Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Η ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ 30/09/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 766

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα ασφαλιστικά ταμεία Κύριας – Επικουρικής και Πρόνοιας καταρρέουν από τις ασκούμενες Μνημονιακές Πολιτικές. Τα αποθεματικά τους εξαντλήθηκαν από την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή, την μείωση των εργοδοτικών εισφορών, την καταλήστευση των αποθεματικών (κούρεμα, δομημένα ομόλογα, αναγκαστικός νόμος), την κατάργηση των κοινωνικών πόρων. Ο κυριότερος λόγος όλων είναι η ΥΨΗΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ που έφτασε σε επίπεδα ανθρωπιστικής κρίσης. Από 26 δις ευρώ που ήταν η περιουσία τους το έτος 2009 τώρα είναι 3,5 δις και όχι διαθέσιμη, αφού μεταφέρθηκε και ξοδεύτηκε για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας που προέκυψαν από τα επικοινωνιακά πολιτικά παιχνίδια της παραιτηθείσας νεομνημονιακής Κυβέρνησης, προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ήταν ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.

Η Κρατική Χρηματοδότηση από 16 δις το έτος 2012 (ΜΝΗΜΟΝΙΑ και τότε) συρρικνώθηκε εφέτος στο 8 δις ευρώ. Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 προβλέπει επιπλέον συρρίκνωση της χρηματοδότησης πάνω από 3 δις ευρώ. Από τα ταμεία λείπουν 4 δις ευρώ ετησίως για την χορήγηση των συντάξεων. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι δύο είναι οι πολιτικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Η μια είναι η δραστική μείωση των παροχών, η συνεχής αύξηση εισφορών και η άλλη η επαρκής χρηματοδότηση του συστήματος με κρατική χρηματοδότηση και θεσμοθέτηση κοινωνικών πόρων (παράδειγμα αυτό μπορεί να γίνει από την οικονομική χρηματιστηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα).
Οι Μνημονιακές Κυβερνήσεις τι άλλο; Επιλέγουν την συνεχή μείωση των παροχών. Αυξήσεις ορίων ηλικίας και μείωση συντάξεων Κύριων – Επικουρικών και εφάπαξ.

Με τον Ν. 4336/2015 προαπαιτούμενα μέτρα και 3oυ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, αυξάνονται θεμελιωμένα όρια ηλικίας τα οποία είναι Συνταγματικά καταχωρημένα, των μεταβατικών ετών 2010,2011,2012. Αυξάνονται έως 17 έτη.
Παρότι κοινοποιήθηκε στην Βουλή Γνωμοδότηση του ελεγκτικού Συνεδρίου για αντισυνταγματικότητα των διατάξεων. Παρότι η ΔΙΑΣΚΕΨΗ των ΠΡΟΕΔΡΩΝ της ΒΟΥΛΗΣ αποφάσισε την εισήγηση στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, της απόσυρσης της εν λόγω ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

Ασφαλώς και θα προσφύγει στα Δικαστήρια η ΠΟΕΔΗΝ και η ΑΔΕΔΥ, μετά την έκδοση των εγκυκλίων και τις Υπουργικές αποφάσεις. Τουλάχιστον είναι εξασφαλισμένη, ακόμη και σε ενδεχόμενη αρνητική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η παραπομπή του ζητήματος στο Ανώτατο ειδικό Δικαστήριο, με δεδομένο ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τριτοβάθμιο Δικαστήριο) κρίνει αντισυνταγματική, την αύξηση θεμελιωμένων ορίων ηλικίας.

Η παραπομπή με το ν.4336/2015 στους πίνακες του ΙΚΑ, είναι άλλη μία ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ με δεδομένο ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης του ΙΚΑ, δεν έχουν ακριβή αντιστοίχιση με το Δημόσιο. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη στους πίνακες, ότι ο δεκαδικό αριθμός αντιστοιχίζεται σε ένα έτος και όχι σε μήνες. Άρα λοιπόν το 5/10 του έτους είναι ½ έτος (παράδειγμα το 58,5 είναι 58 έτη και έξι μήνες). Αναμένονται οι Υπουργικές Αποφάσεις που θα αποσαφηνίσουν την κατάσταση.

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αρκούσαν για ΚΑΤΑΒΟΛΗ της σύνταξης μέχρι την δημοσίευση του Νόμου(14 Αυγούστου), συνεχίζουν να ισχύουν. Όσοι ασφαλισμένοι διαθέτουν συνταξιοδοτική πράξη με αναστολή, λόγω μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, σύμφωνα τις διατάξεις του ανωτέρου Νόμου, δεν διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Θα πρέπει να τεθεί ζήτημα ώστε να προβλεφθεί στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργού οικονομικών και Εργασίας), που αναμένεται να εκδοθεί.

Οι Συντάξεις Κύριες και Επικουρικές θα μειωθούν δραστικά. Με τις διατάξεις του ν.4336/2015 από 1-1-2010 οι συντάξεις υπολογίζονται για όλους, ακόμη και σε όσους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης έως 31-12-2015, με διαχωρισμό σε αναλογική και βασική.
Η Βασική Σύνταξη (10 ευρώ και κατ' έτος περίπου) θα χορηγείται μετά το 67ο έτος και με επιλεξιμότητα. Δηλαδή θα επιλέγονται δικαιούχοι, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Ενοποιούνται τα ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, όχι για να ενοποιήσουν τις παροχές έστω στο σημερινό ύψος, αλλά να αιτιολογήσουν νέες μειώσεις, με τις συντάξεις να καθίστανται Προνοιακά επιδόματα.

Εξάλλου στο 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ γίνεται ρητή αναφορά εφαρμογής της ρήτρας μηδενικών ελλειμμάτων ή αντίστοιχου συστήματος και ταυτόχρονα προβλέπεται η απόλυτη σύνδεση των παροχών με τις καταβαλλόμενες εισφορές σε όλο τον ασφαλιστικό βίο, σε συνάρτηση με την περιουσία των ταμείων, ατομικά- οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία και εισοδηματικά κριτήρια.
Οι Συντάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων υπολογίζονται έως τέλος του 2016 με τον ισχύοντα σημερινό συντάξιμο μισθό (31-10-2011).

Σε περίπτωση συνταξιοδοτικής πλάνης (ν.4151/2013) δίνεται το δικαίωμα επιστροφής στην εργασία, με αίτηση τρεις μήνες από την έκδοση της πράξης απόρριψης του αιτήματος συνταξιοδότησης από Γ.Λ.Κ.

Το Γενικό Λογιστήριο δεν αποτελεί ταμείο Κύριας Ασφάλισης και δεν είναι σε θέση να εκδώσει αναλογιστικές μελέτες περί της βιωσιμότητάς του.

Οι Ασφαλιστικές εισφορές θεσμοθετήθηκαν πρώτη φορά το 1992 (νόμος Σιούφα). κ Το κράτος επικαλούμενο έως τότε τη χορήγηση των Συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων από το Γενικό Λογιστήριο, ισοψήφιζε την υποχρέωση καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών, με χαμηλότερες του τιμαρίθμου αυξήσεις στους μισθούς. Η θεσμοθέτηση του επιπλέον 2% για υγειονομική περίθαλψη στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς επίσης και το 6% στις Επικουρικές, δεν καταλήγει στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε στην Υγεία, αλλά στην μαύρη τρύπα των κρατικών εσόδων.

Το έτος 2021 θα επανεξετασθούν τα όρια ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής (η ηλικία συνταξιοδότησης είναι πιθανόν να φθάσει ή να ξεπεράσει το 70ο έτος).

Θα αγωνιστεί το Δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα να ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ την αλλοίωση του χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεγάλοι αγώνες θα οργανωθούν το Φθινόπωρο.

Επιτακτική η ανάγκη ένταξης των Υγειονομικών στα ΒΑΡΕΑ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Βασικά επιχειρήματα:
• η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του ν. 4024/2011 σε επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας, που είναι θεσμοθετημένα ως βαρέα και Ανθυγιεινά.
• Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που διαθέτουν ασφάλεια ΙΚΑ (Αορίστου χρόνου, νεοεισερχόμενοι από 1-1-2011) είναι ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, εν' αντιθέσει με τους υγειονομικούς και Προνοιακούς υπαλλήλους με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο.

Θα είναι η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ, Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ.
ΕΤΟΙΜΑΖONTAI ΔΥΝΑΜΙΚΟI ΑΓΩΝΕΣ που ΟΜΟΙΟΙ δεν ξανάγιναν. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ.
Προβλέψεις Μνημονίου 3
2.5.1 Συντάξεις
Μεταξύ άλλων προβλέπει
«Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις και επίσης θα προβούν με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσμη αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης. Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και εφάρμοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2015• θα υπαγάγουν στην ETEA από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα ταμεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλίσουν ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2015• θα παγώσουν τα μηνιαία εγγυημένα ανταποδοτικά όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021• και εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βασικές, εγγυημένες συντάξεις με βάση τις εισφορές και με εισοδηματικά κριτήρια μόνον όταν θα έχουν συμπληρώσει την νόμιμη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που είναι σήμερα τα 67 έτη. i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουν τους κανόνες επιλεξιμότητας για τις ελάχιστες εγγυημένες συντάξεις μετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλες τις εγκυκλίους για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του νόμου του 2010• γ) θα διορθώσουν τον ν. 4334/2015 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν ορθά το πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων παροχών (αντί των εισφορών με κρατική επιχορήγηση) και να το επεκτείνουν στον δημόσιο τομέα• δ) θα καταργήσουν βαθμιαία τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης, προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έ- ως το 2022, ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη εισφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή».
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου