Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση του σωματείου "φίλοι του παιδιού Κρήτης" για το θέμα της υλοποίησης του έργου δημιουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στη Νεάπολη

Εχει παρέλθει ένα περίπου έτος, από την τελευταία προσπάθεια μας να ενημερωθούμε από τους αρμόδιους για την πορεία του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Οι αρμόδιοι της Περιφέρειας Κρήτης και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, απαξίωσαν να προσέλθουν και η αιτούμενη ενημέρωση μας εκφυλίστηκε στις συνήθεις δωρεάν υποσχέσεις από μέρους του κ. Πλακιωτάκη και της Υποδιοικήτριας του Νοσοκομείου Νεάπολης.

Από την αλληλογραφία μεταξύ Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας – Γενικού Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου – Περιφέρειας Κρήτης και ΔΥΠΕ,πληροφορηθήκαμε ότι, μέχρι σήμερα δεν έχουν καν ορισθεί, εκείνοι οι οποίοι κατά το το νόμο θα διαχειρισθούν το έργο στο σύνολο τους. Τα εύλογα ερωτήματα, τα οποία προέκυψαν από την αλληλογραφία αυτή, διετυπώθηκαν σε πρόσφατη επιστολή μας, που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας, πληφοφορηθήκαμε ότι δεν υπάρχει έγκριση σκοπιμότητας του έργου και συνεπώς δεν είναι καν βέβαιη η εκτέλεση του. Η δήλωση αυτή, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τις αισιόδοξες επιστολές του κ. Πλακιωτάκη και της Υποδιοικήτριας του Νοσοκομείου, όπως δημοσιεύθηκαν λίγο πριν στην εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ» . Τα νέα τα οποία προσεκόμισαν οι επιστολές αυτές, όχι μόνο αισιοδοξία δεν μας ενέπνευσαν, αλλά ούτε καν πρόσκαιρη ψυχική ανακούφιση, καθώς η προθεσμία για την έναρξη του έργου εκπνέει τον Σεπτέμβριο του 2015.


Γνωρίζουμε επομένως ότι το έργο δεν προχώρησε, ούτε βήμα. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα, είναι αν η προκλητική αυτή αδιαφορία, οφείλεται σε έλλειψη διάθεσης για την πραγματοποίηση του, είτε είναι συνέπεια της πασίγνωστης και κοινά ομολογημένης ανεπάρκειας, της Δημόσιας Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη βαρύνει την κυβέρνηση.

Ως προς την έγκριση σκοπιμότητας του έργου, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι – σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και κατά τις εκτιμήσεις μας – τα αποθεματικά του Νοσοκομείου, είναι επαρκή για την κατασκευή του έργου και την προμήθεια του εξοπλισμού. Η περιουσία όμως του Νοσοκομείου, αξιοποιούμενη κατάλληλα, είναι επαρκής να χρηματοδοτήσει στο μέλλον και τη λειτουργία του. Το γεγονός, ότι τα αποθεματικά που διατίθενται δεν εγγυώνται προς το παρόν και τη λειτουργία του, οφείλεται μόνο στο γεγονός, ότι, η περιουσία αυτή παρέμεινε επί δεκαετίες αναξιοποίητη, ώστε να διατίθενται σήμερα μικρά ποσά, επαρκή μόνο για την εκτέλεση του έργου. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τις επί δεκαετίες κομματικές διοικήσεις του Νοσοκομείου - με ελάχιστες εξαιρέσεις -  και επομένως στο σύνολο του το πολιτικό σύστημα. Πρόσφατα σχετικά – το διάστημα 2002 - 2004 – ξεκίνησε η προσπάθεια αξιοποίησης και διασφάλισης της περιουσίας του Νοσοκομείου, ώστε ελπίζουμε βάσιμα με την ανάκαμψη της οικονομίας μας, το Νοσοκομείο ως νομικό πρόσωπο, να είναι σε θέση να εγγυηθεί τη λειτουργία του Κέντρου.

Θεωρούμε απαράδεκτο, τέσσερα περίπου έτη από την παραχώρηση του οικοπέδου και δώδεκα χρόνια από τη σύνταξη της πρώτης οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου, οι αρμόδιοι να μην γνωρίζουν ούτε καν, άν το έργο θα πραγματοποιηθεί είτε όχι. Καθώς αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο ξηρασίας στο χώρο των δημοσίων επενδύσεων – όπως και των ιδιωτικών άλλωστε – η διαπίστωση αυτή, προκαλεί εύλογες ανησυχίες για τη γενικότερη πορεία του τόπου, αλλά και για την ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειρισθεί τα προβλήματα του τόπου.

Θεωρούμε ως εμπαιγμό την κυβερνητική διγλωσσία, την οποία αποκαλύπτει η διάσταση ανάμεσα στις υποσχέσεις του κ. Πλακιωτάκη από τη μία και στις δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας από την άλλη. Διγλωσσία η οποία παραπέμπει σε πρακτικές του πρόσφατου, αλλά και απώτερου παρελθόντος, εκείνες ακριβώς που οδήγησαν τον τόπο στη χρεοκοπία.

Δυστυχώς, πρέπει να ομολογήσουμε ότι και η εγχώρια Αυτοδιοίκηση, δεν εξάντλησε τις δυνατότητες πίεσης που διαθέτει προς την κεντρική εξουσία. Ακόμη και στον διάλογο μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων της πρόσφατης εκλογικής αναμέτρησης, το θέμα του Κέντρου Αποκαταστάσεως, έλαμψε δια της αποσιώπησης, ως και άν επρόκειτο για ασήμαντο ζήτημα.

Σε ότι μας αφορά, ως διοίκηση του σωματείου, έχουμε πλήρη επίγνωση, ότι διαχειριζόμεθα δημόσια περιουσία και ότι συνεπώς διατρέχουμε τον κίνδυνο να κατηγορηθούμε για αμέλεια ή ακόμη και για απιστία. Δηλώνουμε ότι, δεν θα επιτρέψουμε τέτοιες κατηγορίες, ως συνέπεια της ανεπάρκειας Κυβέρνησης, Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι ευθύνες για το τέλμα στο οποίο οδηγήθηκε το έργο, τους ανήκουν στο σύνολο τους. Δικό μας χρέος είναι να πράξουμε ότι πρέπει, ώστε αυτές ν’ αποδοθούν ακριβοδίκαια.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

                                         Ο Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας


                                        Γιώργος Χουρδάκης                                      Γιάννης Δαμιανάκης


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αύγουστος 2014

Μετά από δώδεκα (12) χρόνια προσπαθειών το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ευρίσκεται ακόμα στο σημείο μηδέν. Δώδεκα χρόνια γίνεται ένα τροχάδην επί τόπου που παρουσιάζεται ως  αγώνας ταχύτητας. 

Το οξύμωρο και τραγικό συγχρόνως είναι πως το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι φίλοι του παιδιού της Κρήτης» έχει παραχωρήσει οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης και το Νοσοκομείο ΚΥ Νεάπολης διαθέτει ταμιακό πλεόνασμα (από τις δωρεές Νεαπολιτών) ικανό να χρηματοδοτήσει  την ανέγερση του. Σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης, το κράτος, έχοντας επαρκές κεφάλαιο (οικόπεδο και  χρηματικά ποσά)  θα παρουσιαζόταν τόσο ανίκανο να υλοποιήσει ένα έργο που, αφενός  είναι σημαντικό σε επίπεδο υγείας και αφετέρου αναγκαίο για την τόνωση της κατασκευαστικής αγοράς σε αυτές τις δύσκολες για τη χώρα στιγμές.

 Τα ερωτήματα που τίθενται  είναι  ποιοι  ευθύνονται για το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της μη υλοποίησης του έργου και αν το έργο αυτό μπορούν να το πραγματοποιήσουν αύριο  όσοι ευθύνονται έως σήμερα για την αρνητική εξέλιξη και όσοι απέκρυπταν την πραγματικότητα.   

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα σύντομο ιστορικό που βασίζεται σε έγγραφα και στοιχεία, χωρίς σχόλια και υποκειμενικές κρίσεις,  της όλης προσπάθειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου  Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από το 2002 έως και το 2014, με σκοπό να πληροφορηθεί ο κόσμος (και ιδίως οι δημότες της Νεάπολης) τα γεγονότα και να βγάλει τα συμπεράσματά του.  1
2002-2003
Συντάσσεται από τον κ. Αλεξ. Μαυρικάκη (Διοικητή Νοσοκομείου Νεάπολης)  Οικονομοτεχνική Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και κατατίθεται στο ΠεΣΥ (σήμερα ΔΥΠΕ) και στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας συμφωνεί και του δίνει εντολή, δια του Γενικού Γραμματέα, να συνεχίσει τις διαδικασίες που απαιτούνται.
   
2
2003-2004
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι φίλοι του παιδιού της Κρήτης»  δια του αειμνήστου Ν. Χουρδάκη και του σημερινού προέδρου κ. Γ. Χουρδάκη δηλώνουν στον κ. Μαυρικάκη την πρόθεση του Σωματείου να παραχωρήσει οικόπεδο ιδιοκτησίας του στο Νοσοκομείο, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

3
2004-2007
Το διάστημα αυτό δεν πραγματοποιείται καμία προσπάθεια προώθησης του έργου.

4
2007-2009
Πραγματοποιούνται εργώδης προσπάθειες από τον κ. Βοζικάκη (Διοικητή Νοσοκομείου Νεάπολης) για την υλοποίηση του έργου.
  
5
2010
Η Οικονομοτεχνική Μελέτη του έργου για την ίδρυση και λειτουργία  Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης επικαιροποιείται από  τον κ. Α. Μαυρικάκη (Διοικητή Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου) και παραδίδεται στον κ. Μακρονικολάκη (Διοικητή Νοσοκομείου Νεάπολης) και στην ΔΥΠΕ.

6
2010
Ο κ. Μακρονικολάκης απευθύνεται στον ΟΑΝΑΚ προκειμένου να εκπονήσει την Μελέτη Κατασκευής του έργου.  

7
9/2010
Συντάσσεται Συμβόλαιο Δωρεάς Παραχώρησης οικοπέδου που ανήκει στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι φίλοι του παιδιού της Κρήτης» με σκοπό την ίδρυση του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης με όρους την υλοποίηση του σκοπού της δωρεάς έως τον Σεπτέμβριο του 2015 και την τακτική και εις βάθος ενημέρωση του ΔΣ του Σωματείου των διαδικασιών και εξελίξεων.
  
8
13.10.2011
Σε συμβούλιο στη ΔΥΠΕ (όπου παραβρέθηκαν: Καρατσής, Μαυρικάκης,  Μοσχοβιτάκη, εκπρόσωποι ΟΑΝΑΚ) ο ΟΑΝΑΚ επιδίδει σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης Κατασκευής  αντί ποσού 400.000 €συμφωνώντας να παραδώσει την Μελέτη Κατασκευής το αργότερο τον Σεπτέμβριο του 2012. Την παρακολούθηση και υλοποίηση της συνεργασίας με τον ΟΑΝΑΚ αναλαμβάνει η διοίκηση της ΔΥΠΕ και η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νεάπολης.

9
6/2/2012
29/2/2012
25/5/2012
Ο κ. Μαυρικάκης ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο  των Διασυνδεμένων Νοσοκομείων για την καθυστέρηση των διαδικασιών, για μη κατανοητές διαδικασίες  και ζητάει ενημέρωση από την Υποδιοίκηση του Νοσοκομείου Νεάπολης.

10
6/2012
Επειδή δεν υπήρχε κανένα νεώτερο ο κ. Μαυρικάκης καλεί στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου την Διοίκηση του ΟΑΝΑΚ και τα μέλη του Δ.Σ. των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων προκειμένου να συζητηθεί και πάλι η υπόθεση του Κέντρου και να ληφθούν αποφάσεις. Ενώ η συζήτηση έβαινε προς το τέλος της η κ. Μοσχοβιτάκη αιφνιδίως ανακοινώνει πως είχε υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση από την 25/4/2012 με την Περιφέρεια Κρήτης εν αγνοία του κ. Μαυρικάκη και του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Η κ. Μοσχοβιτάκη ως συμβαλλόμενη αναγράφεται στην Προγραμματική Σύμβαση ως τέως Διοικήτρια Νοσοκομείου Νεάπολης.

11

Μετά από το γεγονός αυτό ο κ. Μαυρικάκης συγκροτεί επιτροπή με σκοπό να μελετήσει την υπόθεση και να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων τη γνώμη της. Η επιτροπή γνωμοδοτεί (10.7.12) και μετά από διαλογική συζήτηση στο ΔΣ των διασυνδεμένων Νοσοκομείων (25.7.12)  αποφασίζεται η   Μελέτη Κατασκευής να υλοποιηθεί από τον ΟΑΝΑΚ αντί του ποσού των 400.000 €  όπως είχε αποφασιστεί στην σύσκεψη της  7.10.11 στην ΔΥΠΕ

12

Τα εμπόδια που  δημιουργήθηκαν ή παρουσιάστηκαν  ήταν:
α. η μεγάλη  χρονική καθυστέρηση από πράξεις και παραλήψεις της υποδιοίκησης του Νοσοκομείου  Νεάπολης
β. η προεκλογική περίοδος και οι δυο (2)  συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες και η τοποθέτηση Υπηρεσιακής Κυβέρνησης (7Μαίου και 17 Ιουνίου).  
γ. η απουσία διοίκησης στην ΔΥΠΕ λόγω παραίτησης του Διοικητή προκειμένου να συμμετάσχει στις Βουλευτικές εκλογές.

13
10/2012
Για την όλη εξέλιξη ενημερώνεται    εγγράφως η ΔΥΠΕ και δια ζώσης η  κ. Τριχοπούλου ( όταν ανέλαβε ως νέα υποδιοικήτρια της ΔΥΠΕ) η οποία ανακοίνωσε στον κ. Μαυρικάκη πως την υπόθεση της Μελέτης Κατασκευής θα την αναλάβει η ΔΥΠΕ και θα την παρακολουθήσει η ίδια προσωπικά σε συνεργασία με την διοίκηση του  Νοσοκομείου Νεάπολης.   

14
23/11/2012
Ο κ, Μαυρικάκης ενημερώνει το ΔΣ των διασυνδεομένων Νοσοκομείων για την εξέλιξη αυτή. Συγχρόνως ενημερώνει και τον ΟΑΝΑΚ για την λήξη της συνεργασίας και παρακαλεί τον πρόεδρο να σταματήσει κάθε διαδικασία για την εκπόνηση Μελέτης Κατασκευής.

15

Το ΔΣ των διασυνδεομένων Νοσοκομείων δεν είχε έκτοτε καμία ενημέρωση.
16
12/12/2012
Στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ δημοσιεύεται ανακοίνωση του Σωματείου «Οι φίλοι του παιδιού της Κρήτης» με τίτλο «Η καθυστέρηση του Κέντρου Αποκατάστασης».

17
8/2013
Ο Διοικητής της ΔΥΠΕ κ. Γρηγοράκης αναθέτει στον κ. Μαυρικάκη να ερευνήσει και να ερωτήσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας τους λόγους για τους οποίους δεν υλοποιείται το έργο. Ο κ. Μαυρικάκης  επισκέπτεται το Υπουργείο Υγείας και ακολούθως ενημερώνει δια ζώσης τον κ. Γρηγοράκη και την κ. Τριχοπούλου και τους παραδίδει δυο έγγραφα του Υπουργείου Υγείας  (φωτοτυπίες)  με θέματα «Ανάθεση εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης του έργου» και «Κέντρο Αποκατάστασης Λασιθίου – ΓΝ Νεάπολης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ». Επίσης τους παραδίδει και ένα Πρακτικό (φωτοτυπία) «Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου ΚΥ Νεάπολης» για το οποίο οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας έθεσαν ερωτήματα εγκυρότητας στον κ. Μαυρικάκη (τα οποία μετέφερε στην ΔΥΠΕ) γνωρίζοντας πως το διάστημα αυτό  δεν υπήρχε Διοίκηση στο Νοσοκομείο Νεάπολης λόγω συγχωνεύσεως των Νοσοκομείων σε ενιαίο νομικό πρόσωπο.
      
18
8/2013
Το  ΔΣ του Σωματείου «Οι φίλοι του παιδιού της Κρήτης» επισκέπτεται την ΔΥΠΕ και ζητάει ενημέρωση από την κ. Τριχοπούλου η οποία τους διαβεβαιώνει πως το έργο προχωράει και δεσμεύεται προσωπικά να ενημερώνει το ΔΣ του Σωματείου για την εξελίξεις. 

19
8& 9 /2013
Το ΔΣ του Σωματείου «Οι φίλοι του παιδιού της Κρήτης» οργανώνει ανοιχτή συνάντηση στην Νεάπολη και καλεί τους Βουλευτές του Νομού, την Διοίκηση της ΔΥΠΕ, την Διοίκηση των Διασυνδεμένων Νοσοκομείων και την υποδιοίκηση του Νοσοκομείου Νεάπολης με σκοπό την ενημέρωση της πορείας τους έργου. Η Διοίκηση της ΔΥΠΕ δεν παραβρέθηκε. Ο παριστάμενος βουλευτής διαβεβαίωσε πως θα βοηθήσει την υλοποίηση του έργου και η υποδιοικήτρια του Νοσοκομείου Νεάπολης διαβεβαίωσε με τη σειρά της πως όλα βαίνουν καλώς και αναλαμβάνει την ευθύνη της τακτικής ενημέρωση του Σωματείου που αποτελεί και συμβατική υποχρέωση.     
   
20
6/8/2014
Κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας στο Ηράκλειο και σύμφωνα με τις δηλώσεις του,  πληροφόρησε τους δημοσιογράφους και το Σωματείο μέσω των εφημερίδων πληροφορήθηκε πως «δεν υπάρχει έγκριση Σκοπιμότητας για το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης»

21
7/8/2014
Το Σωματείο μη έχοντας καμία ενημέρωση από την ΔΥΠΕ (όπως δεσμεύτηκε η κ. Τριχοπούλου)  και από  την υποδιοίκηση Νεάπολης (όπως δεσμεύτηκε η κ. Μοσχοβιτάκη) και όπως προβλέπεται από το Συμβόλαιο Παραχώρησης του οικοπέδου, αποστέλλει επιστολή στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ με το ερώτημα «Αλήθεια που βρισκόμαστε;»

Επιτολή προς Τ.Υ ΔΥΠΕ Κρητης

ΘΕΜΑ : Μελέτη Κέντρου Αποκατάστασης Λασιθίου

Το σωματείο μας ιδρύθηκε το έτος 1956 από τους δωρητές του Νοσοκομείου Νεάπολης Λασιθίου και έκτοτε παρακολουθεί και συντρέχει με τις δυνάμεις του, κάθε πρωτοβουλία που σχετίζεται με τους σκοπούς του (κοινωνική πρόνοια). Όταν προ 12 ετών η διοίκηση του Νοσοκομείου Νεάπολης, σχεδίασε την ίδρυση Κέντρου Αποθεραπείας (Κ.Α.), με σκοπό να διαθέσει το αποθεματικό των κληροδοτημάτων του Νοσοκομείου, το Σωματείο μας προσέτρεξε και προσέφερε το οικόπεδο που κατείχε, προκειμένου να εγκατασταθεί σ’ αυτό το Κ.Α., με δαπάνη των αποθεματικών του Νοσοκομείου. ‘Εκτοτε παρακολουθούμε τα προβλήματα του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα εκείνο της Ίδρυσης του Κ.Α.
Νομιμοποιούμεθα επομένως εκ των πραγμάτων, αλλά και με ρητή διάταξη, που περιέχεται στο συμβόλαιο παραχώρησης του οικοπέδου μας, να λαμβάνουμε γνώση, όσων αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του Κ.Α.  Επί πλέον η παραχώρηση του οικοπέδου, περιέχει ως όρο την έναρξη των εργασιών πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015 και συνεπώς η ανησυχία μας για την πορεία της μελέτης του έργου είναι εύλογη.
Καθυστερημένα – αφού δεν κοινοποιήθηκε σε μας - πληροφορηθήκαμε τα όσα αναφέρει η με αριθ. ΔΥ8/Β/ΟΙΚ. 64791/04-07-2013 επιστολή της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, απευθυνόμενη σε σας και η ανησυχία μας για την πορεία του έργου, αυξήθηκε όπως είναι λογικό. Θα θέλαμε λοιπόν να πληροφορηθούμε από εσάς, αν στο διάστημα του ενός έτους το οποίο μεσολάβησε από την παραπάνω επιστολή, υπήρξε κάποια πρόοδος στη διαδικασία ανάθεσης και σύνταξης της μελέτης του έργου.
Ειδικότερα θα θέλαμε να πληροφορηθούμε:
1. Αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη από μέρους του Υπουργείου σας, ως προς τη σκοπιμότητα του έργου και πότε θα δοθεί η έγκριση. 
2.      Όσα αφορούν την αρμοδιότητα ανάθεσης, παρακολούθησης και
έγκρισης της μελέτης, από μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και ότι σχετίζεται με τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, για τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου. Ζητούμε δηλαδή να πληροφορηθούμε, ποιες Υπηρεσίες, όργανα, φορείς κ.λ.π. έχουν αρμοδιότητα στο έργο και ποια ακριβώς είναι η αρμοδιότητα εκάστου.
3.      ΄Αν έχει συμπληρωθεί η Προμελέτη του έργου, η οποία υποβλήθηκε
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου σας, με όσες ελλείψεις αναφέρονται στην παραπάνω επιστολή.
        4. Αν έχει εκτιμηθεί σωστά το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης του έργου και αν έχει συνταχθεί ο φάκελος του έργου, αναγκαίος κατά το νόμο για την ανάθεση της μελέτης.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

                                   Ο Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας

                                 Γιώργος Χουρδάκης                                      Γιάννης Δαμιανάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου