Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Σχετικά με τη συνδρομή των μελών του Συλλόγου

Επειδή διαδίδονται από κάποιους ανεύθυνοι και ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με τη συνδρομή  των μελών του συλλόγου  πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής:

Ουδεμία πρόσθετη εισφορά ή αύξηση της συνδρομής μπήκε από το σύλλογο προς τα μέλη το 2011 και το 2012 (ούτε  για την περίπτωση της κλοπής).

Αντίθετα, το 2012 έγινε (με απόφαση συνέλευσης των μελών και μετά από εισήγηση του Δ.Σ) μείωση της τριμηνιαίας συνδρομής κατά 1.5 ευρώ, από 12 ευρώ το τρίμηνο σε 10.5 ευρώ, από τα οποία τα 3 δίδονται στην ΠΟΕΔΗΝ και στην ΑΔΕΔΥ.
 Δηλαδή η μηνιαία συνδρομή είναι 3.5 ευρώ ανά μέλος, από τα οποία το 1 ευρώ είναι για ΠΟΕΔΗΝ - ΑΔΕΔΥ.

Το Δ.Σ. έχει ήδη αποφασίσει σε επόμενη συνέλευση να εισηγηθεί και νέα μείωση της συνδρομής, με δεδομένες τις μεγάλες μειώσεις που έχουν υποστεί όλοι οι συνάδλεφοι στους μισθούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου