Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Έγγραφο προς τη διοίκηση για την αναπλήρωση προϊσταμένων νοσηλευτικής υπηρεσίας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς:  -Διοικητή Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου
           -Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΝΠΔΔ νοσηλευτικών ιδρυμάτων νομού Λασιθίου
           -Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
           - Γραφείο Προσωπικού ΓΝΑΝ

 Αρ. πρωτ. 309/22-1-2013

Θέμα:  αναπλήρωση προϊσταμένων νοσηλευτικής υπηρεσίας

Ως γνωστόν, με τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου αναστάλθηκε η διαδικασία κρίσεων για θέσεις προϊσταμένων τμημάτων νοσηλευτικού προσωπικού, για άγνωστο χρονικό διάστημα.
Όμως για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, τοποθέτηση προϊσταμένων ως τομεαρχών) στο άμεσο και απώτερο παρελθόν έχουν κενωθεί οι 9 από τις 12 οργανικές θέσεις (σύμφωνα με το νέο οργανισμό) προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, με αποτέλεσμα σε όλο το Νοσοκομείο να υπάρχουν μόνο 3 προϊστάμενες και σε όλα τα άλλα νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου να υπάρχει διοικητικό κενό.
Γι΄ αυτό σας ζητούμε να ακολουθήσετε για τα τμήματα αυτά τη διαδικασία που προβλέπεται στο  Άρθρο 87  του ισχύοντος δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όπου αναφέρονται: 

Αναπλήρωση προϊσταμένων
1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί,  τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.  
2.  Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες,  τον προϊστάμενο
αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα,  εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, 
αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής.  
3. Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου.  
4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος,  έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2  του παρόντος άρθρου. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης.  

Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα στην αναπλήρωση των κενών θέσεων, έως ολοκληρωθούν νέες κρίσεις προϊσταμένων.
Δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται το διοικητικό κενό στα νοσηλευτικά τμήματα, διοικητικό κενό που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος          Ο γραμματέας


Γ. Μανουσάκης              Δ. Χαλκιαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου