Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ από την ΠΟΕΔΗΝ


ΠΙΝΑΚΕΣ
                      ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Μ Ι Σ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
1
ΣΤ’
1
780
ΣΤ’
1
780
2
ΣΤ’
1
780
ΣΤ’
1
780
3
Ε’
1
858
ΣΤ’
1
780

4

Ε’

1

858

Ε’

1
858 (3έτη και άνω)
5
Ε’
2
875
Ε’
1
858
6
Ε’
2
875
Ε’
2
875
7
Ε’
3
893
Ε’
2
875
8
Ε’
3
893
Ε’
3
893
9
Ε’
4
911
Ε’
3
893
10
Ε’
4
911
Ε’
4
911
11
Ε’
5
929
Ε’
4
911
12
Ε’
5
929
Ε’
5
929
13
Δ’
1
987
Ε’
5
929
14
Δ’
1
987
Ε’
5
929
15
Δ’
2
1007
Ε’
5
929

16

Δ’

2

1007

Δ’

1
1007
(15 έτη και άνω)
17
Δ’
3
1027
Δ’
1
1007
18
Δ’
3
1027
Δ’
2
1027
19
Δ’
4
1048
Δ’
2
1027
20
Δ’
4
1048
Δ’
3
1048
21
Δ’
5
1069
Δ’
3
1048
22
Δ’
5
1069
Δ’
4
1069
23
Γ’
1
1135
Δ’
4
1069
24
Γ’
1
1135
Δ’
5
1090
25
Γ’
2
1158
Δ’
5
1090
26
Γ’
2
1158
Δ’
6
1112
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
27
Γ’
3
1181
Δ’
6
1112

28

Γ’

3

1181

Γ’

1
1135
(27 έτη και άνω)
29
Γ’
4
1205
Γ’
1
1135
30
Γ’
4
1205
Γ’
2
1158
31
Γ’
5
1229
Γ’
2
1158
32
Γ’
5
1229
Γ’
3
1181
33
Γ’
6
1254
Γ’
3
1181
34
Γ’
6
1254
Γ’
4
1205
35
Γ’
7
1279
Γ’
4
1205
36
Γ’
7
1279
Γ’
5
1229
37
Γ’
8
1305
Γ’
5
1229
38
Γ’
8
1305
Γ’
6
1254
         

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
1
ΣΤ’
1
858
ΣΤ’
1
858
2
ΣΤ’
1
858
ΣΤ’
1
858
3
Ε’
1
944
ΣΤ’
1
858

4

Ε’

1

944

Ε’

1
   944
 (3 έτη και άνω)
5
Ε’
2
963
Ε’
1
944
6
Ε’
2
963
Ε’
2
963
7
Ε’
3
982
Ε’
2
963
8
Ε’
3
982
Ε’
3
982
9
Δ’
1
1086
Ε’
3
982
10
Δ’
1
1086
Ε’
3
982
11
Δ’
2
1108
Ε’
3
982

12

Δ’

2

1108

Δ’

1
1086
(11 έτη και άνω)
13
Δ’
3
1130
Δ’
1
1086
14
Δ’
3
1130
Δ’
2
1108
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
15
Γ’
1
1249
Δ’
2
1108
16
Γ’
1
1249
Δ’
3
1130
17
Γ’
2
1274
Δ’
3
1130
18
Γ’
2
1274
Δ’
4
1153
19
Γ’
3
1299
Δ’
4
1153

20

Γ’

3

1299

Γ’

1
1249
(19 έτη και άνω)
21
Β’
1
1499
Γ’
1
1249
22
Β’
1
1499
Γ’
2
1274
23
Β’
1
1499
Γ’
2
1274
24
Β’
2
1529
Γ’
3
1299
25
Β’
2
1529
Γ’
3
1299
26
Β’
2
1529
Γ’
4
1325
27
Β’
3
1560
Γ’
4
1325
28
Β’
3
1560
Γ’
5
1352
29
Β’
3
1560
Γ’
5
1352

30

Β’

4

1591

Β’

1
1499
(29 έτη και άνω)
31
Β’
4
1591
Β’
1
1499
32
Β’
4
1591
Β’
1
1499
33
Β’
5
1623
Β’
2
1529
34
Β’
5
1623
Β’
2
1529
35
Β’
5
1623
Β’
2
1529
36
Β’
6
1655
Β’
3
1560
37
Β’
6
1655
Β’
3
1560
38
Β’
6
1655
Β’
3
1560
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
1
ΣΤ’
1
1037
ΣΤ’
1
1037
2
ΣΤ’
1
1037
ΣΤ’
1
1037
3
Ε’
1
1141
ΣΤ’
1
1037

4

Ε’

1

1141

Ε’

1
1141 (3 έτη και άνω)
5
Ε’
2
1164
Ε’
1
1141
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
6
Ε’
2
1164
Ε’
2
1164
7
Δ’
1
1312
Ε’
2
1164
8
Δ’
1
1312
Ε’
2
1164
9
Δ’
2
1338
Ε’
2
1164

10

Δ’

2

1338

Δ’

1
1312 (9 έτη και άνω)
11
Γ’
1
1509
Δ’
1
1312
12
Γ’
1
1509
Δ’
2
1338
13
Γ’
2
1539
Δ’
2
1338
14
Γ’
2
1539
Δ’
3
1365
15
Β’
1
1811
Δ’
3
1365

16

Β’

1

1811

Γ’

1
1509 (15 έτη και άνω)
17
Β’
1
1811
Γ’
1
1509
18
Β’
2
1847
Γ’
2
1539
19
Β’
2
1847
Γ’
2
1539
20
Β’
2
1847
Γ’
3
1570
21
Α’
1
1992
Γ’
3
1570
22
Α’
1
1992
Γ’
4
1601
23
Α’
1
1992
Γ’
4
1601
24
Α’
2
2032
Γ’
4
1601
25
Α’
2
2032
Γ’
4
1601


26


Α’


2


2032

Β’
ή
Α’


1
1811*ή 1992* (25 έτη και άνω)

27

Α’

3

2073
        Β’
        ή
 Α’

1
1811*ή 1992*

28

Α’

3

2073
       Β’
       ή
Α’

1
1811*
ή
1992*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

29

Α’

3

2073
Β’
ή
        Α’

2
 1847*
ή      2032*

30

Α’

4

2114
          Β’
          ή
  Α’

2
1847* ή 2032*

31

Α’

4

2114
         Β’
         ή
Α’

2
1847* ή 2032*

32

Α’

4

2114
        Β’
        ή
Α’

3
1884* ή 2073*

33

Α’

5

2156
        Β’
        ή
       Α’

3
1884* ή 2073*

34

Α’

5

2156
        Β’
        ή
       Α’

3
1884* ή 2073*

35

Α’

5

2156
        Β’
        ή
Α’

4
1922* ή 2114*

36

Α’

6

2199

        Β’
        ή
Α’

4
1922* ή 2114*

37

Α’

6

2199
        Β’
        ή
Α’

4
1922* ή 2114*

38

Α’

6

2199
        Β’
        ή
Α’

5
2030* ή 2156*

*Ανάλογα με το βαθμό κατάταξης. Στο Α’ βαθμό κατατάσσονται μετά από κρίση το 20% των κρινόμενων υπαλλήλων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
1
ΣΤ’
1
1092
ΣΤ’
1
1092
2
ΣΤ’
1
1092
ΣΤ’
1
1092
3
Ε’
1
1201
ΣΤ’
1
1092

4

Ε’

1

1201

Ε’

1
1201 (3 έτη και άνω)
5
Ε’
2
1225
Ε’
1
1201
6
Ε’
2
1225
Ε’
2
1225
7
Δ’
1
1381
Ε’
2
1225
8
Δ’
1
1381
Ε’
2
1225
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
9
Δ’
2
1409
Ε’
2
1225

10

Δ’

2

1409

Δ’

1
1381 (9 έτη και άνω)
11
Γ’
1
1588
Δ’
1
1381
12
Γ’
1
1588
Δ’
2
1409
13
Γ’
2
1620
Δ’
2
1409
14
Γ’
2
1620
Δ’
3
1437
15
Β’
1
1906
Δ’
3
1437

16

Β’

1

1906

Γ’

1
1588 (15 έτη και άνω)
17
Β’
1
1906
Γ’
1
1588
18
Β’
2
1944
Γ’
2
1620
19
Α’
1
2097
Γ’
2
1620
20
Α’
1
2097
Γ’
3
1652
21
Α’
1
2097
Γ’
3
1652
22
Α’
2
2139
Γ’
4
1685
23
Α’
2
2139
Γ’
4
1685


24


Α’


2


2139

 Β’
 ή
 Α’


1
1906* ή 2097* (23 έτη και άνω)

25

Α’

3

2182
Β’
ή
Α’

1
1906* ή 2097*

26

Α’

3

2182
Β’
ή
Α’

1
1906*ή 2077*
27
Α’
3
2182
Β’
ή
        Α’

2
 1944*
     ή
2139*

28

Α’

4

2226
Β’
ή
       Α’

2
1944*ή 2139*

29

Α’

4

2226
Β’
ή
       Α’

2
1944* ή 2139*

30

Α’

4

2226
Β’
ή
       Α’

3
1983* ή 2182*

31

Α’

5

2271
Β’
ή
        Α’

3
1983* ή 2182*


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΕΤΗ ΥΠΗΡ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

32

Α’

5

2271
       Β’
        ή
       Α’

3
1983* ή 2182*

33

Α’

5

2271
       Β’
       ή
       Α’

4
2023* ή 2226*

34

Α’

6

2316
       Β’
        ή
Α’

4
2023* ή 2226*

35

Α’

6

2316
        Β’
        ή
        Α’

4
2023* ή 2226*

36

Α’

6

2316
        Β’
        ή
Α’

5
2063* ή 2271*

37

Α’

7

2362
        Β’
        ή
Α’

5
2063* ή 2271*

38

Α’

7

2362
        Β’
        ή
Α’

5
2063* ή 2271*

*Ανάλογα με το βαθμό κατάταξης. Στο Α’ βαθμό κατατάσσονται μετά από κρίση το 20% των κρινόμενων υπαλλήλων

       Στους υπηρετούντες υπαλλήλους η κατάταξη στην αλλαγή των βαθμών και των μισθολογικών κλιμακίων.
       Παραδείγματα έχουμε στην αλλαγή των βαθμών όλων των κατηγοριών (ΥΕ,ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ).
       Το ίδιο ισχύει και για τα μισθολογικά κλιμάκια.


ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
500€
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΑ
250€
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
250€


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΓΑΜΟΥ
    0€
1Ο ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
   50€
2Ο ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
+ 20€
3Ο ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
+ 50€


ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 700€
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 400€
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
250€ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
μέχρι 150€
Οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και αρμόδιου Υπουργού

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
100€


ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

Επίτευξη της υπηρεσιακής μονάδας πάνω από 80% του πιστοποιημένου στόχου, το ΚΕΣ καθορίζεται στο 3%, του συνολικού μισθολογικού κόστους του προηγούμενου έτους ανά φορέα ή υπουργείο.
Το ποσό είναι μέχρι 10% του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ εφόσον ο υπάλληλος πέτυχε το στόχο έως 90% και 25% του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ εφόσον πέτυχε το στόχο από 90% και πάνω.
Εάν η εκτιμώμενη δαπάνη υπερβαίνει το 3% του συνολικού Μισθολογικού κόστους καταβάλλεται στους υπαλλήλους που προηγούνται στην αξιολόγηση.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

            ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ορίζεται στο 1/280 του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ.
            Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες των νυκτερινών, Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορούν να υπερβαίνουν (16) ώρες το μήνα.
1.       ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ μέχρι 22η ώρα ίση με ωρομίσθιο
2.       ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 22η ώρα έως 6η ώρα πρωινή πέραν της υποχρεωτικής, είναι το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 15%.
Για εργασία ΗΜΕΡΗΣΙΑ ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν την υποχρεωτική
3.       Η  6η  ώρα πρωινή μέχρι 22η ώρα είναι ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%
4.       Η 22η ώρα μέχρι 6η ώρα πρωινή είναι ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30%
5.       Η εργασία νυχτερινή προς συμπλήρωση του ωραρίου είναι το 45% του ωρομισθίου
6.       Εργασία νυχτερινή – ημερήσια, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ίση με το 60% του ωρομισθίου
7.       Για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη λειτουργία όπως τα Νοσοκομεία η ωριαία αμοιβή των περιπτώσεων 2,3,4,5,6,7, προσαυξάνονται 15%


ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό ΣΤ’ στο βαθμό Ε’ μέχρι 100% των κρινόμενων υπαλλήλων
·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Ε’ στο βαθμό Δ’ μέχρι 90% των κρινόμενων υπαλλήλων
·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’ μέχρι 80% των κρινόμενων υπαλλήλων
·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Γ’ στο βαθμό Β’ μέχρι 60% των κρινόμενων υπαλλήλων
·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Β’ στο βαθμό Α’ μέχρι 20% των κρινόμενων υπαλλήλων

Εάν προκύπτει ΑΥΞΗΣΗ των αποδοχών:

·         Έως 50€ χορηγείτε άμεσα

·         Μεγαλύτερη των 50€ και έως 100€ χορηγείτε σε διάστημα δύο ετών

·         Και μεγαλύτερη των 100€ χορηγείτε σε διάστημα τριών ετών


Εάν προκύπτει ΜΕΙΩΣΗ των αποδοχών:

·         Μεγαλύτερη του 30% των συνολικών αποδοχών. Το 30% αυτού καταβάλετε άμεσα με την ψήφιση του νόμου. Η υπερβάλλουσα μείωση καταβάλετε σε χρονικό διάστημα δύο ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής.

·         Μικρότερη του 30% των συνολικών αποδοχών καταβάλετε άμεσα.Για την κατάταξη, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας

1 σχόλιο: