, η καταβολή του οποίου όμως δεν μπορεί να υπερβεί τους 8 μήνες.
Η ρύθμιση δεν αποτελεί ουσιαστική λύση και κινείται στα ισχύοντα πλαίσια για τους παρακάτω λόγους:

•§  Σήμερα ισχύει το καθεστώς των τριμήνων αποδοχών το οποίο καταργείται, σύμφωνα με το οποίο καταβάλλεται ολόκληρος ο τελευταίος μισθός με βάση το ν. 4024/2011 και ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το βασικό μισθό επί του οποίου διαμορφώνεται η σύνταξη, που είναι ο βασικός μισθός του ν.3205/2003 που ελάμβανε ο υπάλληλος την 31/10/2011.
•§  Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο βασικός μισθός τότε ήταν μικρότερος του ισχύοντος σήμερα και τώρα θα καταβληθεί το ήμισυ αυτού, καταλαβαίνουμε ότι το σύνολο της προκαταβολής που θα καταβληθεί τελικώς θα είναι μικρότερο των τριμήνων αποδοχών ή σχετικά στα ίδια επίπεδα αν δοθεί για 8 μήνες που είναι το ανώτερο όριο. Επομένως προτείνεται μια αλλαγή, που ουδόλως ανακουφίζει αλλά κινείται γενικώς στα ίδια επίπεδα του ισχύοντος καθεστώτος των τριμήνων αποδοχών, δηλαδή χορηγείται ουσιαστικά το ίδιο ποσό σε περισσότερες δόσεις.
Η μοναδική λύση είναι η καλύτερη οργάνωση της υπηρεσίας, η ενίσχυση του προσωπικού ώστε να καταστεί δυνατόν να καταβάλλεται η σύνταξη εντός τριών μηνών διατηρουμένου φυσικά του καθεστώτος των τριμήνων αποδοχών. Διαφορετικά και μέχρι την πλήρη οργάνωση του συστήματος και την ενίσχυση του προσωπικού απαιτείται:
•i.       Να επεκταθεί το καθεστώς που ισχύει και στον Ιδιωτικό Τομέα με καταβολή του 80% της σύνταξης.
•ii.     Να ληφθούν ανάλογα μέτρα και για την επικουρική σύνταξη. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει σήμερα καθυστέρηση τουλάχιστον 2 ετών στην καταβολή της επικουρικής σύνταξης.
•iii.  Η προκαταβολή να καταβάλλεται μέχρι την καταβολή της κύριας σύνταξης (αλήθεια γιατί υπάρχει το ανώτερο όριο των 8 μηνών; Από πού προκύπτει αυτό;)
•iv.   Να αυξηθεί ο βασικός μισθός επί του οποίου διαμορφώνεται η σύνταξη με υπολογισμό τουλάχιστον των μισθολογικών προαγωγών. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι όσα χρόνια και να παραμείνει ο υπάλληλος μετά το 2011, ο βασικός μισθός διαμόρφωσης της σύνταξης παραμένει ο ίδιος, πολύ χαμηλότερος αυτού που είχε κατά την ημερομηνία εξόδου. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει. Η ορθή πρόταση είναι ο βασικός μισθός διαμόρφωσης της σύνταξης να είναι αυτός που κατείχε ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία αποχώρησης του.
Επιπλέον θέλουμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
•§        Με ποια κριτήρια καθορίστηκαν οι ημερομηνίες (10 ημέρες για την αποστολή του ΔΑΥΚ και 2 μήνες για την αποστολή των εγγράφων στο Γενικό Λογιστήριο;). Θεωρούμε ότι είναι αυθαίρετες και δημιουργούν επιπλέον ερωτηματικά, διότι αν πιστεύετε ότι εντός 10 ημερών μπορεί να αποσταλεί το ΔΑΥΚ και να είναι σωστό, για ποιο λόγο δεν χορηγείται αμέσως η σύνταξη και δίδεται προκαταβολή;
•§        Παρατηρούμε διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών, στους οποίους διατηρείται το ίδιο καθεστώς (τρίμηνες αποδοχές χωρίς προκαταβολή) και μειώνεται το όριο ηλικίας για την αναστολή καταβολής σύνταξης σε περίπτωση εργασίας από 53 που είναι σήμερα, στα 47.
•§        Η μείωση αυτή του ορίου ηλικίας σημαίνει ότι η Κυβέρνηση μειώνει μεν τις συντάξεις των στρατιωτικών όπως και των υπολοίπων συνταξιούχων, παροτρύνει όμως ουσιαστικά, τους στρατιωτικούς ειδικότερα, να εργάζονται και μετά την καταβολή της σύνταξης.
Αυτό είναι σωστό σε μια χώρα που έχει 30% ανεργία και 56,6% στους νέους ανθρώπους; Πότε θα εργαστούν αυτοί; Το σωστό είναι να αυξηθούν οι συντάξεις και να είναι ανάλογες του κόστους ζωής και να ληφθούν αντικειμενικά μέτρα για την ανεργία και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που σήμερα ουσιαστικά «σπρώχνονται» από την Κυβέρνηση σε μετανάστευση, αποστερώντας τη χώρα από νέους ανθρώπους και από το καλύτερο και πλέον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

•2.           Θεσπίζονται βαρύτατες κυρώσεις (πειθαρχικές ποινές) για όσους υπαλλήλους παραβιάζουν τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την αποστολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Συντάξεων και για την καταβολή της σύνταξης.
Θεωρούμε τη διάταξη απαράδεκτη και ζητούμε την άμεση απάλειψή της διότι εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των Κυβερνήσεων να επιρρίψει με οποιοδήποτε τρόπο τις ευθύνες για τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης μόνο στους Δημοσίους Υπαλλήλους ενώ απαλλάσσει πλήρως τις πολιτικές και υπηρεσιακές ηγεσίες.
Σήμερα στην Υπηρεσία Συντάξεων υπηρετεί λιγότερο από το μισό προσωπικό που υπηρετούσε πριν από μερικά χρόνια (όπως και σε άλλες υπηρεσίες που έχουν υποχρέωση για την αποστολή των εγγράφων) ενώ έχουν αυξηθεί ραγδαία οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και τα διάφορα ερωτήματα σε σχέση με τις συντάξεις. Είναι αδιανόητο, λοιπόν, χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο για τη βελτίωση της κατάστασης, να καθίσταται υπεύθυνος ο υπάλληλος ανεξάρτητα του όγκου δουλειάς που έχει να αντιμετωπίσει. Για άλλη μια φορά παρατηρούμε τη στοχοποίηση των υπαλλήλων ανεξάρτητα αντικειμενικών ευθυνών και προϋποθέσεων και θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη μεθόδευση της Κυβέρνησης για παραγωγή «επιόρκων» προκειμένου να ικανοποιηθεί η δέσμευση για χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο. Αξιώνουμε την άμεση απάλειψή της.

•3.           Καταργούνται οι επιτροπές των άρθρων 14 και 66 του Προεδρικού Διατάγματος 169/2007. Η κατάργηση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων κρίθηκε απαραίτητη διότι λόγω όγκου εργασίας δεν μπορούσε να εκδώσει απόφαση και ουσιαστικά δεν λειτουργούσε. Όμως μερικά χρόνια πριν οι επιτροπές λειτουργούσαν αποτελεσματικά και έλυναν προβλήματα. Η κατάργηση των επιτροπών στηρίζεται στην αρχή «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι» δηλαδή εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό για να λειτουργήσουν, καταργούνται.
Εδώ ανακύπτουν δύο ζητήματα τα οποία επισυνάπτονται και στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
•                    i.      Τίθεται ζήτημα διασφάλισης του δικαιώματος ακρόασης (άρθρο 20 του Συντάγματος για τη δυνατότητα του διοικούμενου να διατυπώσει τις απόψεις του πριν από την έκδοση δυσμενούς, για αυτόν, διοικητικής πράξης)
•                  ii.      Η προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι χρονοβόρα και δαπανηρή
•                iii.      Υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης των αρμοδίων δικαστηρίων με σχετικές δικαστικές αποφάσεις
Θεωρούμε, λοιπόν, ότι οι επιτροπές πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν, φυσικά με την κατάλληλη στελέχωση που εξασφαλίζει την ουσιαστική λειτουργία τους.

•4.     Αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ποσού του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους του Δημοσίου και εναρμονίζονται με τα ισχύοντα των ασφαλιστικών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή καταβάλλεται το ΕΚΑΣ με τη συμπλήρωση του 65ο έτους. Διαφωνούμε με τη ρύθμιση και θεωρούμε ότι πρέπει να καταβάλλεται τουλάχιστον με τις προηγούμενες προϋποθέσεις.

•5.     Θεσπίζεται ότι από 1/1/2013 ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου ορίζεται η τελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα. Αυτό ήδη ισχύει, όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι κόστισε πολύ στους συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν μικρές συντάξεις και επομένως η επιμήκυνση του χρόνου κατά 7 ημέρες αποτέλεσε  μεγάλο πρόβλημα και το οποίο μεταφράζεται σε απώλεια σύνταξης.
Τέλος, θέλω να τονίσουμε ότι πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος όπως είναι μέτρα για την ανεργία, προσλήψεις στο Δημόσιο που θα αντιμετωπίσουν και τις πραγματικές ανάγκες, ενίσχυση των ταμείων τα οποία έχουν αφυδατωθεί από τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί μέχρι τώρα (καταλήστευση αποθεματικών, κούρεμα ομολόγων, χρηματιστήριο). Η συνέχιση αυτών των αντιλαϊκών και αντιασφαλιστικών πολιτικών θα έχουν σαν συνέπεια οι συντάξεις, οι οποίες και τώρα είναι πιο κάτω από το κόστος ζωής, να μειωθούν ακόμα περισσότερο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η προκαταβολή που εισηγείται σήμερα ο Υπουργός δεν θα καταλήξει να είναι η σύνταξη όπως θα διαμορφωθεί στο μέλλον!
Οι εργαζόμενοι, όμως ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Κυβέρνησης,  θα αγωνιστούμε για την κατοχύρωση και την αναβάθμιση και της κύριας σύνταξης και των επικουρικών συντάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου