Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας για τη συμμετοχή του συλλόγου στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ από την ηλεκτρονική αξιολόγηση


AΠOTEΛEΣMATA ΨHΦOΦOPIAΣ:

EΓΓEΓPΑΜΜΕΝΟΙ 183

 ΨHΦIΣAN  133  (ποσοστό συμμετοχής 73%) 

ΛEYKA 2 

ΝΑΙ. Συμφωνώ να συμμετέχει ο σύλλογος και τα μέλη του στην απεργία - αποχή από την ηλεκτρονική αξιολόγηση 109(82%) 

ΟΧΙ. Διαφωνώ να συμμετέχει ο σύλλογος και τα μέλη του στην απεργία αποχή από την ηλεκτρονική  αξιολόγηση 22 (16.5%)

Η ψηφοφορία διεξήχθη μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Μελών του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 10/5/2018.

Δικαίωμα ψήφου είχαν όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι υπόχρεοι αξιολόγησης ως αξιολογητές και ως αξιολογούμενοι (όλο το μόνιμο προσωπικό πλην ιατρών)

Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ήταν εφορευτική επιτροπή που αποτελείτο από τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου,  και δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίστηκε  από το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να σεβαστούν την απόφαση και να απέχουν πλήρως από την ηλεκτρονική  αξιολόγηση, να μην αυτοαξιολογηθούν και να μην αξιολογήσουν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου