Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 30/5/2016Στη  συνεδρίαση της Δευτέρας 30/5/2016 ξεκινήσαμε από τα θέματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου. Πέρα από τα τυπικά θέματα έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για το θέμα του τρόπου σύνταξης του προγράμματος εφημεριών. Ο εκπρόσωπος των ιατρών Γ. Ανδριώτης τόνισε (και συμφώνησα μαζί του) ότι πρέπει να γίνεται προκοστολόγηση του προγράμματος εφημεριών και η σύνταξη του προγράμματος πρέπει να γίνεται έγκαιρα, μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα, έτσι ώστε να μπορούν μετά να γίνονται αλλαγές και να αποφεύγονται οριζόντιες περικοπές λόγω υπέρβασης του μηνιαίου κονδυλίου, όπως έγινε με τις εφημερίες του Μαρτίου.

Ακόμη εγκρίθηκε η προκήρυξη από το Νοσοκομείο 12 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σύμφωνα με την έγκριση από το Υπουργείο Υγείας. Στο σημείο αυτό παρέμβηκα και ζήτησα να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης πρόταση μου για αίτημα προκήρυξης δύο θέσεων που δεν περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση του Υπουργείου (γαστρεντερολόγου, ουρολόγου). Η πρόταση μου έγινε δεκτή. Τόνισα επίσης ότι είναι απαράδεκτο το ότι η πρόταση για  την κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία του νομού ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ από το διοικητικό συμβούλιο, παρά το ότι αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Στην πρόταση για παράταση συνεργασίας του νοσοκομείου με τη Νοσηλεύτρια ΤΕ της ΜΕΘ, συμφώνησα,  με την επισήμανση ότι είμαι αντίθετος στη σύναψη ελαστικών εργασιακών σχέσεων αλλά αφού η κοπέλα εργάζεται δεν πρέπει να απολυθεί. Για το θέμα των ελαστικών εργασιακών σχέσεων κατέθεσα ξεχωριστή πρόταση στη συζήτηση του θέματος της σύναψης ατομικών συμβάσεων έργου.  Πρότεινα να υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας  πρόταση από το ΔΣ με την οποία να ζητείται η τροποποίηση του σχετικού νόμου ώστε να προβλέπονται πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όσους συνάπτουν τέτοιες συμβάσεις (αναρρωτική άδεια, κανονική άδεια, επιδόματα). Επίσης πρότεινα  να ζητηθεί η επανασύσταση των οργανικών θέσεων καθαριστριών και να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Η πρόταση μου καταψηφίστηκε. Τελικά για το θέμα της σύναψης από το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα, φύλαξη και εστίαση, με την ψήφο τη δική μου και του Γ. Ανδριώτη αποφασίστηκε να αναβληθεί η διαδικασία μέχρι να αναλάβει ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου.

Για το θέμα της επαναφοράς στην οργανική του θέση του ιατρού ακτινολόγου του ΓΝΑΝ που εκτελεί το πρωινό ωράριο στο Νοσοκομείο Νεάπολης (λόγω έλλειψης ακτινολόγου) αποφασίστηκε με δική μου πρόταση να γίνει σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων από τα δύο Νοσοκομεία ώστε να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση.

Για το θέμα της κοινοποίησης αναφορών του Διευθυντή και των Νοσηλευτών του ΚΨΥ για την κάλυψη του ξενώνα ΨΥΧΑΡΓΩΣ, αποφασίστηκε μετά από δική μου πρόταση να ζητηθεί  γνωμοδότηση από δικηγόρο σχετικά με τη νομιμότητα των αποσπάσεων στον ξενώνα "ψυχαργώς".

Για το θέμα της Μεταφοράς Εξωτερικών Ιατρείων.πνευμονολογικού και οφθαλμολογικού έγινε δεκτή η πρόταση του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας για μεταφορά του πνευμονολογικού ιατρείου εκεί που βρίσκεται το οφθαλμιατρικό και αποφασίστηκε (μετά από δική μου πρόταση) η σύσταση επιτροπής που θα προτείνει κατάλληλο χώρο για τη στέγαση του οφθαλμολογικού ιατρείου.

Για το θέμα της κοινοποίησης εγγράφων του εκτελούντα χρέη Διοικητού  σχετικά με λήψη και υλοποίηση αποφάσεων ΔΣ, αποφασίστηκε να υπάρξει σχετική απάντηση από το ΔΣ (συμφώνησα και εγώ)

Για το θέμα κοινοποίησης πορίσματος προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την αδικαιολόγητη απουσία εργαζομένου, αποφασίστηκε η ανάθεση διενέργειας ΕΔΕ σε συγκεκριμένο ανώτερο υπάλληλο του ΓΝΑΝ (συμφώνησα και εγώ).

Σχετικά με το θέμα αναφοράς της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ περί μη εκτέλεσης εντολής  έγινε κλήση στη συνεδρίαση της υπαλλήλου και των μελών της διεύθυνσης νοσηλευτικής υπηρεσίας, έγινε διάλογος σχετικά με τα γεγονότα και στη συνέχεια αφού υπήρξε κατάθεση εγγράφων για μεταμέλεια από την πλευρά της υπαλλήλου και για το ότι δεν ζητείται η πειθαρχική δίωξη από τη πλευρά της νοσηλευτικής υπηρεσίας, αποφασίστηκε η υπόθεση να μπει  στο αρχείο (συμφώνησα και εγώ).

Στα θέματα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας αποφασίστηκε να προχωρήσει η προκήρυξη της 1 θέσης ιατρού βιοπαθολογίας και να υπάρξει παράταση σύμβασης διαγωνισμού ανάθεσης καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου. Τα υπόλοιπα θέματα είχαν κυρίως τυπικό χαρακτήρα (Έγκριση δαπανών συμβατικών και εξωσυμβατικών, Έγκριση καταβολής εφημεριών ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016., Έγκριση παράτασης συμβάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού, ‘Έγκριση απογραφών 31-12-2015., Πληρωμή για τη μηχανογραφική υποστήριξη του έργου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ) Κρήτης)

Στα θέματα του Νοσοκομείου Νεάπολης συζητήθηκε ιδιαίτερα το να υπάρξει  αίτημα διαγραφής πρόσθετων τελών από  Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (ψήφισα υπέρ), ενώ τα υπόλοιπα ήταν κυρίως τυπικού χαρακτήρα

Στα θέματα του Νοσοκομείου Σητείας, αποφασίστηκε η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο υπαλλήλου λόγω μεγάλης αδικαιολόγητης απουσίας (ψήφισα υπέρ), τα θέματα αιτημάτων μεταθέσεων και μετακινήσεων αναβλήθηκαν γιατί δεν υπήρχε σχετική εισήγηση, ενώ τα υπόλοιπα ήταν κυρίως τυπικού χαρακτήρα.

Γιώργος Μανουσάκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου