Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο

3/10/11
Για πρώτη φόρα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους κι έπειτα από έναν ολόκληρο αιώνα (!) καταργείται η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με τον πλέον απάνθρωπο, αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο.

Από τις χθεσινές ανακοινώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, προκύπτει σαφώς και χωρίς να χωρά καμία αμφιβολία ότι η Κυβέρνηση, κουρελιάζοντας το ίδιο το Σύνταγμα, αποφάσισε να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο -ακόμα και μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων- προσφέροντάς τους βορά στους δανειστές της χώρας.

Στο πλαίσιο της κατ’ επίφαση «αναδιάρθρωσης» του Δημοσίου προβλέπεται μείωση των υφιστάμενων Υπηρεσιακών Μονάδων στις Δημόσιες Υπηρεσίες κατά 30%, κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2013, με ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και στη συνέχεια απόλυση, ενώ άμεσα και έως το τέλος του τρέχοντος έτους με απόλυση απειλούνται και οι εργαζόμενοι των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται. Επιπλέον, υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2013 θα αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, θα τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, έπειτα από κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν και θα απολύονται.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Δημόσια Διοίκηση και οι Δημόσιες Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν ήδη τεράστια προβλήματα λειτουργίας, εξαιτίας σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, με αντίκτυπο στα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες (ιδιαίτερα στο χώρο της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης) και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις Οργανισμών του Δημοσίου και οι απολύσεις των εργαζομένων γίνονται με μοναδικό γνώμονα την περιστολή δαπανών και χωρίς να εξετάζονται ούτε οι πραγματικές ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό ούτε το τεράστιο κοινωνικό κόστος που θα προκληθεί, πλήττοντας κυρίως τα ευρύτερα, φτωχά και μεσαία λαϊκά στρώματα, που θα στερούνται πλέον στοιχειώδους πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.

Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση με τις πολιτικές της επιλογές οδηγεί το Κράτος σε διάλυση, τη Δημόσια Διοίκηση σε πλήρη απορρύθμιση, το Κοινωνικό Κράτος σε κατεδάφιση, την Κοινωνία σε εξαθλίωση, τους εργαζόμενους σε απόγνωση, την Οικονομία σε κατάρρευση και τη χώρα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, μαζί με ολόκληρη την Κοινωνία, δηλώνουμε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε και να ανατρέψουμε τις βάρβαρες αυτές πολιτικές επιλογές, διασφαλίζοντας τα κοινωνικά αγαθά και την κοινωνική συνοχή.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου