Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ενώ τα Νοσοκομεία της Κρήτης ακόμη περιμένουν (και για πόσο ακόμη!!!) εγκρίσεις για επικουρικό νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, εγκρίθηκε κατ΄εξαίρεση άρση της αναστολής των προσλήψεων του δημοσίου στις ... υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης!!!Σε προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Κρήτης μετά τις σχετικές εγκρίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών. 
Σε πρώτη φάση πρόκειται για την πρόσληψη 33 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) ενώ ήδη εγκρίθηκαν 14 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους...


Συνολικά 47 θέσεις που δίδονται κατ’ εξαίρεση από το υπουργείο σε σχέση με τη γενική αναστολή διορισμού που ισχύει.


Ηδη για τις 33 θέσεις έχει αποφασιστεί η κατανομή (για τις 14 εκκρεμεί η διαδικασία έγκρισης του υπουργείου Εσωτερικών) και στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2013 έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την πρόσληψη του προσωπικού.


Για την Περιφέρεια Κρήτης οι προσλήψεις που θα γίνουν είναι οι εξής:


Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου

 - Δύο (2) ΠΕ διοικητικού - οικονομικού

- Τρεις (3) ΠΕ πολιτικών μηχανικών
 - Εναν (1) ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών
 - Εναν (1) ΤΕ μηχανικών δομικών έργων
 - Εναν (1) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων - Εναν (1) ΔΕ οδηγών
- Εναν (1) ΥΕ εργατών


Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου

 - Τέσσερις (4) ΠΕ διοικητικού - οικονομικού

- Δύο (2) ΠΕ πολιτικών μηχανικών
- Εναν (1) ΠΕ πληροφορικής
 - Εναν (1) ΠΕ χημικών
- Εναν (1) ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών


Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης

- Εναν (1) ΠΕ διοικητικού - οικονομικού

- Εναν (1) ΠΕ τοπογράφων μηχανικών
 - Δύο (2) ΠΕ κτηνιάτρων
- Εναν (1) ΤΕ ιατρών Γενικής Ιατρικής
 - Εναν (1) ΤΕ διοικητικού - λογιστικού (με άριστη γνώση ξένης γλώσσας)
- Εναν (1) ΤΕ κοινωνικής εργασίας
- Εναν (1) ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών
- Εναν (1) ΤΕ μηχανικών περιβάλλοντος
 - Δύο (2) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων - Δύο (2) ΔΕ οδηγών


Περιφερειακή ενότητα Χανίων

- Εναν (1) ΤΕ επισκεπτών Υγείας


Αναδημοσίευση (όχι ο τίτλος) από το ιστολόγιο ΦΩΝΗ ΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου