Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγ. Νικόλαος 1/10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Συνεδρίασε σήμερα το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού σε άλλα νοσοκομεία εντός και εκτός νομού.

Καταδικάζουμε όλες τις μετακινήσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την υπολειτουργία της κλινικής στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος ιατρός, ή που γίνονται χωρίς την σύμφωνη γνώμη του.

Τα νοσοκομεία του νομού μας υπάρχουν για να παρέχουν κυρίως δευτεροβάθμια περίθαλψη, δηλαδή για να νοσηλεύουν ασθενείς. Παρέχουν επίσης υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μέσω των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, αλλά αυτός τους ο ρόλος είναι δευτερεύων και σε κάθε περίπτωση οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται – ή οφείλουν να παρέχονται - και από ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μέσω των Κέντρων Υγείας ή μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Πρόσφατα υπήρξαν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις ιατρού της ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου σε Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας της μοναδικής ουρολογικής κλινικής του νομού Λασιθίου και τον περιορισμό του ρόλου της σε επίπεδο παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μιας που οι δύο εναπομείναντες ιατροί αδυνατούσαν να την καλύψουν εφημεριακά για περισσότερες από 14 ημέρες τον μήνα. Η μετακίνηση αυτή έγινε παρά την αντίθετη γνώμη του ίδιου του μετακινούμενου ιατρού, της κλινικής στην οποία ανήκει, της ΕΝΙΛ, αλλά και του διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, με αποφάσεις αρχικά του τότε διοικητή της ΥΠΕ Κρήτης κ. Καρατσή και ακολούθως του αναπληρωτή διοικητή κ. Καλογιαννάκη, όταν αυτός αντικατέστησε τον πρώτο.

Το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται τώρα, αλλά με πολύ χειρότερες συνέπειες και αφορά την επαπειλούμενη διακοπή παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης για καρδιολογικά περιστατικά, από όλα τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου αυτή τη φορά, εξαιτίας μιας απόφασης του αναπληρωτή διοικητή της ΥΠΕ, που έρχεται σε αντίθεση με την κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Λασιθίου.

Συγκεκριμένα το θέμα έχει ως εξής: Το νοσοκομείο – κέντρο υγείας Σητείας, με τον πρόσφατο οργανισμό του διαθέτει μόνο μια οργανική θέση καρδιολόγου. Έτσι αντικειμενικά δεν μπορεί να νοσηλεύσει καρδιολογικά περιστατικά. Η μοναδική θέση καρδιολόγου είναι καλυμμένη από ιατρό που δυστυχώς απουσιάζει με μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Τους τελευταίους 10 περίπου μήνες υπηρετούσε επικουρικός καρδιολόγος που κάλυπτε επισήμως 15 ημέρες τον μήνα και ανεπισήμως 25 !!! το νοσοκομείο – κέντρο υγείας, αλλά παραιτήθηκε, δεν εκδηλώθηκε δε ενδιαφέρον για κάλυψη μιας 2ης θέσης επικουρικού καρδιολόγου που προκηρύχτηκε πρόσφατα.

Στο νοσοκομείο – κέντρο υγείας Ιεράπετρας υπηρετούν 3 καρδιολόγοι και έτσι στην καλύτερη των περιπτώσεων – αν υπάρχουν χρήματα – η εφημεριακή κάλυψη της καρδιολογικής κλινικής είναι οριακή, με 25 εφημερίες τον μήνα.

Στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου υπηρετούν επίσης 3 καρδιολόγοι, όμως επειδή ανήκει στην Β΄ ζώνη – σε αντίθεση με την Σητεία και την Ιεράπετρα που ανήκουν στην Α΄ ζώνη- υπάρχει εφημεριακή κάλυψη μόνο τις 21 ημέρες τον μήνα. Έχει επιλεγεί καρδιολόγος μετά από προκήρυξη της 4ης θέσης, όμως η πρόσληψή του έχει ανασταλεί εδώ και ένα χρόνο. Παρά το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί ο ανεπαρκής αριθμός καρδιολόγων στην εφημεριακή κάλυψη της καρδιολογικής κλινικής για πολλές ημέρες κάθε μήνα, οι υπηρετούντες ιατροί κρατούν ανοιχτή την κλινική όλο τον μήνα και αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας της χωρίς να αμείβονται για 10 ημέρες κάθε μήνα. Όμως τα έκτακτα καρδιολογικά περιστατικά αυτές τις 10 ημέρες διακομίζονται σε νοσοκομεία του Ηρακλείου, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, αν απαιτηθεί καρδιολογική εκτίμηση σε νοσηλευόμενο ασθενή κατά την διάρκεια της εφημερίας, αυτή δεν μπορεί να γίνει 10 ημέρες τον μήνα.

Με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι όχι μόνο δεν περισσεύουν καρδιολόγοι από το νοσοκομείο του Αγ. Νικολάου και από το νοσοκομείο – κέντρο υγείας Ιεράπετρας, αλλά αντιθέτως ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, η οποία τελικά στηρίζεται στην προσφορά εκ μέρους τους απλήρωτης εργασίας.

Η μετακίνηση 4 καρδιολόγων, 2 από το νοσοκομείο Αγ. Νικολάου και 2 από το νοσοκομείο – κέντρο υγείας Ιεράπετρας, στο νοσοκομείο – κέντρο υγείας Σητείας, ανά 15ήμερο έκαστος, για κάλυψη των αναγκών, ουσιαστικά πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προεγχειρητικής εκτίμησης στο νοσοκομείο – κέντρο υγείας Σητείας και με εκτέλεση εφημεριών απροσδιορίστου αριθμού και τύπου, μετά από απόφαση του αναπληρωτή διοικητή της ΥΠΕ Κρήτης, οδηγεί πλέον στην αδυναμία παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης σε καρδιολογικά περιστατικά σε όλα τα νοσοκομεία του νομού. Δεν θα είναι πλέον εφικτό η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και της Ιεράπετρας να νοσηλεύουν περιστατικά καθόλη την διάρκεια του μήνα, ούτε βέβαια είναι δυνατόν να εφημερεύουν εναλλάξ γιατί σε τέτοια περίπτωση σύντομα θα θρηνήσουμε και εμείς θύματα, όπως στην πρόσφατη περίπτωση του 48χρονου ασθενούς από την Αμαλιάδα που περιφερόταν με ασθενοφόρο επί 8 ώρες μεταξύ νοσοκομείων της Ηλείας και της Αχαΐας, αναζητώντας εφημερεύοντες ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, έως που ξεψύχησε μέσα στο ασθενοφόρο.

Έτσι, σε οξέα καρδιολογικά περιστατικά από την Ζάκρο – που χρησιμοποιείται πολύ από κάποιους ως παράδειγμα - για τα οποία θα απαιτηθεί νοσηλεία, αυτή θα παρέχεται μετά από 4 ώρες τουλάχιστον σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Δεν είναι επομένως λύση, ένα πρόβλημα που έχει το νοσοκομείο – κέντρο υγείας Σητείας, να αντιμετωπίζεται με τρόπο που συνεπάγεται την δημιουργία σοβαρότατων προβλημάτων στην λειτουργία του νοσοκομείου – κέντρου υγείας Ιεράπετρας, και του κεντρικού νοσοκομείου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

Στο Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, στις 28/9/2012, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία – με αρνητική ψήφο του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου – κέντρου υγείας Σητείας – η πρόταση να καλύπτεται το νοσοκομείο τρεις φορές την εβδομάδα, κατά το πρωινό ωράριο, από καρδιολόγους που θα μετακινούνταν από τα νοσοκομεία Αγ. Νικολάου και Ιεράπετρας, έτσι που αφενός να μπορούσαν να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι καρδιολογικές κλινικές των παραπάνω νοσοκομείων και αφετέρου να μην υπάρχει πρόβλημα με τις καρδιολογικές εκτιμήσεις των χειρουργικών ασθενών στο νοσοκομείο – κέντρο υγείας Σητείας. Όμως λίγο αργότερα το θέμα το έλυσε ο αναπληρωτής διοικητής της ΥΠΕ Κρήτης με τον προαναφερθέντα τρόπο.

Καταδικάζουμε την εσφαλμένη απόφαση του αναπληρωτή διοικητή της ΥΠΕ Κρήτης, κ. Καλογιαννάκη, του ζητούμε να την ανακαλέσει και τον καθιστούμε υπεύθυνο για τις συνέπειες που θα έχει στην υγεία και την ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών του νομού Λασιθίου η διάλυση όλων των καρδιολογικών κλινικών του νομού.

Καταδικάζουμε επίσης τις δημόσιες δηλώσεις του πρόεδρου του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου – κέντρου υγείας Σητείας, κ. Ν. Σολιδάκη, ο οποίος στις 28/9/12 σε συνέντευξη τύπου, λίγο πριν την λήψη της παραπάνω απόφασης από τον κ. Καλογιαννάκη, απείλησε τον βουλευτή Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ι. Πλακιωτάκη με μη επανεκλογή, αν συνέχιζε να υποστηρίζει ισότιμα και τα τρία νοσοκομεία του νομού και όχι μόνο αυτό της Σητείας. Να υποθέσουμε ότι τα ταχύτατα αντανακλαστικά του κ. Καλογιαννάκη είχαν σχέση με την παραπάνω απειλή;;;

Με τον συγκεκριμένο νέο οργανισμό του νοσοκομείου – κέντρου υγείας Σητείας, το πρόβλημα της στελέχωσής του με επαρκή αριθμό καρδιολόγων, έτσι που να είναι δυνατή η εφημεριακή κάλυψή του καθόλη την διάρκεια του μήνα, δεν μπορεί να επιλυθεί. Αλλά και διαφορετικός να ήταν ο οργανισμός, η τρόικα έχει απαγορεύσει τις προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

Απαιτείται λοιπόν τροποποίηση του οργανισμού, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 θέσεις καρδιολόγων, έτσι που να μπορούν να νοσηλεύονται καρδιολογικά περιστατικά.

Απαιτούνται προσλήψεις μονίμων καρδιολόγων.

Άμεσα θα πρέπει να επαναπροκηρυχτούν οι θέσεις των επικουρικών ιατρών.

Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα – αποζημίωση για εργασία εκτός έδρας - για την μετακίνηση καρδιολόγων από νοσοκομεία στα οποία υπηρετεί επαρκής αριθμός τους.

2) Επισχέσεις εργασίας νοσοκομειακών ιατρών.

Οι επισχέσεις εργασίας των νοσοκομειακών ιατρών, με τον τρόπο που αυτές πραγματοποιούνται την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έχουν ως σκοπό την ανάδειξη των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πλέον οι νοσοκομειακοί ιατροί με την απλήρωτη εργασία που παρέχουν και με την συνεχή και δραστική μείωση του μισθού τους, καθώς και την ανάδειξη των δραματικών επιπτώσεων της εφαρμογής της μνημονιακής πολιτικής στην δημόσια περίθαλψη. Η λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας επηρεάζεται ελάχιστα από τις επισχέσεις.

Είναι καθ’ όλα νόμιμες και στην μοναδική περίπτωση που η δικαιοσύνη αποφάσισε για την νομιμότητά τους, κρίθηκαν ως νόμιμες.

Στο νομό Λασιθίου η συμμετοχή των ιατρών στην επίσχεση εργασίας είναι μαζική στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου και στο Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου, μέτρια στο νοσοκομείο – κέντρο υγείας Ιεράπετρας και ισχνή στα νοσοκομεία – κέντρα υγείας Σητείας και Νεάπολης.

Καταδικάζουμε την πρόθεση που εκδήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου – κέντρου υγείας Σητείας για περικοπή των αποδοχών των ιατρών από την Σητεία που συμμετέχουν στην επίσχεση εργασίας και τον πληροφορούμε ότι σε τέτοια περίπτωση θα αντιμετωπίσει προσωπικά τις νόμιμες συνέπειες.

3) Εφημερίες

Από τις αρχές του 2012, οι νοσοκομειακοί ιατροί σε όλη σχεδόν την Ελλάδα ταλαιπωρούνται με την μη πληρωμή των δεδουλευμένων τακτικών εφημεριών τους ή με την ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή τους, με τις οριζόντιες περικοπές σε αυτές, καθώς και με την μη αποζημίωση των πρόσθετων εφημεριών, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας των νοσοκομείων να τις αποζημιώσουν είτε από προβλήματα στην έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επειδή οι απόψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος εφημέρευσης των νοσοκομειακών ιατρών, ασφαλώς και δεν είναι ισοδύναμες με τις απόψεις πολλών διοικήσεων νοσοκομείων ή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Υγείας, με υπερίσχυση προφανώς των πρώτων, η τυχόν συνέχιση της μη εφαρμογής εκ μέρους των διοικήσεων, των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εφημέρευσης, θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αποζημίωσης των εφημεριών που εκτελούμε. Απαιτούμε λοιπόν την αυστηρή εφαρμογή των αριθμητικών ορίων των τακτικών εφημεριών – ενεργών και ετοιμότητας - που επιτρέπει ο νόμος, τον σωστό καθορισμό του αριθμού των πρόσθετων εφημεριών και την προέγκριση των τελευταίων από την ΥΠΕ.

Οι επιπτώσεις της εφαρμογής της πολιτικής του μνημονίου στην δημόσια περίθαλψη είναι πλέον αντιληπτές από όλους, θα γίνουν δε με μαθηματική ακρίβεια τραγικότερες το αμέσως προσεχές διάστημα. Η δε συνέχιση της αντιμετώπισης των προβλημάτων δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλψης στον νομό Λασιθίου με όρους μικροπολιτικής, πιθανότατα θα συμβάλει στην απώλεια όλων των νοσηλευτικών δομών του νομού μας.
Για το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ι.Λ.

Ο Πρόεδρος        Ο Γραμματέας

Γερμανάκης Αντώνιος          Πατρωνάκης Εμμανουήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου