Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Διαμαρτυρία για τις μονοήμερες μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού από τμήμα σε τμήμα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοκητικό Συμβούλιο
Προς: -Διεύθυνση νοσηλευτική υπηρεσίας ΓΝΑΝ
Κοινοποίηση : -Διοικητή ΓΝΑΝ κ. Μ.Μακρονικολάκη
-ΠΟΕΔΗΝ
 
Θέμα : διαμαρτυρία για τις μονοήμερες μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού από τμήμα σε τμήμα
Αρ. Πρωτ: 335/25-11-2015
Όπως γνωρίζετε, το Νοσοκομείο μας ταλανίζεται από την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού  αφού σε 243 προβλεπόμενες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, υπηρετούν 134 εργαζόμενοι, ποσοστό κάλυψης 55%, ένα από τα μικρότερα ποσοστά κάλυψης σε όλη τη χώρα.  Γι΄αυτό το λόγο πριν μερικούς μήνες ως νοσηλευτική υπηρεσία προτείνατε στο ΔΣ τη συστέγαση των χερουργικών κλινικών, κάτι που τελικά έγινε. 
Όμως δυστυχώς παρατηρούμε πως, παρά την προσωρινή συστέγαση των χειρ. Κλινικών, λόγω διαφόρων προβλημάτων και ελλείψεων προχωράτε και σε συνεχείς μονοήμερες μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού από το ένα τμήμα στο άλλο σε αντίθεση με όσα προβλέπονται στο δημοσιουπαλληλικό κώδικα και στον οργανισμό του Νοσοκομείου. Πρόκειται για μια πρακτική που ελάχιστα βοηθά τα νοσηλευτικά τμήματα επί της ουσίας αλλά αντιθέτως δημιουργεί συνεχώς αναστάτωση σε όλα τα τμήματα. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι τοποθετημένος και να εργάζεται σε ένα τμήμα και δεν είναι δυνατόν να έχουμε νοσηλευτές – νομάδες που κάνουν 4 βάρδιες στο ένα τμήμα και 1 στο άλλο και ούτω κάθεξης. 

Σας ζητούμε να σταματήσετε αυτή την παράτυπη τακτική των μονοήμερων ή ολιγοήμερων μετακινήσεων νοσηλευτικού προσωπικού από τμήμα και σε τμήμα και, αν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των τμημάτων, να κάνετε κανονικές μετακινήσεις όπως προβλέπεται από το δημοσιουπαλληλικό κώδικα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των τμημάτων ώστε να υπάρχει ισόρροπη κατανομή σε όλο το προσωπικό των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού. Παράλληλα από την πλευρά μας συνεχίζουμε τον αγώνα για να ενισχυθεί το Νοσοκομείο με μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό΄.
Για το ΔΣ 
ο πρόεδρος       ο Γραμματέας
Γ.  Μανουσάκης  Κ. Κοκολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου