Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 16/5/2018

Στη συνεδρίαση στις 16/5/2018, στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.
.
Στα θέματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, στο θέμα που αφορούσε στην ανάθεση καθηκόντων οδηγού σε εργαζόμενους, κατέθεσα την παρακάτω πρόταση:
"Οι αναπληρωτές οδηγοί θα αναλαμβάνουν καθήκοντα οδηγού όταν απουσιάζει ο οδηγός του ΓΝΑΝ είτε με προγραμματισμένη άδεια, είτε λόγω εκτάκτων γεγονότων (αναρρωτική), είτε όταν έχει τα ρεπό εβδομάδας και χρειάζεται οδηγός (πχ Σάββατα)
Οι αναπληρωτές οδηγοί τις ημέρες που θα εκτελούν καθήκοντα οδηγού, δεν θα εκτελούν τα καθήκοντα της ειδικότητας τους, αλλά μόνο καθήκοντα οδηγού.
Θα υπάρχει μέριμνα ώστε να προγραμματίζονται εγκαίρως από το μόνιμο οδηγό σε συνεργασία με  τη διεύθυνση διοικητικής υπηρεσίας οι άδειες και οι προγραμματισμένες απουσίες του μόνιμου οδηγού. Έτσι θα ενημερώνονται εγκαίρως και οι αναπληρωτές οδηγοί ώστε να ετοιμάζεται το πρόγραμμα τους σε συνεργασία με τους προϊστάμενους τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας τους
Αναπληρωτές οδηγοί ορίζονται μόνο υπάλληλοι που δηλώνουν εγγράφως ότι επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα αναπληρωτή οδηγού.
Θα εκδοθεί από τη διεύθυνση διοικητικής υπηρεσίας ανακοίνωση πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις αναπληρωτών οδηγών προς όλο το μόνιμο προσωπικό του ΓΝΑΝ, όπου θα αναφέρονται τα παραπάνω και την τελική απόφαση θα λάβει το ΔΣ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία και για να καλυφθούν τα κενά μέχρι τότε, αναπληρωτές οδηγοί ορίζονται οι ... και .... εφόσον δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται τον ορισμό."

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση έθεσα εκτός Ημερήσιας Διάταξης το θέμα της ανάγκης ενίσχυσης του ΓΝΑΝ με μάγειρα από άλλο Νοσοκομείο του νομού, γιατί ο ένας εκι των τριών μαγείρων του ΓΝΑΝ  βρίσκεται σε πολυήμερη αναρρωτική άδεια και οι άλλοι δύο εργάζονται εδώ και ένα μήνα χωρίς ρεπό. Ζήτησα λοιπόν να διερευνηθεί η δυνατότητα προσωρινής ενίσχυσης του ΓΝΑΝ με μάγειρα από άλλο Νοσοκομείο του νομού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου