Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Ξεκίνησε το πρόγραμμα του ΙΝΕΠ σε συνεργασία με την ΕΝΕ


Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) διοργανώνει το σεμινάριο με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών», το πρώτο σεμινάριο που στοχεύει μόνο σε Νοσηλευτές.

Το πρόγραμμα που είναι πενθήμερο, ήδη ξεκίνησε με επιτυχία σε πιλοτικό επίπεδο στη Θεσσαλονίκη στις 13-17 Ιουνίου και θα επαναληφθεί στην Αθήνα από 11-15 Ιουλίου 2016.

Από τον προσεχή Σεπτέμβρη θα διενεργηθεί σε όλες τις πόλεις της επικράτειας και η διάρκειά του θα είναι μακροχρόνια. Το σεμινάριο που μοριοδοτείται με 10 μόρια βάσει του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 4369/2016), μπορείτε να το επιλέξετε μέσω της ιστοσελίδας του ΙΝ.ΕΠ. στη διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp, επιλέγοντας τον τομέα «Κοινωνική Πολιτική».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων. Παρουσιάζονται οι θεωρίες της νοσηλευτικής Διοίκησης και ηγεσίας, οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, η διαδικασία ανάπτυξης και χρήσης νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, η διαδικασία διαχείρισης χρόνου και προϋπολογισμού, οι διαδικασίες οργάνωσης των συστημάτων νοσηλευτικής φροντίδας, οι τρόποι και οι μέθοδοι στελέχωσης, οι θεωρίες και οι τρόποι παρακίνησης προσωπικού, οι δεξιότητες επικοινωνίας και η επίλυση συγκρούσεων, ο έλεγχος της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού.

Σε όλες τις θεματικές ενότητες παρουσιάζονται μέθοδοι και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους νοσηλευτές, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν ενεργό ρόλο, μέσω της επίλυσης ασκήσεων και συμμετοχής τους σε διάφορα νοσηλευτικά σενάρια διοίκησης.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι Νοσηλευτές της χώρας, λαμβάνοντας πενθήμερη εκπαιδευτική άδεια από την υπηρεσία τους.

Η ΕΝΕ παρακολουθώντας με συνέπεια τις εξελίξεις, βρίσκεται πάντα στο πλευρό των μελών της σε όλα τα πεδία της επαγγελματικής, εργασιακής και επιστημονικής τους δραστηριότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου