Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Πανελλαδική 24ωρη προειδοποιητική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων – φυσικοθεραπευτών την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου



Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους - μέλη του,να συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη προειδοποιητική απεργία, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου2015 και στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας, στις 12 τομεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Η απεργιακή μας κινητοποίηση πραγματοποιείται με τη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ και τηςΠΟΕ – ΟΤΑ.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί μαχητικά και χωρίς κανένα συμβιβασμό από την κυβέρνηση και τα υπουργεία Εργασίας και Υγείας:
 Την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας και της αδικαιολόγητης εξαίρεσηςτου κλάδου των φυσικοθεραπευτών από την χορήγηση του Επιδόματος
Ανθυγιεινής Εργασίας, καθώς και
 Την άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών στην κατηγορία Α των δικαιούχων του Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αγωνίζεται και απαιτεί παράλληλα:
 Αύξηση των δαπανών για την υγεία και ενίσχυση των δημόσιων δομών περίθαλψης.
 Διασφάλιση οργανικών θέσεων. Ούτε μια απόλυση εργαζομένου.
 Τροποποίηση οργανισμών υγειονομικών δόμων και σχεδιασμό για κάλυψη των αναγκών από φυσικοθεραπευτές με μόνιμη σχέση εργασίας, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα και απαιτήσεις.
 Κατάργηση της παράνοµης μισθολογικής διαφοροποίησης στο νέο μισθολόγιο (Ν. 4024/11) μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και εξίσωσή τους.
 Μισθολογική αποκατάσταση του ύψους αποδοχών των φυσικοθεραπευτών σε αξιοπρεπή επίπεδα, με ταυτόχρονη άρση της προαγωγικής στασιμότητας.
 Τροποποίηση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για εξέλιξη και κατάργηση του διαχωρισμού σε ΤΕ και ΠΕ.
 Να διασφαλιστεί µε ρητή νομοθετική ρύθμιση η ισότιμη και µε τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογή προϊσταμένων μεταξύ υπαλλήλων ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Ν.3839/10, µε ενίσχυση περαιτέρω των αξιοκρατικών του χαρακτηριστικών.
 Σύσταση Διατομεακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή Αυτοτελούς Γραφείου Φυσικοθεραπείας επίπεδου τμήματος, με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή, που θα υπάγεται στην επίσης προτεινόμενη Υποδιεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και δεν θα προσφέρει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες.
 Θέσπιση ειδικού κλάδου, όπου θα εντάσσονται όλα τα επαγγέλματα υγείας, με αξιοκρατικό σύστημα κρίσεων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της προτεινόμενης Υποδιεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας.
 Εφαρμογή όλων των σχετικών περιοριστικών διατάξεων περί φυσιοθεραπευτικών πράξεων και οριστική απαλλαγή των συναδέλφων από την άσκηση αλλότριων καθηκόντων.

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
           Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας

Λυμπερίδης Πέτρος        Τριγώνης Ευάγγελος


Προσθήκη: Όπως μας ενημέρωσε το σωματείο εργαζομένων ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη θα γίνει ανοιχτή συνάντηση στην 7η Υ.ΠΕ. για τα αιτήματα των φυσικοθεραπευτών τη μέρα της απεργίας των φυσικοθεραπευτών την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 13:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου